Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2155

Regulamentul (CE) nr. 2155/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de modificare a elementelor din caietul de sarcini aferente unei denumiri de origine din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 (Miel de sapin des Vosges) (DOP)

OJ L 342, 24.12.2005, p. 49–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 377–381 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 79 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 79 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 77 - 81

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2155/oj

03/Volumul 68

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

79


32005R2155


L 342/49

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2155/2005 AL COMISIEI

din 23 decembrie 2005

de modificare a elementelor din caietul de sarcini aferente unei denumiri de origine din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 (Miel de sapin des Vosges) (DOP)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 2081/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 9 al treilea paragraf și articolul 6 alineatul (3) și alineatul (4) a doua liniuță,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, Franța a cerut modificarea elementelor din caietul de sarcini al denumirii de origine protejate „Miel de sapin des Vosges”, înregistrată prin Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2).

(2)

Modificarea cerută are ca scop schimbarea metodei de apreciere a culorii mierii, actualmente realizată prin măsurarea intensității în conformitate cu indicele Pfund.

(3)

În urma modificării, verificarea criteriului culorii mierii va fi efectuată prin examinarea organoleptică realizată pe baza unui eșantion de referință de culoare caracteristică. Această metodă este considerată mai fiabilă.

(4)

În urma examinării cererii de modificare, s-a considerat că modificarea este minoră. Această considerație se datorează faptului că modificarea nu afectează caracteristicile denumirii de origine, deoarece caracteristica privind culoarea este menținută. Numai metoda de apreciere a acestei culori diferă.

(5)

Prin urmare, pentru denumirea de origine protejată „Miel de sapin des Vosges”, ar trebui să se modifice punctul „descriere” din caietul de sarcini, prevăzut la articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2081/92, procedându-se la eliminarea mențiunii privind intensitatea pe scara Pfund.

(6)

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 383/2004 al Comisiei (3), Comisia publică fișa-rezumat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

S-a considerat, de asemenea, că modificarea este în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2081/92. În consecință, modificarea descrierii produsului cu denumirea „Miel de sapin des Vosges” trebuie înregistrată și publicată. Ar trebui, așadar, să se adauge la fișa-rezumat precizările conținute în caietul de sarcini privind culoarea mierii cu această denumire.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare a indicațiilor geografice și a denumirilor de origine protejate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Procedura prevăzută la articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 2081/92 nu se aplică modificărilor prevăzute la articolul 2.

Articolul 2

Caietul de sarcini al denumirii de origine „Miel de sapin des Vosges” se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 3

Fișa consolidată care conține elementele principale ale caietului de sarcini figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 decembrie 2005.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 208, 24.7.1992, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 148, 21.6.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 704/2005 (JO L 118, 5.5.2005, p. 14).

(3)  JO L 64, 2.3.2004, p. 16.


ANEXA I

În caietul de sarcini al denumirii de origine „Miel de sapin des Vosges” (Franța), punctul „4.2 Descriere” se înlocuiește cu următorul text:

„4.2

Descriere:

Miere lichidă provenită din suc dulce adunat de albine din brazii negri din Vosges, cu arome balsamice și cu gust de malț, fără amăreală și arome străine. Este de culoare maro închis cu reflexe verzui.”


ANEXA II

FIȘĂ CONSOLIDATĂ

Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului

MIEL DE SAPIN DES VOSGES

Nr. CE: FR/00204/11.7.2004

DOP (X) IGP ()

Această fișă este un rezumat informativ. Pentru informații complete, în special destinate producătorilor reglementați de DOP și IGP în cauză, se recomandă consultarea versiunii complete a caietului de sarcini la nivel național sau la serviciile Comisiei Europene (1).

1.   Serviciul competent al statului membru

Nume

:

Institut national des appellations d'origine

Adresă

:

51, rue d'Anjou – 75008 Paris

Telefon

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 142 25 57 97

2.   Grupul

2.1.

:

Nume

:

Syndicat de défense du miel de sapin des Vosges

2.2.

:

Adresă

:

2, chemin du Cant — 88700 Roville-aux-Chênes

2.3.

:

Compoziție

:

producători/prelucrători (X) altul ()

3.   Tipul de produs

Clasa 1-4 – Miere

4.   Descrierea caietului de sarcini[rezumat al condițiilor de la articolul 4 alineatul (2)]

4.1.

