Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0009

Decizia Comisiei din 6 ianuarie 2006 de modificare a anexei I la Decizia 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce privește măsurile tranzitorii aplicabile tranzitului de animale vii provenite din Bulgaria și România prin Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și prin Serbia-Muntenegru [notificată cu numărul C(2005) 5885]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 7, 12.1.2006, p. 23–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 9–12 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 164 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 164 - 167

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrogare implicită prin 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/9(1)/oj

03/Volumul 68

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

164


32006D0009


L 007/23

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 6 ianuarie 2006

de modificare a anexei I la Decizia 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce privește măsurile tranzitorii aplicabile tranzitului de animale vii provenite din Bulgaria și România prin Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și prin Serbia-Muntenegru

[notificată cu numărul C(2005) 5885]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2006/9/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2004/68/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 de stabilire a normelor de sănătate animală privind importul și tranzitul, în Comunitate, al anumitor ungulate vii, de modificare a Directivelor 90/426/CEE și 92/65/CEE și de abrogare a Directivei 72/462/CEE (1), în special articolul 3 alineatul (1) și articolul 17,

întrucât:

(1)

Partea 1 a anexei I la Decizia 79/542/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1979 de stabilire a unei liste de țări terțe sau de regiuni a unor țări terțe și de definire a condițiilor de sănătate animală, a condițiilor de sănătate și a certificării veterinare necesare pentru importul în Comunitate de animale vii și carne proaspătă (2) stabilește o listă a țărilor terțe și a regiunilor din țări terțe din care statele membre sunt autorizate să importe anumite animale vii.

(2)

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Serbia-Muntenegru sunt menționate în lista din partea 1 a anexei II la Decizia 79/542/CEE privind importurile de carne în Comunitate, dar nu sunt menționate în partea 1 a anexei I la directiva menționată anterior, ceea ce înseamnă că, pentru moment, nu sunt autorizate tranzitul pe teritoriul UE și importurile animalelor vii care fac obiectul deciziei menționate anterior.

(3)

Cu toate acestea, situația sanitară este acceptabilă în țările respective; în plus, în scopul bunăstării animalelor, este oportună autorizarea, în anumite condiții, a tranzitului animalelor destinate sacrificării pe teritoriul țărilor menționate anterior. În consecință, pe o perioadă tranzitorie care expiră la 31 decembrie 2006 și până la formularea concluziilor de către o misiune a Comisiei în țările respective, este oportună autorizarea tranzitării teritoriului țărilor respective de către loturile de animale vii destinate sacrificării care fac obiectul Deciziei 79/542/CEE, provenite din țările candidate, Bulgaria și România, spre un stat membru al Uniunii. Respectiva perioadă tranzitorie se aplică numai în cazul Bulgariei și României datorită statutului lor de țări candidate la aderare.

(4)

În vederea garantării stării de sănătate a loturilor trebuie stabilite condiții suplimentare, precum sigilarea camioanelor și aplicarea unei ștampile pe certificatul de sănătate.

(5)

În consecință, este necesară modificarea părții 1 a anexei I la Decizia 79/542/CEE.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Partea 1 a anexei I la Decizia 79/542/CEE se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 12 ianuarie 2006.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 ianuarie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 321, astfel cum a fost rectificat în JO L 226, 25.6.2004, p. 128.

(2)  JO L 146, 14.6.1979, p. 15. Decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2005/753/CE a Comisiei (JO L 282, 26.10.2005, p. 22).


ANEXĂ

„ANEXA I

ANIMALE VII

Partea 1

LISTA ȚĂRILOR TERȚE SAU A REGIUNILOR DIN ȚĂRI TERȚE (1)

Țara (5)

Codul teritoriului

Descrierea teritoriului

Certificat sanitar-veterinar

Condiții specifice

Model (e)

GS

1

2

3

4

5

6

BG — Bulgaria

BG-0

Întregul teritoriu

 

VI

BG-1

Provinciile Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, districtul Sofia, orașul Sofia, precum și provinciile Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana și Vidin.

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA — Canada

CA-0

Întregul teritoriu

POR-X

 

IVb

IX

CA-1

Întregul teritoriu, cu excepția regiunii Okanagan Valley din Columbia Britanică, delimitată după cum urmează:

de la un punct situat pe frontiera dintre Canada și Statele Unite, la 120°15′ longitudine și 49° latitudine;

la nordul unui punct situat la 119°35′ longitudine și 50°30′ latitudine;

la nord-estul unui punct situat la 119° longitudine și 50°45′ latitudine;

la sudul unui punct situat pe frontiera dintre Canada și Statele Unite, la 118°15′ longitudine și 49° latitudine

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH — Elveția

CH-0

Întregul teritoriu

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

 

CL — Chile

CL-0

Întregul teritoriu

OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL — Groenlanda

GL-0

Întregul teritoriu

OVI-X, RUM

 

