Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1455

Regulamentul (CE) nr. 1455/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat

OJ L 198, 21.7.2001, p. 58–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 181 - 183
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 197 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 197 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogare implicită prin 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1455/oj

03/Volumul 38

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

197


32001R1455


L 198/58

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1455/2001 AL CONSILIULUI

din 28 iunie 2001

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Pentru a permite menținerea activităților tradiționale de creștere a bovinelor, Regulamentele (CE) nr. 1452/2001 (2), (CE) nr. 1453/2001 (3) și (CE) nr. 1454/2001 ale Consiliului (4) privind măsurile specifice referitoare la anumite produse agricole pentru departamentele franceze de peste mări, Insulele Azore și Madeira și respectiv Insulele Canare, prevăd introducerea de limite specifice privind numărul de animale eligibile pentru prime speciale, prime pentru vaci care alăptează și prime de sacrificare.

(2)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 (5) stabilește plafoane regionale pentru fiecare stat membru în ceea ce privește primele speciale. Anexa II la regulamentul menționat anterior stabilește plafoanele naționale în ceea ce privește primele pentru vaci care alăptează. Aceste plafoane nu trebuie să aducă atingere introducerii limitelor specifice menționate anterior. În consecință, ar trebui să se stipuleze, începând din acest moment, că, în cazul Franței, Portugaliei și Spaniei, aceste plafoane urmează să includă subplafoane bazate pe numărul de prime plătite, pentru un an de referință, producătorilor din departamentele franceze de peste mări, din Insulele Azore și Medeira și Insulele Canare și destinate exclusiv producătorilor din regiunile menționate anterior. Restul de animale eligibile până la atingerea limitelor specifice pentru primele speciale și primele pentru vaci care alăptează, introduse de Regulamentele (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001 și (CE) nr. 1545/2001, urmează să fie adăugate celor din anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 1254/1999,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se înlocuiește cu textul din Anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa II se înlocuiește cu textul din Anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 28 iunie 2001.

Pentru Consiliu

Președintele

B. ROSENGREN


(1)  Aviz emis la 14 iunie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 198, 21.7.2001, p. 11.

(3)  JO L 198, 21.7.2001, p. 26

(4)  JO L 198, 21.7.2001, p. 45

(5)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21.


ANEXA I

PRIMĂ SPECIALĂ

Plafoanele regionale ale statelor membre menționate la articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999

Belgia

235 149

Danemarca

277 110

Germania

1 782 700

Grecia

143 134

Spania

713 999 (1)

Franța

1 754 732 (2)

Irlanda

1 077 458

Italia

598 746

Luxemburg

18 962

Țările de Jos

157 932

Austria

423 400

Portugalia

175 075 (3)

Finlanda

250 000

Suedia

250 000

Regatul Unit

1 419 811 (4)


(1)  Fără a aduce atingere normelor specifice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1454/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 privind măsurile specifice referitoare la anumite produse agricole pentru Insulele Canare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1601/92 (Poseican) (JO L 198, 21.7.2001, p. 45).

(2)  Fără a aduce atingere normelor specifice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1452/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de introducere a unor măsuri specifice pentru anumite produse agricole din departamentele franceze de peste mări, de modificare a Directivei 72/462/CEE și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 525/77 și (CEE) nr. 3763/91 (Poseidom) (JO L 198, 21.7.2001, p. 11).

(3)  Fără a aduce atingere normelor specifice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1453/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 privind măsurile specifice referitoare la anumite produse agricole pentru Insulele Azore și Madeira și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1600/92 (Poseima) (A se vedea p. 26 din prezentul Jurnal Oficial).

În afară de programul de extensificare prevăzut de Regulamentul (CE) 1017/94 al Consiliului din 26 aprilie 1994 privind conversia unor terenuri din Portugalia destinate în prezent culturilor arabile în terenuri destinate creșterii extensive de vite (JO L 112, 3.5.1994, p. 2). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1461/95 (JO L 144, 28.6.1995, p. 4.).

(4)  Acest plafon se majorează temporar de la 100 000 de capete la 1 519 811 capete până la data la care animalele vii cu vârsta mai mică de șase luni pot fi exportate.


ANEXA II

PRIMĂ PENTRU VACILE CARE ALĂPTEAZĂ

Plafoanele naționale menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 aplicabile de la 1 ianuarie 2000

Belgia

394 253

Danemarca

112 932

Germania

639 535

Grecia

138 005

Spania (1)

1 441 539

Franța (2)

3 779 866

Irlanda

1 102 620

Italia

621 611

Luxemburg

18 537

Țările de Jos

63 236

Austria

325 000

Portugalia (3)

277 539

Finlanda

55 000

Suedia

155 000

Regatul Unit

1 699 511


(1)  În afară de plafonul specific prevăzut la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1454/2001 și de rezerva specifică prevăzută la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1017/94.

(2)  În afară de plafonul specific prevăzut la articolul 9 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1452/2001.

(3)  În afară de plafonul specific prevăzut la articolul 13 alineatul (3) și respectiv articolul 22 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1453/2001.


Top