Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2153

Regulamentul (CE) nr. 2153/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 privind regimul de ajutor pentru depozitarea privată de ulei de măsline

OJ L 342, 24.12.2005, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 475–482 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 69 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 69 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2008; abrogat prin 32008R0826

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2153/oj

03/Volumul 68

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

69


32005R2153


L 342/39

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2153/2005 AL COMISIEI

din 23 decembrie 2005

privind regimul de ajutor pentru depozitarea privată de ulei de măsline

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 865/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind organizarea comună a piețelor în sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 827/68 (1), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 865/2004 prevede posibilitatea punerii în aplicare a unui regim de ajutor pentru depozitarea privată de ulei de măsline, în cazul unor perturbări grave ale pieței în anumite regiuni ale Comunității.

(2)

Pentru a permite o punere rapidă în aplicare a regimului în caz de necesitate, este necesar să se prevadă normele de aplicare a regulamentului respectiv. Acest regim de ajutor pentru depozitarea privată trebuie să se bazeze pe contracte cu operatori care să ofere garanții suficiente și acceptate de către statele membre pe baza anumitor condiții stabilite.

(3)

În scopul accentuării efectului regimului asupra pieței la nivelul producătorilor și pentru a facilita controlul acesteia, este necesar ca ajutoarele să se concentreze asupra depozitării uleiului de măsline virgin în vrac.

(4)

Este necesar să fie disponibile informații privind evoluția prețurilor și a producției de ulei de măsline. Aceste informații sunt necesare pentru monitorizarea constantă a pieței uleiului de măsline pentru a se putea evalua dacă se verifică circumstanțele unei perturbări grave a pieței.

(5)

Pentru a reflecta cel mai bine situația pieței, este necesar ca valoarea ajutorului să fie stabilită pentru sectoarele de piață care au nevoie de acesta. Categoriile de ulei sunt cele prevăzute în anexa I partea 1 din Regulamentul (CE) nr. 865/2004.

(6)

Este necesar să fie precizate informațiile pe care trebuie să le menționeze ofertele și condițiile în care acestea sunt prezentate și analizate pentru a dispune de informații exhaustive în cazul fiecărei oferte.

(7)

Este necesar ca licitațiile să fie organizate în funcție de anumite norme, privind în special termenele de prezentare și cantitatea minimă pentru fiecare ofertă prezentată. Ofertele trebuie să implice, în special, o perioadă lungă de depozitare și o cantitate minimă în raport cu situația reală din sectorul de piață, pentru a putea influența situația pieței.

(8)

Este necesar ca efectuarea ofertei să fie asigurată de depunerea unei garanții în condițiile prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei din 22 iulie 1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanții pentru produsele agricole (2), valoarea și durata garanției fiind stabilite în raport cu riscurile privind variațiile prețurilor pe piață și numărul de zile de depozitare care dau dreptul la ajutorul care a fost efectiv realizat.

(9)

Este necesar ca ofertele reținute să fie mai mici sau egale cu o valoare maximă a ajutorului pentru o zi de depozitare, valoare care urmează să fie stabilită în funcție de piața uleiului de măsline. Reprezentativitatea ofertelor și respectarea cantităților maxime prevăzute de licitație trebuie să fie asigurate pentru fiecare categorie sau regiune determinată.

(10)

Este necesar să fie precizate principalele elemente care trebuie să fie stipulate în contract. Pentru a evita disfuncții ale pieței, este necesar ca durata contractului să poată fi revizuită de către Comisie luând în considerare în special prevederile privind recolta din anul de comercializare următor celui în cursul căruia a fost încheiat contractul.

(11)

Pentru asigurarea unei gestionări adecvate a regimului, este necesar să fie indicate condițiile în care poate fi acordat un avans pentru ajutor, controalele privind respectarea dreptului la ajutor care sunt indispensabile, anumite modalități de calculare a ajutorului și elementele care trebuie comunicate Comisiei de către statele membre.

