Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3402

Regulamentul (CEE) nr. 3402/91 al Consiliului din 19 noiembrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 2915/79 de stabilire a grupelor de produse și a dispozițiilor speciale privind calculul taxelor în sectorul laptelui și produselor lactate

OJ L 321, 23.11.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 240 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 240 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 240 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 240 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 240 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 240 - 242
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 240 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 240 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 240 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 266 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 266 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 55 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3402/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

266


31991R3402


L 321/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3402/91 AL CONSILIULUI

din 19 noiembrie 1991

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 2915/79 de stabilire a grupelor de produse și a dispozițiilor speciale privind calculul taxelor în sectorul laptelui și produselor lactate

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 113,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 804/68 al Consiliului din 27 iunie 1968 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1630/91 (2), în special articolul 14 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât criteriul de diferențiere pentru brânza proaspătă care intră sub incidența codului NC 0406, ce împarte brânza proaspătă în brânză proaspătă fermentată și nefermentată, implică dificultăți de control; întrucât Consiliul de cooperare vamală a recomandat încadrarea tuturor brânzeturilor proaspete care intră sub incidența codului NC 0406 10; întrucât este necesar, prin urmare, să se modifice Regulamentul (CEE) nr. 2915/79 (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3116/90 (4), și să se adapteze în acest sens Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 (5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 2587/91 al Comisiei (6); întrucât, în plus, este necesară revizuirea cu această ocazie a clasificării anumitor produse,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Nomenclatura Combinată anexată la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CEE) nr. 2915/79 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

la punctul 1, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„1.

în cazul în care intră sub incidența codurilor NC 0406 10 20 și 0406 90 93, suma următoarelor elemente:”;

la punctul 2, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„2.

în cazul în care intră sub incidența codurilor NC 0406 10 80 și 0406 90 99, suma următoarelor elemente:”.

2.

În anexă, grupele de produse din grupa nr. 11 se înlocuiesc cu următoarele grupe:


Numărul grupei

Grupe de produse în conformitate cu Nomenclatura Combinată

Produse-pilot pentru fiecare din grupele de produse

„11

0406 10

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 29

0406 90 31

0406 90 33

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39

0406 90 50

0406 90 73

0406 90 75

0406 90 77

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 85

0406 90 89

0406 90 93

0406 90 99

Brânzeturi în formă întreagă cu o maturare de la șase la opt săptămâni, cu un conținut în grăsimi de 45 % din greutate de substanță uscată, fără ambalaj”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 noiembrie 1991.

Pentru Consiliu

Președintele

P. BUKMAN


(1)  JO L 148, 28.6.1968, p. 13.

(2)  JO L 150, 15.6.1991, p. 19.

(3)  JO L 329, 24.12.1979, p. 1.

(4)  JO L 303, 31.10.1990, p. 1.

(5)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(6)  JO L 259, 16.9.1991, p. 1.


ANEXĂ

Codul NC

Descrierea mărfii

Ratele taxelor

Unitate suplimentară

autonome

(%)

sau prelevare

(AGR)

convenționale

(%)

1

2

3

4

5

0406

Brânzeturi și caș:

 

 

 

0406 10

— Brânzeturi proaspete (nefermentate), inclusiv brânza din zer, și caș:

 

 

 

0406 10 20

— — cu un conținut de substanță grasă care nu depășește 40 %

23 (AGR)

0406 10 80

— — altele

23 (AGR)

de la 0406 20

la

0406 90 50

neschimbate

 

 

 

— — — — altele:

 

 

 

— — — — — cu un conținut de substanță grasă care nu depășește 40 % și cu un conținut de apă din substanța grasă:

 

 

 

— — — — — — care nu depășește 47 %:

 

 

 

0406 90 61

— — — — — — — Grana padano, Parmigiano reggiano

23 (AGR)

0406 90 63

— — — — — — — Fiore sardo, Pecorino

23 (AGR)

0406 90 69

— — — — — — — altele

23 (AGR)

— — — — — — care depășesc 47 %, dar nu depășesc 72 %:

 

 

 

0406 90 73

— — — — — — — Provolone

23 (AGR)

0406 90 75

— — — — — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

23 (AGR)

0406 90 77

— — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø

23 (AGR)

0406 90 79

— — — — — — — Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

23 (AGR)

0406 90 81

— — — — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

23 (AGR)

0406 90 85

— — — — — — — Kefalograviera, Kasseri

23 (AGR)

0406 90 89

— — — — — — — altele

23 (AGR)

0406 90 93

— — — — — — care depășesc 72 %

23 (AGR)

0406 90 99

— — — — — altele

23 (AGR)


Top