Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3425

Regulamentul (CEE) nr. 3425/91 al Comisiei din 25 noiembrie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 325, 27.11.1991, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 101 - 101
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 101 - 101
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 244 - 245
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 244 - 245
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 244 - 245
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 244 - 245
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 244 - 245
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 244 - 245
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 244 - 245
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 244 - 245
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 244 - 245
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 270 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 270 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 96 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3425/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

270


31991R3425


L 325/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3425/91 AL COMISIEI

din 25 noiembrie 1991

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 2242/91 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesar să fie adoptate dispoziții privind clasificarea mărfurilor prevăzute de anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care se bazează pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugând subdiviziuni la aceasta, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării unor măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul comerțului cu mărfuri;

întrucât, în temeiul regulilor generale menționate anterior, mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul anexat la prezentul regulament trebuie încadrate la codul NC corespunzător, indicat în coloana 2, în conformitate cu motivele indicate în coloana 3;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru nomenclatură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul anexat trebuie să fie încadrată în Nomenclatura Combinată la codul NC corespunzător, indicat în coloana 2 din tabelul menționat anterior.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 noiembrie 1991.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 204, 27.7.1991, p. 21.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare Cod NC

Motive

(1)

(2)

(3)

Rulouri de tutun, învelite într-o folie poroasă de celuloză care, prin lungime, grosime, culoare, natura tutunului și consistență, prezintă aspect exterior de țigarete. Înainte de a putea fi fumate, aceste rulouri de tutun trebuie introduse într-un tub de hârtie de țigarete.

2402 20 00

Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1, 2 litera (a) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 2402 și 2402 20 00.


Top