(12)

Pentru mai multă claritate și transparență, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 2768/98 al Comisiei din 21 decembrie 1998 privind regimul de ajutor pentru depozitarea privată a uleiului de măsline (3) să se abroge și să fie înlocuit cu un regulament nou.

(13)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a uleiului de măsline și a măslinelor de masă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Organismele competente din statele membre producătoare încheie contracte pentru depozitarea privată a uleiului de măsline virgin vrac în condițiile stabilite de prezentul regulament.

(2)   Pentru a stabili ajutoarele care trebuie acordate în vederea realizării contractelor de depozitare privată a uleiului de măsline virgin vrac, Comisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 865/2004, poate organiza licitații cu durată limitată. În cursul unei licitații cu durată limitată, se procedează la licitații parțiale.

Articolul 2

(1)   O licitație cu durată limitată poate fi organizată în cazurile în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

există, în anumite regiuni ale comunității, perturbări grave ale pieței care pot fi reduse sau rezolvate prin măsuri referitoare la depozitarea privată de ulei de măsline virgin vrac;

(b)

prețul mediu pentru unul sau mai multe din următoarele produse, constatat pe piață în cursul unei perioade de cel puțin două săptămâni, este mai mic de:

1 779 EUR/tonă pentru uleiul de măsline virgin extra;

1 710 EUR/tonă pentru uleiul de măsline virgin;

1 524/EUR tonă pentru uleiul de măsline lampant cu două grade de aciditate liberă; această valoare se reduce cu 36,70 EUR/tonă pentru fiecare grad de aciditate suplimentar.

(2)   Licitația cu durată limitată specifică o cantitate maximă pentru întreaga licitație și poate preciza cantități maxime pentru fiecare:

categorie de uleiuri de măsline virgine prevăzute în anexa I partea 1 la Regulamentul (CE) nr. 865/2004;

regiune sau stat membru al Comunității.

Organizarea licitației cu durată limitată poate fi restrânsă la anumite categorii de ulei de măsline virgin sau regiuni prevăzute la primul paragraf.

Licitația cu durată limitată poate fi încheiată înainte de termen în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 865/2004.

Articolul 3

Pot prezenta oferte pentru licitațiile parțiale numai comercianții din sectorul uleiului de măsline autorizați în acest scop de către organismul competent din statul membru respectiv.

Statele membre stabilesc criteriile și procedurile de autorizare a acestor comercianți, care aparțin uneia din următoarele categorii:

(a)

o organizație de producători de ulei de măsline formată din cel puțin 700 cultivatori din sectorul oleicol, în cazul în care aceasta acționează ca organizație de producere și valorificare a măslinelor și uleiului de măsline;

(b)

o organizație de producători care reprezintă un procent de cel puțin 25 % din cultivatorii de măsline sau din producția de ulei de măsline din regiunea în care este situată;

(c)

o asociație de organizații de producători provenind din mai multe regiuni economice și formată din cel puțin zece organizații de producători prevăzute la punctele (a) și (b) sau dintr-un număr de organizații care reprezintă cel puțin 5 % din producția de ulei de măsline a statului membru respectiv;

(d)

o moară dotată cu instalații care permit extragerea a cel puțin două tone de ulei într-o zi de lucru de opt ore și care a obținut, în cursul celor doi ani de comercializare precedenți, cel puțin 500 de tone de ulei de măsline virgin în total;

(e)

o întreprindere de ambalare care are, pe teritoriul aceluiași stat membru, o capacitate cel puțin egală cu 6 tone de ulei ambalat într-o zi de lucru de opt ore și care a ambalat, în cursul celor doi ani de comercializare precedenți, cel puțin 500 de tone de ulei de măsline în total.

În cazul în care una sau mai multe organizații de producere sau de valorificare a măslinelor și uleiului de măsline sunt membre ale organizației prevăzute la paragraful al doilea litera (a), cultivatorii din sectorul oleicol astfel grupați sunt considerați în mod individual la calcularea numărului minim de 700 de cultivatori din sectorul oleicol.

