Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2154

Regulamentul (CE) nr. 2154/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea unei denumiri în „Registrul denumirilor de origine protejate si al indicațiilor geografice protejate” [„Sidra de Asturias” sau „Sidra d'Asturies”(DOP)]

OJ L 342, 24.12.2005, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 527–529 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 77 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 77 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 180 - 181

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2154/oj

03/Volumul 68

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

77


32005R2154


L 342/47

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2154/2005 AL COMISIEI

din 23 decembrie 2005

de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea unei denumiri în „Registrul denumirilor de origine protejate si al indicațiilor geografice protejate” [„Sidra de Asturias” sau „Sidra d'Asturies”(DOP)]

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 2081/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 6 alineatele (3) și (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, cererea Spaniei de înregistrare a denumirii „Sidra de Asturias” sau „Sidra d'Asturies” a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisia nu a primit nici o declarație de opoziție, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, această modificare trebuie înscrisă în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate”,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 al Comisiei (3) se completează cu denumirea din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 decembrie 2005.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 208, 24.7.1992, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO C 98, 22.4.2005, p. 3.

(3)  JO L 327, 18.12.1996, p. 11.


ANEXĂ

Produse din anexa I la tratat destinate alimentației umane

Alte produse din anexa I (mirodenii etc.)

SPANIA

„Sidra de Asturias” sau „Sidra d'Asturies” (DOP)


Top