Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0007

Decizia Comisiei din 9 ianuarie 2006 privind anumite măsuri de protecție cu privire la importurile de pene din anumite țări terțe [notificată cu numărul C(2006) 33]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 5, 10.1.2006, p. 17–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1–3 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 156 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Latest consolidated version: 07/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/7(1)/oj

03/Volumul 68

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

156


32006D0007


L 005/17

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 9 ianuarie 2006

privind anumite măsuri de protecție cu privire la importurile de pene din anumite țări terțe

[notificată cu numărul C(2006) 33]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2006/7/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor sanitar-veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (1), în special articolul 22,

întrucât:

(1)

Influența aviară este o boală virală infecțioasă a păsărilor de curte și a păsărilor sălbatice, care provoacă o mortalitate și perturbări ce pot lua rapid proporții epizootice în măsură să reprezinte o amenințare gravă pentru sănătatea animală și sănătatea publică și să reducă semnificativ rentabilitatea aviculturii. Există riscul introducerii agentului patogen prin comerțul internațional cu păsări de curte vii și cu produse obținute de la păsări de curte, inclusiv pene netratate.

(2)

Autoritățile turce au notificat existența mai multor focare de influență aviară printre crescătoriile de păsări de curte din estul Anatoliei. Întrucât există posibilitatea ca boala să fi fost răspândită în Turcia de păsările migratoare, nu poate fi exclusă prezența sa în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Iran, Irak și Siria.

(3)

În prezent, nici un produs obținut din păsări de curte, cu excepția penelor și părților de pene netratate, nu poate fi importat din țările învecinate cu Turcia.

(4)

În conformitate cu Decizia 2005/733/CE a Comisiei (2), importurile de pene netratate din Turcia sunt deja suspendate.

(5)

Întrucât nu este disponibilă nici o informație privind supravegherea influenței aviare în țările învecinate cu Turcia orientală și ținând seama de riscul pe care îl prezintă introducerea bolii în Comunitate pentru sănătatea animală, este necesară suspendarea importurilor de pene și părți de pene netratate provenite din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Iran, Irak și Siria.

(6)

În consecință, este necesar să se solicite dovada faptului că loturile comerciale de pene transformate, importate din țările terțe în cauză, au fost tratate.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre suspendă importurile de pene și părți de pene netratate provenite de pe teritoriul țărilor menționate în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Statele membre verifică dacă, în cazul în care sunt importate de pe teritoriul țărilor menționate în anexă, loturile de pene sau de părți de pene tratate (cu excepția penelor de ornament tratate, a penelor tratate transportate de călători pentru uz personal și a loturilor de pene tratate expediate unor persoane, cu alt scop decât cel industrial) sunt însoțite de un document comercial care atestă că penele sau părțile de pene au fost tratate cu jet de vapori sau prin orice altă metodă care garantează inactivarea agentului patogen.

Articolul 3

Statele membre iau de îndată măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii și publică măsurile respective. Ele informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 4

Prezenta decizie se aplică până la 30 aprilie 2006.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 ianuarie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 165, 30.4.2004, p. 1; rectificativ publicat în JO L 191, 28.5.2004, p. 1).

(2)  JO L 274, 20.10.2005, p. 102.


ANEXĂ

Țări prevăzute la articolele 1 și 2 din prezenta decizie:

Georgia

Armenia

Azerbaidjan

Iran

Irak

Siria.


Top