Articolul 4

În scopul autorizării prevăzute la articolul 3, comercianții se angajează:

(a)

să accepte sigilarea, de către organismul competent din statul membru, a rezervoarelor care conțin uleiul de măsline virgin la care se referă un contract de depozitare;

(b)

să țină o contabilitate a uleiului și, după caz, a măslinelor pe care le dețin;

(c)

să se supună oricărui control prevăzut în cadrul prezentului regim de ajutor pentru contractele de depozitare privată.

Comercianții respectivi trebuie să declare capacitatea instalațiilor de depozitare de care dispun, să furnizeze un plan al acestora și să aducă elementele de probă referitoare la condițiile prevăzute la articolul 3.

Articolul 5

(1)   Comercianții care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolele 3 și 4 sunt autorizați și primesc un număr de autorizație într-un interval de două luni de la depunerea dosarului complet pentru cererea de autorizare.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 17 alineatul (3):

(a)

organizațiile de producători din sectorul oleicol și uniunile acestora, precum și morile și întreprinderile de ambalare care au fost recunoscute de către statul membru în vederea exercitării activităților de depozitare privată în anii de comercializare 1998/1999 - 2004/2005 sunt considerate autorizate în temeiul prezentului regulament în cazul în care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolele 3 și 4.

(b)

autorizarea este refuzată sau retrasă de îndată comerciantului care se află într-una din următoarele situații:

(i)

nu îndeplinește condițiile de autorizare;

ii)

face obiectul, prin autoritățile competente, unor urmăriri penale pentru nereguli în cadrul Regulamentului (CE) nr. 865/2004;

iii)

a fost sancționat pentru o infracțiune față de regimul de ajutor pentru producția prevăzută de Regulamentul nr. 136/66/CEE al Consiliului (4) în cursul anilor de comercializare 2002/2003, 2003/2004 și 2004/2005;

iv)

a fost sancționat pentru o infracțiune față de sistemul de finanțare a programelor de activitate ale organizațiilor de comercianți din sectorul oleicol prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1638/98 al Consiliului (5) în cursul anilor de comercializare 2002/2003, 2003/2004 și 2004/2005.

Articolul 6

(1)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, în fiecare miercuri cel târziu, prețurile medii din săptămâna precedentă pentru diferitele categorii de ulei prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 865/2004, pe principalele piețe reprezentative de pe teritoriul acestora.

Prețurile sunt comunicate prin poșta electronică și sunt însoțite de comentarii privind volumul și reprezentativitatea tranzacțiilor.

(2)   Înaintea celei de-a zecea zi a fiecărei luni, Comisiei îi este comunicată de către statele membre o estimare a producției totale de ulei de măsline și de măsline de masă pentru anul de comercializare în curs.

(3)   Din luna septembrie până în luna mai ale fiecărui an de comercializare, Comisiei îi este comunicată de către statele membre, până în a cincisprezecea zi a fiecărei luni, estimarea cantităților de ulei de măsline și de măsline de masă produse de la începutul anului de comercializare respectiv.

Pentru a obține aceste informații, statele membre pot recurge la diferite surse de informare, între altele datele furnizate de morile și întreprinderile pentru prelucrarea măslinelor de masă, anchetele pe lângă comercianții din sectorul oleicol sau estimările organismelor pentru statistică.

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, înainte de încheierea anului de comercializare respectiv, cantitățile totale estimate de ulei de măsline și de măsline de masă produse.

(4)   Statele membre stabilesc sistemul de colectare a informațiilor pe care îl consideră cel mai potrivit pentru a obține și elabora comunicările prevăzute la alineatele (2) și (3) și hotărăsc, după caz, obligațiile de comunicare a informațiilor pentru comercianții respectivi din sectorul oleicol.

