Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3357

Regulamentul (CEE) nr. 3357/91 al Consiliului din 7 noiembrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

OJ L 318, 20.11.1991, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 96 - 99
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 96 - 99
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 236 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 262 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 262 - 265

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogare implicită prin 32009R1186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3357/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

262


31991R3357


L 318/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3357/91 AL CONSILIULUI

din 7 noiembrie 1991

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 28,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât măsura de simplificare administrativă prevăzută la articolul 27 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 4235/88 (2), trebuie, pentru a fi eficientă, să se aplice tuturor importurilor de transporturi compuse din mărfuri cu o valoare neglijabilă;

întrucât este necesar să se modifice, în consecință, articolul 27 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83;

întrucât este necesar să se modifice articolele 52-57, 63a, 63b și 72-77 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83, având în vedere experiența dobândită, pentru a elimina condițiile a căror aplicare se dovedește a fi costisitoare și complexă și pentru a facilita astfel importurile mărfurilor în cauză;

întrucât este necesar, prin urmare, să se renunțe la aplicarea condiției de neechivalență a produselor comunitare care, în timp ce aceasta încă se aplică în mod efectiv, nu reușește să aibă un rol de protecție eficient având în vedere intervenția sa prea tardivă în procesul de evoluție al acestor produse și a cărei punere în aplicare este însoțită de dispute ale experților care nu mai pot fi rezolvate în mod rezonabil decât protejând în mod aproape sistematic interesele importatorului și recunoscându-i acestuia dreptul la scutire de drepturi vamale luând în considerare circumstanțele speciale ale importului său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 918/83 se modifică după cum urmează.

1.

Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

Se admit cu scutire de drepturi de import, sub rezerva articolului 28, transporturile compuse din mărfuri cu o valoare neglijabilă care se expediază direct dintr-o țară terță unui destinatar care se află în Comunitate.

Prin «mărfuri cu o valoare neglijabilă» se înțeleg mărfurile a căror valoare intrinsecă nu depășește 22 ECU în total pe transport.”

2.

Articolele 52, 53 și 54 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 52

(1)   Se admit cu scutire de drepturi de import, sub rezerva articolelor 53, 54, 56, 57 și 58 instrumentele și aparatele științifice care nu sunt reglementate de articolul 51 și care sunt importate exclusiv în scopuri necomerciale.

(2)   Scutirea de drepturi vamale menționată la alineatul (1) se limitează la instrumentele și aparatele științifice care sunt destinate:

fie instituțiilor publice sau de utilitate publică care au drept principală activitate învățământul sau cercetarea științifică, precum și serviciilor unei instituții publice sau de utilitate publică care au drept principală activitate învățământul sau cercetarea științifică;

fie instituțiilor cu caracter privat care au drept principală activitate învățământul sau cercetarea științifică, aprobate de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi aceste obiecte cu scutire de drepturi vamale.

Articolul 53

De asemenea, scutirea de drepturi vamale se aplică:

(a)

pieselor de schimb, elementelor sau accesoriilor specifice care se adaptează instrumentelor sau aparatelor științifice, cu condiția ca aceste piese de schimb, elemente sau accesorii să fie importate în același timp cu aceste instrumente sau aparate sau, în cazul în care sunt importate ulterior, să fie recunoscute ca fiind destinate instrumentelor sau aparatelor:

care au fost admise anterior cu scutire de drepturi vamale, imediat ce aceste instrumente sau aparate încă prezintă un caracter științific în momentul în care se solicită scutirea de drepturi vamale pentru piesele de schimb, elementele sau accesoriile specifice

sau

care ar putea beneficia de scutirea de drepturi vamale în momentul în care aceasta se solicită pentru piesele de schimb, elementele sau accesoriile specifice;

(b)

uneltelor folosite pentru întreținerea, controlul, calibrarea sau repararea instrumentelor sau aparatelor științifice, cu condiția ca aceste unelte să fie importate în același timp cu aceste instrumente sau aparate sau, dacă sunt importate ulterior, să fie recunoscute ca fiind destinate instrumentelor sau aparatelor:

care au fost admise anterior cu scutire de drepturi vamale, imediat ce aceste instrumente sau aparate încă prezintă un caracter științific în momentul în care se solicită scutirea de drepturi vamale pentru unelte

sau

care ar putea beneficia de scutirea de drepturi vamale în momentul în care aceasta se solicită pentru unelte.

