Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2175

Regulamentul (CE) nr. 2175/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 privind punerea în aplicare a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 privind modificarea concesiilor în listele Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în cadrul aderării acestora la Uniunea Europeană, care completează anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

OJ L 347, 30.12.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 327–328 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 43 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 43 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 67 - 68

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2175/oj

11/Volumul 44

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

43


32005R2175


L 347/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2175/2005 AL CONSILIULUI

din 21 decembrie 2005

privind punerea în aplicare a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 privind modificarea concesiilor în listele Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în cadrul aderării acestora la Uniunea Europeană, care completează anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 (1) instituie o nomenclatură a mărfurilor, denumită în continuare „Nomenclatura Combinată”, și stabilește ratele convenționale ale drepturilor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Prin Decizia 2005/959/CE din 21 decembrie 2005 privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 privind modificarea concesiilor în listele Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace în cadrul aderării acestora la Uniunea Europeană (2), Consiliul a aprobat, în numele Comunității, acordul menționat anterior în vederea încheierii negocierilor deschise în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT 1994.

(3)

Este necesar ca Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 să fie completat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La anexa I partea 3 secțiunea III la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, anexa 7 „Contingente tarifare OMC care trebuie acordate de către autoritățile comunitare competente” se completează cu cantitățile din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

B. BRADSHAW


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 493/2005 (JO L 82, 31.3.2005, p. 1).

(2)  JO L 347, 30.12.2005, p. 78.


ANEXĂ

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, se consideră că textul de la descrierea mărfurilor nu are decât o valoare indicativă, concesiile fiind stabilite, în cadrul acestei anexe, în baza codurilor NC existente în momentul adoptării prezentului regulament. În cazul în care în fața codului NC există un „ex”, concesiile sunt stabilite în același timp în funcție de sfera de aplicare a codului NC și de descrierea corespunzătoare acestuia.

Codul NC

Descriere

Alte condiții

Poziții tarifare

 

ex 0201 20 90

 

ex 0201 30 00

 

ex 0202 20 90

 

ex 0202 30

 

ex 0206 10 95

 

ex 0206 29 91

„Carne de vită de înaltă calitate”; „bucăți selecționate de carne refrigerată sau congelată, provenind exclusiv de la animale crescute în sistem de pășunat, care nu au mai mult de patru incisivi permanenți «in wear» ale căror carcase au o greutate de cel mult 325 kilograme, având un aspect compact, o bună prezentare a cărnii de culoare deschisă și uniformă, precum și un strat de grăsime adecvat, dar nu excesiv. Toate bucățile sunt ambalate în vid și sunt denumite carne de calitate superioară”.

A se adăuga 1 000 de tone

Poziția tarifară 0204

Contingent pentru carne de oaie; „carne de oaie sau de capră, proaspătă, refrigerată sau congelată”.

A se adăuga 1 154 tone (greutatea carcasei) la partea alocată Noii Zeelande

Poziția tarifară ex 0405 10

Unt de origine neo-zeelandeză, cu o vechime de cel puțin șase săptămâni, cu un conținut de grăsime de cel puțin 80 %, dar de cel mult 82 %, obținut direct din lapte sau din smântână, fără a se folosi materiale conservate, într-un proces unic, autonom și neîntrerupt.

A se adăuga 735 tone la partea alocată Noii Zeelande


Top