(5)   Estimările privind cantitățile de ulei de măsline și de măsline de masă prevăzute la alineatele (2) și (3) sunt trimise prin poșta electronică pe baza formularului furnizat de către Comisie.

(6)   Comisia poate recurge și la alte surse de informații.

Articolul 7

Termenele pentru depunerea ofertelor pentru licitațiile parțiale sunt următoarele:

(a)

pentru lunile noiembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, septembrie și octombrie, 4 - 8 ale lunii până la ora 12 și 18 - 22 ale lunii până la ora 12;

(b)

pentru luna august, 18 - 23 ale lunii până la ora 12;

(c)

pentru luna decembrie 9 - 14 ale lunii până la ora 12.

Ora limită este ora de la Bruxelles. În cazul în care ziua de expirare a termenului este, într-unul din statele membre, o zi nelucrătoare pentru organismul responsabil cu primirea ofertelor, termenul expiră la ora 12 a ultimei zile lucrătoare precedente.

Articolul 8

(1)   Fără a aduce atingere articolului 15, ofertele, pentru o cantitate minimă de 50 de tone, se referă la valoarea ajutorului pe zi, pentru depozitarea privată de ulei de măsline virgin vrac dintr-una din cele trei categorii prevăzute în anexa I partea 1 la Regulamentul (CE) nr. 865/2004, timp de 365 de zile, în rezervoare sigilate și în conformitate cu condițiile prevăzute de prezentul regulament.

(2)   Comercianții autorizați participă la licitația parțială fie depunând, cu confirmare de primire, oferta scrisă la organismul competent dintr-un stat membru, fie trimițând prin poșta electronică, un mesaj adresat organismului respectiv.

În cazul în care un comerciant participă la o licitație parțială pentru mai multe categorii de ulei sau pentru rezervoare aflate la adrese diferite, acesta trebuie să prezinte o cerere separată pentru fiecare dintre oferte.

O ofertă nu este valabilă decât pentru o singură licitație parțială. O ofertă prezentată nu poate fi retrasă sau modificată după expirarea termenului de depunere a acesteia.

Articolul 9

(1)   Ofertele prevăzute la articolul 8 indică:

(a)

trimiterea la prezentul regulament și la licitația parțială la care se referă oferta;

(b)

numele și adresa ofertantului;

(c)

categoria comerciantului autorizat, astfel cum este prevăzută la articolul 3 alineatul (1), precum și numărul autorizației;

(d)

cantitatea și categoria de ulei de măsline virgin care face obiectul ofertei;

(e)

adresa precisă a locului în care se află rezervoarele de depozitare și informațiile necesare pentru identificarea rezervoarelor la care se referă ofertele;

(f)

valoarea ajutorului pentru o zi de depozitare privată pe tona de ulei de măsline virgin, exprimată în euro cu două zecimale;

(g)

valoarea garanției care trebuie constituită în conformitate cu articolul 10, exprimată în moneda statului membru unde se face oferta.

(2)   Pentru ca valabilitatea unei oferte să fie recunoscută, este necesar ca aceasta:

(a)

să fie redactată, la fel ca și documentația aferentă, în limba oficială sau într-una din limbile oficiale ale statului membru căruia îi aparține organismul competent care o primește;

(b)

să fie prezentată în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și, în special, să conțină toate indicațiile prevăzute la alineatul (1);

(c)

să nu conțină alte condiții decât cele prevăzute de prezentul regulament;

(d)

să fie emisă de către un comerciant autorizat de către statul membru care o primește și să privească rezervoarele de depozitare care sunt localizate în acest stat membru;

(e)

să fie însoțită, înainte de expirarea termenului pentru prezentarea ofertelor, de dovada că ofertantul a constituit garanția indicată în aceasta.

Articolul 10

(1)   Ofertantul constituie o garanție de 50 EUR pentru tona de ulei de măsline care face obiectul ofertei.