Articolul 54

În sensul aplicării articolelor 52 și 53:

se înțelege prin «instrument sau aparat științific» un instrument sau aparat care, având în vedere caracteristicile tehnice obiective și rezultatele pe care le obține, este exclusiv sau în principal apt de a realiza activități științifice;

se consideră «importate în scopuri necomerciale» aparatele sau instrumentele științifice destinate să fie utilizate în scopuri de cercetare științifică sau de învățământ, efectuate fără scop lucrativ.”

3.

Articolul 55 se elimină.

4.

Articolele 56 și 57 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 56

În cazul în care este necesar, anumite instrumente sau aparate pot fi excluse de la dreptul la scutire de drepturi vamale în conformitate cu procedura menționată la articolul 143 alineatele (2) și (3), în cazul în care s-a constatat că regimul de scutire de drepturi vamale al acestor instrumente sau aparate aduce atingere intereselor industriei comunitare în sectorul de producție în cauză.

Articolul 57

(1)   Obiectele menționate la articolul 51 și instrumentele sau aparatele științifice care au fost admise pentru acordarea scutirii de drepturi vamale în condițiile prevăzute la articolele 53, 54 și 56 nu pot face obiectul unui împrumut, unei închirieri sau al unei transmiteri cu titlu oneros sau gratuit fără ca autoritățile competente să fi fost în prealabil informate cu privire la aceasta.

(2)   În caz de împrumut, închiriere sau transmitere către o instituție sau un organism care are dreptul de a beneficia de scutire de drepturi vamale în temeiul articolului 51 sau al articolului 52 alineatul (2), scutirea rămâne dobândită cu condiția ca acesta să utilizeze obiectul, instrumentul sau aparatul în scopuri care să dea dreptul la acordarea acestei scutiri.

În celelalte cazuri, realizarea împrumutului, închirierii sau a transmiterii este condiționată de plata în prealabil a drepturilor de import în funcție de rata în vigoare la data împrumutului, închirierii sau a transmiterii, în funcție de categorie și pe baza valorii în vamă recunoscute sau admise la această dată de către autoritățile competente.”

5.

Titlul XIVa se înlocuiește cu următorul text:

„TITLUL XIVa

INSTRUMENTE ȘI APARATE DESTINATE CERCETĂRII MEDICALE, STABILIRII DE DIAGNOSTICE SAU REALIZĂRII DE TRATAMENTE MEDICALE

Articolul 63a

(1)   Se admit cu scutire de drepturi de import, instrumentele și aparatele destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau realizării de tratamente medicale care sunt oferite ca donație de către un organism cu caracter caritabil sau filantropic sau de către o persoană privată organismelor de sănătate, serviciilor spitalelor și institutelor de cercetare medicală desemnate de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi aceste obiecte cu scutire de drepturi vamale sau care sunt cumpărate de către aceste organisme de sănătate, spitale sau institute de cercetare medicală exclusiv cu ajutorul fondurilor furnizate de către un organism cu caracter caritabil sau filantropic sau cu ajutorul contribuțiilor voluntare, cu condiția să se stabilească următoarele:

(a)

donația instrumentelor sau aparatelor în cauză să nu ascundă nici o intenție de ordin comercial din partea donatorului

și

(b)

donatorul să nu aibă nici un fel de legătură cu producătorul de instrumente sau aparate pentru care se solicită scutirea de drepturi vamale.

(2)   Scutirea de drepturi vamale se aplică, de asemenea, în aceleași condiții:

(a)

pieselor de schimb, elementelor sau accesoriilor specifice care se adaptează instrumentelor sau aparatelor respective, cu condiția ca aceste piese de schimb, elemente sau accesorii să fie importate în același timp cu aceste instrumente sau aparate sau, dacă sunt importate ulterior, să fie recunoscute ca fiind destinate instrumentelor sau aparatelor admise anterior cu scutire de drepturi vamale;

(b)

uneltelor folosite pentru întreținerea, controlul, calibrarea sau repararea instrumentelor sau aparatelor, cu condiția ca aceste unelte să fie importate în același timp cu aceste instrumente sau aparate sau, dacă sunt importate ulterior, să fie recunoscute ca fiind destinate instrumentelor sau aparatelor admise anterior cu scutire de drepturi vamale;

Articolul 63b

Pentru punerea în aplicare a articolului 63a și, în special, în ceea ce privește instrumentele sau aparatele, precum și organismele beneficiare care sunt avute în vedere, articolele 56, 57 și 58 se aplică mutatis mutandis.

