Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0312

Decizia Comisiei din 9 aprilie 2003 privind publicarea referinței standardelor referitoare la produse termoizolante, geotextile, sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor și plăci de ipsos, în conformitate cu Directiva 89/106/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 1161]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 114, 8.5.2003, p. 50–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 183 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 183 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 183 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 183 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 183 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 183 - 187
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 183 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 183 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 183 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 165 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 165 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 3 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/312/oj

13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

165


32003D0312


L 114/50

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 9 aprilie 2003

privind publicarea referinței standardelor referitoare la produse termoizolante, geotextile, sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor și plăci de ipsos, în conformitate cu Directiva 89/106/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2003) 1161]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2003/312/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la produsele pentru construcții (1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE (2), în special articolul 5 alineatul (1),

având în vedere avizul comitetului permanent instituit în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (3), astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE (4),

întrucât:

(1)

Articolul 2 din Directiva 89/106/CEE prevede că statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura introducerea pe piață a produselor pentru construcții numai în cazul în care lucrările pentru care sunt utilizate respectă cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 din directiva menționată.

(2)

În temeiul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE, produsele pentru construcții sunt prezumate a fi adecvate pentru utilizare și permit lucrărilor pentru care sunt utilizate să respecte cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 din directiva menționată în cazul în care sunt în conformitate cu standardele naționale care le sunt aplicabile și care transpun standardele armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(3)

Statele membre trebuie să publice numerele de referință ale standardelor naționale care transpun standardele armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(4)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE, Germania a înaintat o obiecțiune oficială împotriva anumitor standarde armonizate, motivând că acestea nu permit lucrărilor pentru care sunt utilizate produsele să respecte în întregime cerințele esențiale prevăzute de Directiva 89/106/CEE. Obiecțiunea vizează zece standarde armonizate referitoare la produse termoizolante, adoptate de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) la 23 mai 2001 și ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene la 15 decembrie 2001 (5); nouă standarde referitoare la geotextile, adoptate de CEN la 13 decembrie 2000, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene la 26 iunie 2001 (6); zece standarde referitoare la sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor, adoptate de CEN la 13 decembrie 2000, 21 martie 2001 și 11 aprilie 2001, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene la 18 iulie 2001 (7), 15 decembrie 2001 și 14 februarie 2002 (8); și standardul armonizat EN 12859:2001 „Plăci de ipsos – Definiții, condiții și metode de încercare”, adoptat de CEN la 13 iunie 2001 și al cărui număr de referință a fost publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene la 15 decembrie 2001.

(5)

Informațiile obținute în cursul consultărilor cu CEN și autoritățile naționale în cadrul comitetului instituit prin Directiva 89/106/CEE și cu comitetul instituit prin Directiva 98/34/CE nu au furnizat nici o dovadă a riscului invocat de Germania.

(6)

În consecință, nu s-a demonstrat că cele 30 de standarde armonizate contestate nu permit lucrărilor în care sunt utilizate produsele să respecte cerințele esențiale prevăzute de Directiva 89/106/CEE.

(7)

Prin urmare, nu este necesar să se retragă referințele standardelor respective,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Referințele celor zece standarde referitoare la produse termoizolante, prezentate în tabelul 1 din anexă, adoptate de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) la 23 mai 2001 și publicate pentru prima dată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene la 15 decembrie 2001 nu sunt retrase de pe lista standardelor publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 2

Referințele celor nouă standarde referitoare la geotextile, prevăzute de tabelul 2 din anexă, adoptate de CEN la 13 decembrie 2000 și publicate pentru prima dată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene la 26 iunie 2001, nu sunt retrase de pe lista standardelor publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 3

Referințele celor zece standarde referitoare la sistemele fixe de luptă împotriva incendiului, prevăzute de tabelul 3 din anexă, adoptate de CEN la 13 decembrie 2000, 21 martie 2001 și 11 aprilie 2001 și publicate pentru prima dată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene la 18 iulie 2001, 15 decembrie 2001 și 14 februarie 2002 nu sunt retrase de pe lista standardelor publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Referința standardului EN 12859:2001 „Plăci de ipsos – Definiții, condiții și metode de încercare”, adoptat de CEN la 13 iunie 2001 și publicat pentru prima dată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene la 15 decembrie 2001, nu este retrasă de pe lista standardelor publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 aprilie 2003.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

(2)  JO L 220, 30.8.1993, p. 1.

(3)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(4)  JO L 217, 5.8.1998, p. 18.

(5)  JO C 358, 15.12.2001, p. 9.

(6)  JO C 180, 26.6.2001, p. 8.

(7)  JO C 202, 18.7.2001, p. 9.

(8)  JO C 40, 14.2.2002, p. 3.


