Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0037

Decizia Comisiei din 5 decembrie 2005 de acceptare a unui angajament oferit în cadrul procedurilor antidumping și antisubvenție privind importurile de acid sulfanilic originare din India

OJ L 22, 26.1.2006, p. 52–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 95–96 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 162 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 162 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 022 P. 283 - 284

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2014; abrogat prin 32014R1346 şi 32014R1347

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/37(1)/oj

11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

162


32006D0037


L 022/52

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 5 decembrie 2005

de acceptare a unui angajament oferit în cadrul procedurilor antidumping și antisubvenție privind importurile de acid sulfanilic originare din India

(2006/37/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulament de bază”), în special articolul 8,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2026/97 al Consiliului din 6 octombrie 1997 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul subvențiilor din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (2) (denumit în continuare „regulament antisubvenție de bază”), în special articolul 13,

după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA

(1)

În iulie 2002, prin Regulamentul (CE) nr. 1338/2002 (3), Consiliul a instituit drepturi compensatorii definitive la importurile de acid sulfanilic din India. Simultan, prin Regulamentul (CE) nr. 1339/2002 (4), Consiliul a instituit drepturi antidumping definitive la importurile de acid sulfanilic din Republica Populară Chineză și din India.

(2)

În cadrul procedurilor menționate anterior, prin Decizia 2002/611/CE (5), Comisia a acceptat un angajament de preț oferit de o societate indiană și anume Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd (denumită în continuare „reclamant”).

(3)

În decembrie 2003, reclamantul a informat Comisia că dorește să își retragă angajamentul în mod voluntar. În consecință, decizia Comisiei de acceptare a angajamentului a fost abrogată prin Decizia 2004/255/CE a Comisiei (6).

(4)

În februarie 2004, prin Regulamentul (CE) nr. 236/2004 al Consiliului (7), s-a încheiat o anchetă de verificare a asumării măsurilor aplicabile la importurile de acid sulfanilic originar din Republica Populară Chineză, care a determinat creșterea ratei dreptului antidumping definitiv aplicabil Republicii Populare Chineze de la 21 % la 33,7 %.

B.   CEREREA DE REEXAMINARE

(5)

În decembrie 2004, reclamantul a depus o cerere de reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul antidumping de bază și al articolului 19 din regulamentul antisubvenții de bază privind, în mod strict, admisibilitatea noului angajament oferit de societate.

(6)

Cererea a conținut elemente de probă suficiente care demonstrează o modificare relevantă a situației de la retragerea voluntară a angajamentului de către reclamant. Astfel, reclamantul a dorit să-și ofere din nou angajamentul inițial și a susținut că, având în vedere schimbarea circumstanțelor, angajamentul respectiv ar fi eficient și suportabil.

(7)

În consecință, un aviz de inițiere a reexaminării intermediare parțiale s-a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (8).

C.   ACCEPTAREA ANGAJAMENTULUI

(8)

Detaliile cu privire la aspectele de procedură și concluziile anchetei de reexaminare sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 123/2006 (9) al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2002 privind instituirea unui drept compensatoriu definitiv la importurile de acid sulfanilic, precum și a Regulamentului (CE) nr. 1339/2002 de instituire a dreptului antidumping definitiv la importurile de acid sulfanilic originar, printre altele, din India.

(9)

Concluzia anchetei este că angajamentul revizuit oferit de reclamant poate fi acceptat deoarece elimină efectele prejudiciabile ale dumpingului și ale subvențiilor.

(10)

În oferta revizuită, reclamantul acceptă să indexeze prețul minim oferit inițial pentru a ține seama de natura ciclică a prețului unuia dintre principalele elemente din producția de acid sulfanilic.

(11)

Mai mult, reclamantul va prezenta Comisiei, periodic, informații detaliate privind exporturile către Comunitate, ceea ce va permite Comisiei să controleze eficient angajamentul reclamantului. În plus, având în vedere structura vânzărilor societății în cauză, Comisia consideră că riscul de eludare a angajamentului acceptat este limitat.

(12)

Având în vedere cele menționate anterior, angajamentul este considerat acceptabil.

(13)

Pentru a permite Comisiei să verifice eficient dacă reclamantul își respectă angajamentul, la prezentarea cererii de punere în liberă circulație, în conformitate cu angajamentul, autorităților vamale competente, exonerarea de drept este subordonată prezentării unei facturi care să conțină cel puțin informațiile enumerate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 123/2006 al Consiliului. Informațiile respective sunt, în egală măsură, necesare pentru a permite autorităților vamale să verifice cu suficientă precizie că expedierile corespund documentelor comerciale. În cazul absenței unei astfel de facturi sau în cazul în care aceasta nu corespunde produsului prezentat la vamă, se achită drepturile compensatorii și antidumping aplicabile.

(14)

Pentru a garanta și mai bine buna respectare a angajamentului, importatorii au fost informați, prin regulamentul Consiliului menționat anterior, că orice încălcare a angajamentului poate determina aplicarea retroactivă a drepturilor antidumping și compensatorii pentru tranzacțiile corespondente.

(15)

În cazul încălcării sau al retragerii angajamentului sau în cazul retragerii acceptării angajamentului de către Comisie, se aplică automat drepturile antidumping și compensatorii instituite în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din regulamentul antidumping de bază și articolul 15 alineatul (1) din regulamentul antisubvenție de bază, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (9) din regulamentul antidumping de bază și articolul 13 alineatul (9) din regulamentul antisubvenție de bază,

DECIDE:

Articolul 1

Angajamentul oferit de producătorul-exportator menționat în continuare, în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de acid sulfanilic originar din India, se acceptă.

Țara

Societatea

Cod adițional TARIC

India

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dedar (W), Mumbai 400 028

A398

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 2005.

Pentru Comisie

Peter MANDELSON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 288, 21.10.1997, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004.

(3)  JO L 196, 25.7.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 492/2004 (JO L 80, 18.3.2004, p. 6).

(4)  JO L 196, 25.7.2002, p. 11. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 492/2004.

(5)  JO L 196, 25.7.2002, p. 36.

(6)  JO L 80, 18.3.2004, p. 29.

(7)  JO L 40, 12.2.2004, p. 17.

(8)  JO C 101, 27.4.2005, p. 34.

(9)  JO L 22, 26.1.2006, p. 5.


Top