Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0943

Decizia Comisiei din 21 decembrie 2005 de modificare a Deciziei 93/195/CEE privind condițiile de sănătate animală și certificarea sanitar-veterinară pentru readmiterea cailor înregistrați pentru curse, competiții și evenimente culturale, după exportul temporar [notificată cu numărul C(2005) 5496]

OJ L 342, 24.12.2005, p. 94–95 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 723–724 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 92 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 92 - 93
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 83 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrogare implicită prin 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/943/oj

03/Volumul 68

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

92


32005D0943


L 342/94

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 21 decembrie 2005

de modificare a Deciziei 93/195/CEE privind condițiile de sănătate animală și certificarea sanitar-veterinară pentru readmiterea cailor înregistrați pentru curse, competiții și evenimente culturale, după exportul temporar

[notificată cu numărul C(2005) 5496]

(2005/943/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee din țări terțe (1), în special articolul 19 alineatul (ii),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 93/195/CEE a Comisiei (2), reintroducerea cailor înregistrați pentru curse, competiții și evenimente culturale, după exportul temporar, se limitează la caii ținuți mai puțin de treizeci de zile într-o țară terță.

(2)

Cu toate acestea, în temeiul acestei decizii, se autorizează reintroducerea pe teritoriul Comunității a cailor care au participat la Endurance World Cup din Emiratele Arabe Unite și care îndeplinesc cerințele prevăzute de prezenta decizie după un export temporar de maximum șaizeci de zile.

(3)

În vederea facilitării participării cailor originari din Comunitate la aceste competiții, această normă trebuie să se aplice tuturor competițiilor din cadrul Endurance World Cup organizate în conformitate cu normele Federației Ecvestre Internaționale, inclusiv supravegherii veterinare, indiferent de țara desemnată în temeiul Directivei 90/426/CEE în care se desfășoară competiția.

(4)

Prin urmare, Decizia 93/195/CEE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 93/195/CEE se modifică după cum urmează:

(1)

La articolul 1, a șaptea liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

care au participat la Endurance World Cup, indiferent de țara desemnată în temeiul Directivei 90/426/CEE, în care se desfășoară competiția și care îndeplinesc cerințele prevăzute în certificatul de sănătate în conformitate cu modelul inclus în anexa VII la prezenta decizie.”

(2)

Anexa VII se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 27 decembrie 2005.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 2005.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 42. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/68/CE (JO L 139, 30.4.2004, p. 320; versiune rectificată în JO L 226, 25.6.2004, p. 128).

(2)  JO L 86, 6.4.1993, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2005/771/CE (JO L 291, 5.11.2005, p. 38).


ANEXĂ

„ANEXA VII

Image


Top