(2)   În cazul ofertelor care nu sunt reținute, garanția prevăzută la alineatul (1) este de îndată eliberată, în momentul publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a valorii maxime a ajutorului pentru licitația parțială respectivă.

(3)   În cazul ofertelor pentru care ajutorul este atribuit, garanția prevăzută la alineatul (1) se completează, până în prima zi de executare a contractului prevăzut la articolul 13 alineatul (3) paragraful al doilea, cu o garanție de 200 EUR pentru tona din uleiul de măsline respectiv.

(4)   Pentru eliberarea garanțiilor prevăzute la alineatul (1) și la alineatul (3), cerința principală, în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85, este executarea timp de șase luni a depozitării prevăzute de ofertă în condițiile contractului prevăzut de prezentul regulament.

Cu toate acestea, în cazul în care durata contractului este redusă la mai puțin de șase luni în temeiul articolului 15, perioada de depozitare prevăzută la primul paragraf se încheie odată cu cea a executării contractului.

Articolul 11

(1)   Examinarea ofertelor este efectuată de către organismul competent din statul membru respectiv fără prezența publicului. Sub rezerva dispozițiilor prevăzute la alineatul (2), persoanele admise la examinare trebuie să păstreze secretul în ceea ce privește această procedură.

(2)   Ofertele valabile îi sunt comunicate Comisiei sortate în ordinea crescătoare a valorii, în formă anonimă, pe cale computerizată, cel târziu la patruzeci și opt de ore de la expirarea termenului pentru depunerea ofertelor.

În cazul în care termenul expiră vinerea, ofertele sunt comunicate până lunea următoare la ora 12, ora de la Bruxelles.

(3)   Pentru fiecare ofertă comunicată, trebuie să se menționeze cantitatea, categoria de ulei și valoarea prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (d) și (f). De asemenea, în cazul în care licitația comportă cantități maxime pe regiune, este necesar să fie indicate pentru fiecare ofertă regiunile respective.

Articolul 12

(1)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 865/2004 și pe baza ofertelor primite, se stabilește o valoare maximă a ajutorului pe ziua de depozitare privată, până în a noua zi lucrătoare de la data expirării fiecărui termen prevăzut pentru depunerea ofertelor la licitațiile parțiale.

(2)   Valoarea maximă a ajutorului este stabilită luându-se în considerare situația și evoluția previzibilă a pieței uleiului de măsline, precum și posibilitățile de a contribui în mod semnificativ, prin măsura respectivă, la regularizarea pieței.

De asemenea, se iau în considerare cantitățile pentru care există deja un contract de depozitare privată și importanța ofertelor primite.

(3)   În cazul stabilirii valorii maxime, și în conformitate cu aceeași procedură, toate ofertele pentru una din categoriile de ulei sau una din regiunile pentru care a fost stabilită o cantitate maximă în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), pot fi respinse, pentru categoria sau regiunea respectivă, în următoarele situații:

ofertele nu sunt reprezentative;

valoarea maximă stabilită ar putea duce la o depășire a cantității maxime în cauză.

Articolul 13

(1)   Licitația este atribuită, fără a aduce atingere articolului 12 alineatul (3), acelui ofertant sau acelor ofertanți a căror ofertă a fost comunicată în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) și care se situează la nivelul valorii maxime a ajutorului pentru ziua de depozitare privată sau la un nivel inferior pentru cantitatea indicată în ofertă.

Drepturile și obligațiile adjudecatarului nu sunt transmisibile.

(2)   Organismul competent din statul membru respectiv le comunică în scris tuturor ofertanților rezultatul participării acestora la licitație cel târziu în a doua zi lucrătoare de la data publicării valorii maxime în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Data încheierii contractului este data expedierii către ofertant a comunicării acceptării ofertei.

Data de începere a executării contractului, sub rezerva depunerii garanției prevăzute la articolul 10 alineatul (3), este ziua următoare datei încheierii contractului, iar uleiul respectiv trebuie să se afle în condițiile prevăzute de contractul menționat.