ANEXĂ

TABELUL 1

Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate referitoare la produse termoizolante menționate la articolul 1

OES

Referință

Titlul standardului armonizat

Anul ratificării

Trimitere JO

CEN

EN 13162:2001

Produse termoizolante pentru clădiri – produse fabricate din vată minerală (MW) – specificații

2001

C 358

15.12.2001

CEN

EN 13163:2001

Produse fabricate din polistiren expandat (EPS) – specificații

2001

C 358

15.12.2001

CEN

EN 13164:2001

Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS) – specificații

2001

C 358

15.12.2001

CEN

EN 13165:2001

Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) – specificații

2001

C 358

15.12.2001

CEN

EN 13166:2001

Produse fabricate din spumă fenolică (PF) – specificații

2001

C 358

15.12.2001

CEN

EN 13167:2001

Produse fabricate din sticlă celulară (CG) – specificații

2001

C 358

15.12.2001

CEN

EN 13168:2001

Produse fabricate din vată de lemn (WW) – specificații

2001

C 358

15.12.2001

CEN

EN 13169:2001

Produse fabricate din perlit expandat (EPB) – specificații

2001

C 358

15.12.2001

CEN

EN 13170:2001

Produse fabricate din plută expandată (ICB) – specificații

2001

C 358

15.12.2001

CEN

EN 13171:2001

Produse fabricate din fibre de lemn (WF) – specificații

2001

C 358

15.12.2001


TABELUL 2

Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate referitoare la produse geotextile menționate la articolul 2

OES

Referință

Titlul standardului armonizat

Anul ratificării

Trimitere JO

CEN

EN 13249:2000

Geotextile și produse înrudite – caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcții de drumuri și alte zone de circulație

2000

C 180

26.6.2001

CEN

EN 13251:2000

Geotextile și produse înrudite – caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de terasament, fundații și structuri de susținere

2000

C 180

26.6.2001

CEN

EN 13252:2000

Geotextile și produse înrudite – caracteristici solicitate pentru utilizarea în sistemele de drenaj

2000

C 180

26.6.2001

CEN

EN 13253:2000

Geotextile și produse înrudite – caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de protecție împotriva eroziunii

2000

C 180

26.6.2001

CEN

EN 13254:2000

Geotextile și produse înrudite – caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcții de rezervoare și baraje

2000

C 180

26.6.2001

CEN

EN 13255:2000

Geotextile și produse înrudite – caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcția de canale

2000

C 180

26.6.2001

CEN

EN 13256:2000

Geotextile și produse înrudite – caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcții de tuneluri și de structuri subterane

2000

C 180

26.6.2001

CEN

EN 13257:2000

Geotextile și produse înrudite – caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deșeurilor solide

2000

C 180

26.6.2001

CEN

EN 13265:2000

Geotextile și produse înrudite – caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deșeurilor lichide

2000

C 180

26.6.2001


TABELUL 3

Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate referitoare la sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor menționate la articolul 3

OES

Referință

Titlul standardului armonizat

Anul ratificării

Trimitere JO

CEN

EN 671-1:2001

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor – sisteme echipate cu furtun. Partea 1: hidranți interiori echipați cu furtunuri semirigide

2001

C 202

18.7.2001

CEN

EN 671-2:2001

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor – sisteme echipate cu furtun. Partea 2: hidranți interiori echipați cu furtunuri plate

2001

C 202

18.7.2001

CEN

EN 12094-5:2000

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor – componente pentru sisteme de stingere cu gaz: Cerințe și metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă și joasă presiune și acționările lor pentru sistemele cu CO2

2000

C 202

18.7.2001

CEN

EN 12094-6:2000

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor – componente pentru sisteme de stingere cu gaz: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcțiune a sistemelor de stingere cu CO2

2000

C 202

18.7.2001

CEN

EN 12094-7:2000

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor – componente pentru sisteme de stingere cu gaz: Cerințe și metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2

2000

C 202

18.7.2001

CEN

EN 12416-1:2001

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor – sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Specificații și metode de încercare a sistemului și a elementelor componente

2001

C 40

14.2.2002

CEN

EN 12094-13:2001

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor – componente pentru sisteme de stingere cu gaz – Partea 13: Cerințe și metode de încercare pentru clapete de închidere și clapete antiretur

2001

C 202

18.7.2001

CEN

EN 12259-2:1999/A1:2001

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor – sisteme de tip sprinkler și cu apă pulverizată – Supape de alarmă apă-apă

2001

C 358

15.12.2001

CEN

EN 12259-3:2000/A1:2001

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor – sisteme de tip sprinkler și cu apă pulverizată — Supape de alarmă apă-aer

2001

C 358

15.12.2001

CEN

EN 12259-4:2000/prA1

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor – sisteme de tip sprinkler și cu apă pulverizată – Dispozitive de alarmă cu motor hidraulic

2001

C 358

15.12.2001

CEN

EN 12859:2001

Plăci de ipsos – Definiții, condiții și metode de încercare

2001

C 358

15.12.2001


Top