EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1566

Regulamentul (CE) nr. 1566/2004 al Comisiei din 31 august 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96

OJ L 285, 4.9.2004, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 180–186 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 119 - 122
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 119 - 122
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 185 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1566/oj

10/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

119


32004R1566


L 285/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1566/2004 AL COMISIEI

din 31 august 2004

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak (1), în special articolul 11 litera (c),

întrucât:

(1)

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 enumeră autoritățile competente care au funcții specifice legate de punerea în aplicare a regulamentului în cauză.

(2)

La 1 mai 2004, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia au aderat la Uniunea Europeană. Actul de aderare nu conține dispoziții privind modificarea anexei în cauză.

(3)

Prin urmare, autoritățile competente din noile statele membre trebuie să fie incluse în anexa în cauză începând cu 1 mai 2004,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 mai 2004.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 august 2004.

Pentru Comisie

Christopher PATTEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 8.7.2003, p. 6. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1412/2004 (JO L 257, 4.8.2004, p. 1).


ANEXĂ

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Următorul text este introdus între informațiile referitoare la Belgia și Danemarca:

 

„REPUBLICA CEHĂ

Pentru fonduri și resurse economice:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11

 

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. (420-2) 57 04 45 01

Fax (420-2) 57 04 45 02

 

Pentru patrimoniul cultural irakian:

Národní museum – Náprstkovo museum asijských; afrických a amerických kultur

Bétlémske naměstí 1

110 00 Praha

Tel. (420-2) 24 49 75 01

Fax (420-2) 22 22 14 18”.

2.

Următorul text este introdus între informațiile referitoare la Germania și Grecia:

 

„ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel. (372-6) 31 71 00

Fax (372-6) 31 71 99

 

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. (372-6) 68 05 00

Fax (372-6) 68 05 01”.

3.

Următorul text este introdus între informațiile referitoare la Italia și Luxemburg:

 

„CIPRU

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

 

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Οδός Αραούζου 61421 Λευκωσία

Tel. (357-2) 286 71 00

Fax (357-2) 237 51 20

 

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andreas Araouzos Street

1421 Nicosia

Tel. (357-22) 86 71 00

Fax (357-22) 37 51 20

 

LETONIA

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel. (371) 704 44 31

Fax (371) 704 45 49

 

LITUANIA

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto2

LT-2600 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 92

Fax (370-5) 231 30 90”.

4.

Următorul text este introdus între informațiile referitoare la Luxemburg și Țările de Jos:

 

„UNGARIA

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest

József nádor tér 2–4.

Tel. (36-1) 327 21 00

Fax (36-1) 318 25 70

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. (356-21) 24 28 53

Fax (356-21) 25 15 20”.

5.

Următorul text este introdus între informațiile referitoare la Austria și Portugalia:

 

„POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48-22) 523 93 48

Fax (48-22) 523 91 29”.

6.

Următorul text este introdus între informațiile referitoare la Portugalia și Finlanda:

 

„SLOVENIA

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 90 00

Fax (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Fax (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVACIA

Pentru fonduri și resurse economice:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel. (421-2) 59 58 22 01

Fax (421-2) 52 49 35 31

 

Pentru patrimoniul cultural irakian:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Nám. SNP 33

813 31 Bratislava

Tel. (421-2) 59 39 11 55

Fax (421-2) 59 39 11 74”.


Top