Cu toate acestea, executarea contractului nu poate începe atât timp cât rezervoarele nu sunt sigilate după prelevarea eșantioanelor, în conformitate cu alineatul (4) literele (c) și (d).

(4)   În treizeci de zile de la încheierea contractului, organismul competent din statul membru:

(a)

identifică rezervoarele care conțin uleiul de măsline respectiv;

(b)

stabilește greutatea netă a uleiului;

(c)

prelevează un eșantion reprezentativ din ofertă;

(d)

sigilează fiecare dintre rezervoare.

Din motive întemeiate, justificate de către statul membru, termenul de treizeci de zile prevăzut la primul paragraf poate fi prelungit cu cincisprezece zile.

(5)   Eșantionul prelevat, prevăzut la alineatul (4) litera (c), face obiectul, în cel mai scurt timp, al unei analize pentru a se verifica dacă s-a respectat categoria de ulei de măsline virgin pentru care a fost declarată câștigătoare oferta.

În cazul în care rezultatul nu este în conformitate cu categoria de ulei pentru care a fost câștigată oferta, întreaga cantitate la care se referă oferta este respinsă, iar garanția prevăzută la articolul 10 alineatul (1) este executată.

Articolul 14

(1)   Contractul întocmit în dublu exemplar conține cel puțin următoarele indicații:

(a)

numele și adresa organismului competent din statul membru;

(b)

adresa poștală completă, numărul autorizației contractantului, precum și categoria acestuia, după cum este prevăzut la articolul 3;

(c)

adresa precisă a locului de depozitare și localizarea rezervoarelor respective;

(d)

data încheierii contractului;

(e)

data începerii și cea a încheierii executării contractului, sub rezerva dispozițiilor de la articolul 15;

(f)

trimiterea la prezentul regulament și la licitația parțială respectivă.

(2)   Pentru fiecare lot care face obiectul contractului, în acesta se menționează:

(a)

categoria și greutatea netă a uleiului de măsline virgin;

(b)

identificarea și localizarea rezervoarelor care conțin acest ulei;

(3)   Contractul prevede următoarele obligații pentru contractant:

(a)

să păstreze în stoc, pe perioada convenită, cantitatea convenită din produsul respectiv, pe seama sa și asumându-și toate riscurile;

(b)

să depoziteze uleiul de diferite categorii în rezervoare separate, identificate în contract și sigilate de către organismul competent din statul membru;

(c)

să permită în orice moment organismului competent din statul membru să verifice modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute în contract.

Este necesar ca schimbările rezervoarelor prevăzute la primul paragraf litera (b) să fie autorizate de către organismul menționat, să fie efectuate în prezența acestuia și să facă obiectul prelevării unui eșantion reprezentativ din rezervoarele respective și al unor noi sigilări, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) literele (c) și (d).

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 15, în cazul în care contractantul reziliază contractul în curs de executare, acesta pierde beneficiul ajutorului pentru întreaga perioadă și pentru toate cantitățile prevăzute în contract.

Articolul 15

(1)   Pe baza evoluției pieței uleiului de măsline și a evoluției previzibile în viitor, Comisia poate decide, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 865/2004, să reducă durata contractelor în curs.

Modificarea contractelor poate fi decisă numai în perioada 1 septembrie - 31 decembrie și poate produce efecte numai după sfârșitul lunii următoare celei în care se ia decizia.

(2)   În cazul unei modificări a contractului în temeiul alineatului (1), Comisia stabilește un procentaj de reducere care afectează numărul de zile de executare prevăzut după o dată determinată pentru toate contractele aflate în curs la data respectivă.

Articolul 16

(1)   De la data de începere a executării contractului prevăzută la articolul 13 alineatul (3) paragraful al doilea, poate fi plătit un avans corespunzător ajutorului prevăzut pentru perioada de la începerea executării contractului și până la 31 august următor, în schimbul constituirii unei garanții pentru o valoare de 120 % din avans.