Nume

Miel de sapin des Vosges

4.2.

Descriere

Miere lichidă provenită din suc dulce adunat de albine din brazii negri din Vosges, cu arome balsamice și cu gust de malț, fără amăreală și arome străine. Este de culoare maro închis cu reflexe verzui.

4.3.

Arie geografică

Mierea de brad din Vosges este produsă pe tot versantul din Lorraine al munților Vosges care cuprinde, în afara departamentului Vosges, anumite comune din departamentele Meurthe-et-Mosselle, Mosselle, Haute-Saône și teritoriul Belfort.

4.4.

Proba originii

Mierea trebuie recoltată (termenul recoltă se înțelege ca prelucrare de către albine, scoaterea fagurilor și extragerea mierii), decantată și desemnată în interiorul ariei geografice definite pentru această denumire.

Procedura de desemnare prevede:

o declarație privind plasarea stupilor, meționându-se pentru fiecare exploatare data de plasare a stupilor, numărul de stupi și localizarea lor precisă;

o declarație de recoltare redactată anual de producător, care declară numărul de stupi, producția totală de miere din exploatare și producția totală de miere din exploatare care poate să beneficieze de denumire.

Pe lângă aceasta, fiecare operator trebuie să redacteze anual o declarație a stocurilor.

Ținerea unor registre permite identificarea provenienței și a destinației mierii, precum și a volumelor obținute și comercializate.

Această procedură se completează cu o examinare analitică și organoleptică ce permite asigurarea calității și a caracterului specific al produselor.

Mierea nu se poate comercializa cu denumirea de origine protejată „Miel de sapin des Vosges” fără obținerea unui certificat de desemnare eliberat după examinările menționate anterior efectuate de Institutul național pentru denumiri de origine în condițiile definite de documentele de reglementare naționale privind denumirea.

Garanția originii produsului este completată prin lipirea pe fiecare recipient a unui sistem de identificare care se distruge la deschiderea borcanului. Aceste sisteme de identificare se livrează pe baza certificatelor de desemnare.

4.5.

Metoda de obținere

Mierea provine din suc dulce adunat de albine din brazii negri din Vosges (Abies Pectinata). Acest suc dulce este produs de afide din seva brazilor și apoi este colectat de albine. Extragerea se face prin centrifugare la rece, iar mierea trebuie obligatoriu filtrată și decantată timp de minimum două săptămâni. Se interzice pasteurizarea mierii. Mierea se prezintă sub formă lichidă. Producția de miere din brazi din Vosges variază în mod considerabil în fiecare an, în funcție de importanța producției de suc dulce (denumită „miellée”).

4.6.

Legătură

Mierea din brad din Vosges (Miel de sapin des Vosges) este un produs care posedă o legătură foarte puternică cu teritoriul său de origine, deoarece este rezultatul unui lanț neîntrerupt, de la soiul de brad din Vosges, de departe cea mai răspândită specie de pe masivul Vosges, care se dezvoltă în simbioză cu solul constituit dintr-un substrat acid, granit și arenaceu. Din acest soi, afidele extrag seva pe care o transformă în suc dulce, pe care îl adună albinele pentru a produce o varietate foarte caracteristică de miere.

Această producție este, așadar, foarte strâns legată de localizarea pădurilor de brazi specifice regiunii Vosges, pe care apicultorii au reușit să le valorifice păstrând caracterul specific.

4.7.

Structura de control

Nume

:

INAO

Adresă

:

51, rue d'Anjou – 75008 Paris

Nume

:

DGCCRF

Adresă

:

59, Boulevard Vincent-Auriol – 75703 Paris Cedex 13

4.8.

Etichetare

Etichetarea mierii care beneficiază de denumirea de origine protejată „Miel de sapin des Vosges” conține indicația mențiunii „Miel de sapin des Vosges” și a mențiunii „Appellation d'origine contrôlée” sau „AOC”. Mențiunea „Appellation d'origine contrôlée” trebuie să figureze imediat sub numele denumirii, scrisă cu caractere cel puțin echivalente cu jumătatea caracterelor aferente acesteia din urmă. Mențiunile se grupează în același câmp vizual.

4.9.

Cerințe naționale

Decret al denumirii „Miel de sapin des Vosges”.


(1)  Comisia Europeană – Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Unitatea „Politica de calitate a produselor agricole” – B-1049 Bruxelles.


Top