Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3648

Regulamentul (CEE) nr. 3648/91 al Consiliului din 11 decembrie 1991 de stabilire a modalităților de utilizare a formularului 302 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3690/86 privind eliminarea formalităților vamale în cadrul Convenției TIR la ieșirea dintr-un stat membru cu ocazia trecerii unei frontiere comune pentru două state membre și a Regulamentului (CEE) nr. 4283/88 privind eliminarea anumitor formalități la ieșire cu ocazia trecerii frontierelor interne ale Comunității – introducerea punctelor de frontieră comune

OJ L 348, 17.12.1991, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 276 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 276 - 277
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 184 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3648/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

276


31991R3648


L 348/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3648/91 AL CONSILIULUI

din 11 decembrie 1991

de stabilire a modalităților de utilizare a formularului 302 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3690/86 privind eliminarea formalităților vamale în cadrul Convenției TIR la ieșirea dintr-un stat membru cu ocazia trecerii unei frontiere comune pentru două state membre și a Regulamentului (CEE) nr. 4283/88 privind eliminarea anumitor formalități la ieșire cu ocazia trecerii frontierelor interne ale Comunității – introducerea punctelor de frontieră comune

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât prin Regulamentul (CEE) nr. 3690/86 (4) și prin Regulamentul (CEE) nr. 4283/88 (5) s-au simplificat formalitățile pentru mărfurile care trec o frontieră internă a Comunității sub acoperirea unui carnet TIR sau, respectiv, a unui carnet ATA, a unui carnet comunitar de circulație sau a unui formular NATO nr. 302, prin introducerea punctelor de frontieră comune, pentru evitarea repetării acelorași controale de ambele părți ale frontierelor respective și pentru menținerea, în acest scop, a unei intervenții administrative numai la biroul de intrare al statului membru în care intră mărfurile;

întrucât, în ceea ce privește aplicarea regulilor de utilizare a carnetelor TIR și a carnetelor ATA, Regulamentul (CEE) nr. 719/91 (6) a introdus măsuri suplimentare de simplificare, care se aplică de la 1 ianuarie 1992 și constau în a considera Comunitatea un singur teritoriu vamal, ceea ce are drept efect eliminarea, la trecerea frontierelor interne, a tuturor formalităților și controalelor inerente utilizării carnetelor TIR și ATA ca documente de tranzit;

întrucât, în perspectiva desființării complete a frontierelor interne, legată de punerea în aplicare a pieței unice, este necesară extinderea, tot de la 1 ianuarie 1992, a acestor măsuri suplimentare de simplificare la operațiunile efectuate sub acoperirea formularului NATO nr. 302;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 3/84 (7) privind carnetul comunitar de circulație, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 718/91 (8), prevede abrogarea acestuia începând cu data punerii în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2726/90 al Consiliului din 17 septembrie 1990 privind tranzitul comunitar (9);

întrucât regulamentele (CEE) nr. 3690/86 și (CEE) nr. 4283/88 nu vor mai avea obiect odată ce măsurile prevăzute de acestea încetează să se aplice; întrucât este necesar ca acestea să fie abrogate la datele respective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 3690/86 se abrogă.

Articolul 2

(1)   În cazul în care, în conformitate cu dispozițiile în vigoare, transportul unor mărfuri dintr-un punct în altul al Comunității se efectuează sub acoperirea formularului nr. 302, prevăzut în cadrul Convenției dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord privind statutul forțelor acestora, semnată la Londra la 19 iunie 1951, Comunitatea este considerată, din punctul de vedere al modalităților de utilizare a acestui formular în scopul acestui transport, ca formând un singur teritoriu definit de Regulamentul (CEE) nr. 2151/84 al Consiliului din 23 iulie 1984 privind teritoriul vamal al Comunității (10).

(2)   În cazul în care un transport menționat la alineatul (1) se efectuează în parte prin trecerea pe teritoriul unei țări terțe, controalele și formalitățile inerente formularului nr. 302 se aplică la punctele prin care transportul părăsește provizoriu teritoriul vamal al Comunității și intră din nou pe acest teritoriu.

(3)   Atunci când se constată că, în cursul sau cu ocazia unui transport efectuat sub acoperirea formularului nr. 302, s-a comis o infracțiune sau o neregularitate într-un anume stat membru, recuperarea drepturilor și a altor eventuale impuneri exigibile se efectuează de către acest stat membru în conformitate cu dispozițiile comunitare sau naționale, fără a aduce atingere exercitării acțiunilor penale.

(4)   În cazul în care nu se poate stabili teritoriul pe care s-a comis infracțiunea sau neregularitatea, se consideră că aceasta s-a comis în statul membru în care a fost constatată.

În acest caz, drepturile și celelalte impuneri aferente mărfurilor în cauză se percep de către respectivul stat membru în conformitate cu dispozițiile comunitare sau naționale.

În cazul în care se determină ulterior statul membru în care s-a comis efectiv respectiva infracțiune sau neregularitate, drepturile și celelalte impuneri – cu excepția celor percepute, în conformitate cu paragraful al doilea, ca resurse proprii ale Comunității – de care sunt pasibile mărfurile în acest stat membru îi sunt restituite acestuia de către statul membru care a procedat inițial la recuperarea lor. În acest caz, eventualul excedent se restituie persoanei care a achitat inițial impunerile.

În cazul în care valoarea drepturilor și a celorlalte impuneri percepute inițial și restituite de statul membru care procedase la recuperarea acestora este mai mică decât valoarea drepturilor și a celorlalte impuneri exigibile în statul membru unde s-a comis efectiv infracțiunea sau neregularitatea, acest stat membru percepe diferența în conformitate cu dispozițiile comunitare sau naționale.

Statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru combaterea oricărei infracțiuni sau a oricărei neregularități și pentru sancționarea eficientă a acestora.

Articolul 3

Regulamentul (CEE) nr. 4283/88 se abrogă.

Cu toate acestea, în măsura în care se referă la carnetul comunitar de circulație, acesta se mai aplică până la data de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2726/90.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 1992.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 1991.

Pentru Consiliu

Președintele

P. BUKMAN


(1)  JO C 143, 1.6.1991, p. 11.

(2)  JO C 280, 28.10.1991,

JO C 326, 13.12.1991.

(3)  JO C 269, 14.10.1991, p. 23.

(4)  JO L 341, 4.12.1986, p. 1.

(5)  JO L 382, 31.12.1988, p. 1.

(6)  JO L 78, 26.3.1991, p. 6.

(7)  JO L 2, 4.1.1984, p. 1.

(8)  JO L 78, 26.3.1991, p. 4.

(9)  JO L 262, 26.9.1990, p. 1.

(10)  JO L 197, 27.7.1984, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 4151/88 (JO L 367, 31.12.1988, p. 1).


Top