EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1450

Regulamentul (CE) nr. 1450/2005 al Comisiei din 5 septembrie 2005 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții speciale în relațiile economice și financiare cu Irak

OJ L 230, 7.9.2005, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 161 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 161 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 137 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1450/oj

10/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

161


32005R1450


L 230/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1450/2005 AL COMISIEI

din 5 septembrie 2005

de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții speciale în relațiile economice și financiare cu Irak

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții speciale în relațiile economice și financiare cu Irak (1), în special articolul 11 litera (c),

întrucât:

(1)

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 prezintă o listă a autorităților competente cărora le sunt atribuite funcții specifice referitoare la punerea în aplicare a regulamentului.

(2)

Belgia, Germania, Lituania și Țările de Jos au cerut să se modifice datele de contact ale autorităților competente ale acestora.

(3)

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se modifică astfel cum s-a stabilit în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 septembrie 2005.

Pentru Comisie

Eneko LANDÁBURU

Director General pentru Relații Externe


(1)  JO L 169, 8.7.2003, p. 6. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1286/2005 al Comisiei (JO L 203, 4.8.2005, p. 17).


ANEXĂ

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Detaliile de contact de la titlul „Belgia” se înlocuiesc cu:

„1.

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — diamants et autres secteurs

City Atrium

5e étage

Rue du Progrès, 50

B-1210 Bruxelles

Tél général: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09/277 53 10

1.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

5e verdieping

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Algemeen tel: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09/277 53 10

2.

Service public fédéral finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

2.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be”

2.

Detaliile de contact de la titlul „Germania” se înlocuiesc cu:

„Privind înghețarea fondurilor:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

Pentru patrimoniul cultural irakian:

Zollkriminalamt

Bergisch Gladbacher Str. 837

D-51069 Köln

Tel.: (49-221) 6720

Fax: (49-221) 67 24 500

E-mail: poststelle@zka.bgmv.de

Internet: www.zollkriminalamt.de”

3.

Detaliile de contact de la titlul „Lituania” se înlocuiesc cu:

„Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90”

4.

Detaliile de contact de la titlul „Țările de Jos” se înlocuiesc cu:

„Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Țările de Jos

Tel.: (31-38) 467 25 41

Fax: (31-38) 469 52 29

Special pentru sancțiunile financiare:

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Țările de Jos

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84”


Top