EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0357

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea unui acord între Comunitate și Republica San Marino de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

OJ L 114, 4.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 334M , 12.12.2008, p. 132–135 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 150 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 150 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 208 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/357/oj

10/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

150


32005D0357


L 114/11

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 decembrie 2004

privind încheierea unui acord între Comunitate și Republica San Marino de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

(2005/357/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 94 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf, alineatul (3) primul paragraf și alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

La 16 octombrie 2001, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze cu Republica San Marino un acord care să permită garantarea adoptării de către Republica San Marino a măsurilor echivalente cu cele care trebuie să fie aplicate în cadrul Comunității pentru a asigura impozitarea eficientă a veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi.

(2)

Textul acordului rezultat în urma negocierilor se conformează directivelor de negociere adoptate de Consiliu. Textul este însoțit de un Memorandum de înțelegere între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte, textul acestui memorandum fiind anexat la Decizia 2004/903/CE al Consiliului (2).

(3)

Aplicarea dispozițiilor Directivei 2004/48/CE (3) depinde de aplicarea de către Republica San Marino a unor măsuri echivalente cu cele conținute de directiva în cauză, în conformitate cu acordul încheiat între Republica San Marino și Comunitatea Europeană.

(4)

În conformitate cu Decizia 2004/903/CE și sub rezerva adoptării la o dată ulterioară a unei decizii privind încheierea acordului, acordul a fost semnat în numele Comunității Europene la 7 decembrie 2004.

(5)

Acordul trebuie să fie aprobat în numele Comunității.

(6)

Este necesar să se prevadă o procedură simplă și rapidă pentru eventualele adaptări ale anexelor I și II la acordul respectiv,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul între Comunitatea Europeană și Republica San Marino de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi se aprobă în numele Comunității Europene.

Textul acordului se anexează la prezenta decizie (4).

Articolul 2

Comisia este autorizată să aprobe, în numele Comunității, modificările aduse anexelor la acord, care garantează conformitatea acestora cu datele referitoare la autoritățile competente și care provin din notificările menționate la articolul 5 litera (a) din Directiva 2003/48/CE și în anexa la respectiva directivă.

Articolul 3

Președintele Consiliului procedează la notificarea prevăzută la articolul 16 alineatul (1) din acord în numele Comunității (5).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

C. VEERMAN


(1)  Aviz emis la 2 decembrie 2004 (nepublicat incă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 381, 28.12.2004, p. 32.

(3)  JO l 157, 26.6.2003, p. 38. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/66/CE (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).

(4)  JO L 381, 28.12.2004, p. 33.

(5)  Data intrării în vigoare a acordului se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


Top