Pentru contractele în curs, începând cu 1 ianuarie, se poate plăti un nou avans, pentru perioada care începe la 1 septembrie și se încheie odată cu contractele respective, în condițiile precizate la primul paragraf.

(2)   Garanția prevăzută la alineatul (1) este eliberată imediat după plata soldului ajutorului în conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

Articolul 17

(1)   Înainte de plata definitivă a ajutorului, organismul competent din statul membru:

(a)

colectează și verifică elementele de probă referitoare la condițiile prevăzute de prezentul regulament;

(b)

efectuează controalele necesare pentru a asigura prezența în stoc a uleiului de măsline respectiv pe parcursul întregii perioade a depozitării contractuale;

(c)

ia toate măsurile necesare pentru a asigura realizarea controlului privind respectarea obligațiilor care decurg din contract;

(2)   Controlul include o inspecție fizică a mărfurilor depozitate, precum și o verificare a contabilității.

Măsurile de inspecție fizică se referă, în special, la conformitatea stocurilor care fac obiectul contractului cu categoriile de ulei prevăzute de contractul respectiv, menținerea sigiliilor și prezența cantităților prevăzute.

(3)   În cazul nerespectării obligațiilor din contract, nu se acordă niciun ajutor în temeiul contractului menționat și, fără a aduce atingere altor sancțiuni care se aplică eventual, comerciantului i se retrage autorizația. De asemenea, garanțiile menționate la articolul 10 și la articolul 16 sunt executate în condițiile prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2220/85.

Articolul 18

(1)   Valoarea ajutorului se calculează în funcție de greutatea netă constatată în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) litera (b).

Cursul care se aplică pentru conversia în monedă națională a valorii ajutorului la depozitarea privată este cursul de schimb în vigoare la începutul executării contractului, prevăzută la articolul 13 alineatul (3) paragraful al doilea.

(2)   Obligațiile privind cantitățile prevăzute de oferte și contracte sunt considerate îndeplinite în cazul în care sunt efectiv realizate pentru 98 % din aceste cantități.

În cazul în care analiza menționată la articolul 13 alineatul (5) nu permite confirmarea categoriei de ulei pentru care a fost declarată câștigătoare oferta, întreaga cantitate la care se referă oferta este considerată neconformă.

(3)   Ajutorul sau soldul ajutorului în cazul în care a fost acordat un avans în temeiul articolului 16 este plătit numai în cazul în care toate obligațiile din contract au fost executate. Plata ajutorului sau a soldului ajutorului are loc după s-a verificat dacă sunt respectate obligațiile menționate, într-un interval de șaizeci de zile de la expirarea contractului.

Articolul 19

(1)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre respective măsurile luate la nivel național pentru aplicarea prezentului regulament, precum și modelul de contract.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, prin poșta electronică, cantitățile de ulei de măsline pentru care a fost câștigat un ajutor și care, după caz, nu au făcut obiectul:

încheierii unui contract;

respectării sau executării totale a contractului.

Comunicările menționate la primul paragraf precizează licitația parțială în cauză, precum și, după caz, categoriile de ulei, de comercianți sau regiunile respective. Acestea sunt efectuate în cel mai scurt termen și până la data de 10 a lunii următoare celei în cauză.

Articolul 20

Regulamentul (CE) nr. 2768/98 se abrogă.

Articolul 21

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 noiembrie 2005.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 decembrie 2005.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 206, 9.6.2004, p. 37.

(2)  JO L 205, 3.8.1985, p. 5. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 673/2004 (JO L 105, 14.4.2004, p. 17).

(3)  JO L 346, 22.12.1998, p. 14. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1432/2004 (JO L 264, 11.8.2004, p. 6).

(4)  JO L 172, 30.9.1966, p. 3025/66.

(5)  JO L 210, 28.7.1998, p. 32.


Top