V

HR — Croația

HR-0

Întregul teritoriu

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS — Islanda

IS-0

Întregul teritoriu

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

MK — Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (4)

MK-0

Întregul teritoriu

 

 

X

NZ — Noua Zeelandă

NZ-0

Întregul teritoriu

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM — Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Întregul teritoriu

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO — România

RO-0

Întregul teritoriu

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

XM — Muntenegru (3)

XM-0

Întregul teritoriu vamal (5)

 

 

X

XS — Serbia (3)

XS-0

Întregul teritoriu vamal (5)

 

 

X

Condiții specifice (vezi notele pentru fiecare certificat):

«I»

:

teritoriu în care prezența ESB la bovinele autohtone a fost considerată foarte improbabilă în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelele de certificate BOV-X și BOV-Y.

«II»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de tuberculoză în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat BOV-X.

«III»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de bruceloză în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat BOV-X.

«IVa»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de leucoză enzootică bovină (LBE) în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat BOV-X.

«IVb»

:

teritoriu care dispune de exploatații omologate, recunoscut oficial ca fiind indemn de leucoză enzootică bovină (LBE) în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat BOV-X.

«V»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de bruceloză în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat OVI-X.

«VI»

:

Limitări geografice:

«VII»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de tuberculoză în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat RUM.

«VIII»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de bruceloză în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat RUM.

«IX»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de boala Aujeszky în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat POR-X.

«X»

:

numai până la 31.12.2006 pentru tranzitul animalelor destinate sacrificării imediate, provenite din Bulgaria și România spre unul din statele membre ale Uniunii, în camioane cu sigilii numerotate. Numărul sigiliilor trebuie menționat pe certificatul de sănătate, iar sigiliile trebuie să fie intacte la sosirea la punctul de control la frontieră de intrare în Comunitate; informațiile respective trebuie înregistrate în sistemul TRACES. La punctul de ieșire din Bulgaria sau România și înainte de tranzitarea teritoriului unei țări terțe, autoritățile veterinare competente aplică pe certificat o ștampilă cu mențiunea:

«NUMAI PENTRU TRANZIT PRIN FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI/MUNTENEGRU/SERBIA (tăiați mențiunea inutilă) DIN BULGARIA/ROMÂNIA (tăiați mențiunea inutilă) SPRE UE».”


(1)  Fără a aduce atingere cerințelor specifice de certificare prevăzute de eventualele acorduri comunitare încheiate cu țările terțe.

(2)  Numai pentru animalele vii care nu aparțin speciei cervidelor.

(3)  Cu excepția regiunii Kosovo, astfel cum este definită de Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.

(4)  Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, cod provizoriu care nu afectează denumirea definitivă a țării care urmează să îi fie atribuită în urma încheierii negocierilor în curs cu Națiunile Unite.

(5)  Serbia și Muntenegru sunt republici cu regimuri vamale distincte care constituie o uniune statală; în consecință, cele două țări sunt menționate separat în listă.

Condiții specifice (vezi notele pentru fiecare certificat):

«I»

:

teritoriu în care prezența ESB la bovinele autohtone a fost considerată foarte improbabilă în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelele de certificate BOV-X și BOV-Y.

«II»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de tuberculoză în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat BOV-X.

«III»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de bruceloză în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat BOV-X.

«IVa»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de leucoză enzootică bovină (LBE) în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat BOV-X.

«IVb»

:

teritoriu care dispune de exploatații omologate, recunoscut oficial ca fiind indemn de leucoză enzootică bovină (LBE) în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat BOV-X.

«V»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de bruceloză în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat OVI-X.

«VI»

:

Limitări geografice:

«VII»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de tuberculoză în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat RUM.

«VIII»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de bruceloză în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat RUM.

«IX»

:

teritoriu recunoscut oficial ca fiind indemn de boala Aujeszky în vederea exportului spre Comunitatea Europeană de animale certificate în conformitate cu modelul de certificat POR-X.

«X»

:

numai până la 31.12.2006 pentru tranzitul animalelor destinate sacrificării imediate, provenite din Bulgaria și România spre unul din statele membre ale Uniunii, în camioane cu sigilii numerotate. Numărul sigiliilor trebuie menționat pe certificatul de sănătate, iar sigiliile trebuie să fie intacte la sosirea la punctul de control la frontieră de intrare în Comunitate; informațiile respective trebuie înregistrate în sistemul TRACES. La punctul de ieșire din Bulgaria sau România și înainte de tranzitarea teritoriului unei țări terțe, autoritățile veterinare competente aplică pe certificat o ștampilă cu mențiunea:

«NUMAI PENTRU TRANZIT PRIN FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI/MUNTENEGRU/SERBIA (tăiați mențiunea inutilă) DIN BULGARIA/ROMÂNIA (tăiați mențiunea inutilă) SPRE UE».”


Top