6.

Articolele 72 și 73 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 72

(1)   Sunt admise cu scutire de drepturi de import obiecte special concepute pentru educație, utilizare și promovare socială a persoanelor cu handicap fizic sau mintal, altele decât orbii, atunci când sunt importate:

fie chiar de către persoanele cu handicap și pentru propriul uz;

fie de către instituțiile sau organizațiile care au drept principală activitate educația persoanelor cu handicap sau asistența acestora și care sunt desemnate de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi aceste obiecte cu scutire de drepturi vamale.

(2)   Scutirea de drepturi menționată la alineatul (1) se aplică pieselor de schimb, elementelor sau accesoriilor specifice care se adaptează obiectelor avute în vedere, precum și uneltelor utilizate pentru întreținerea, controlul, calibrarea sau repararea obiectelor în cauză, cu condiția ca aceste piese de schimb, elemente, accesorii sau unelte să fie importate în același timp cu aceste obiecte sau, în cazul în care sunt importate ulterior, să fie recunoscute ca fiind destinate obiectelor admise anterior cu scutire de drepturi vamale sau care ar putea beneficia de scutirea de drepturi vamale în momentul în care aceasta este solicitată pentru piesele de schimb, elementele sau accesoriile specifice și uneltele avute în vedere.

Articolul 73

În cazul în care este necesar, anumite obiecte pot fi excluse de la dreptul la scutire de drepturi vamale în conformitate cu procedura menționată la articolul 143 alineatele (2) și (3), în cazul în care s-a constatat că regimul de scutire de drepturi vamale al acestor obiecte aduce atingere intereselor industriei comunitare în sectorul de producție în cauză.”

7.

Articolul 74 se elimină.

8.

Articolele 75, 76 și 77 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 75

Acordarea directă a scutirii, pentru uz propriu, orbilor sau altor persoane cu handicap, după cum este prevăzut la articolul 71 prima liniuță și la articolul 72 alineatul (1) prima liniuță, se subordonează condiției ca dispozițiile în vigoare în statele membre să permită persoanelor interesate să stabilească starea lor de orbi sau de persoane cu handicap care au dreptul să beneficieze de scutirea de drepturi vamale.

Articolul 76

(1)   Obiectele importate cu scutire de drepturi vamale de către persoanele menționate la articolele 71 și 72 nu pot face obiectul unui împrumut, unei închirieri sau al unei transmiteri, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, fără ca autoritățile competente să fi fost informate în prealabil cu privire la aceasta.

(2)   În caz de împrumut, închiriere sau transmitere către o persoană, instituție sau organism care are dreptul de a beneficia de scutire de drepturi vamale în temeiul articolelor 71 și 72, scutirea rămâne dobândită cu condiția ca acesta să utilizeze obiectul în scopuri care să dea dreptul la acordarea acestei scutiri.

În celelalte cazuri, realizarea împrumutului, închirierii sau a transmiterii este condiționată de plata în prealabil a drepturilor de import în funcție de rata în vigoare la data împrumutului, închirierii sau a transmiterii, în funcție de categorie și pe baza valorii în vamă recunoscute sau admise la această dată de către autoritățile competente.

Articolul 77

(1)   Obiectele importate de către instituțiile sau organizațiile desemnate pentru acordarea scutirii de drepturi vamale în condițiile prevăzute la articolele 71 și 72 pot fi împrumutate, închiriate sau transmise, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, de aceste instituții sau organizații fără scop lucrativ orbilor și altor persoane cu handicap de care acestea se ocupă, fără plata drepturilor vamale aferente acestor obiecte.

(2)   Nici un împrumut, nici o închiriere sau transmitere nu se poate efectua în alte condiții decât cele prevăzute la alineatul (1) fără ca autoritățile competente să fi fost informate în prealabil cu privire la aceasta.

Atunci când un asemenea împrumut, o asemenea închiriere sau o asemenea transmitere se efectuează în beneficiul unei persoane, instituții sau organizații care are dreptul de a beneficia de scutire de drepturi vamale în temeiul articolului 71 primul paragraf sau al articolului 72 alineatul (1), scutirea de drepturi vamale rămâne dobândită atâta timp cât aceștia utilizează obiectul respectiv în scopuri care dau dreptul la acordarea acestei scutiri de drepturi vamale.

În celelalte cazuri, realizarea împrumutului, închirierii sau a transmiterii este condiționată de plata în prealabil a drepturilor vamale în funcție de rata în vigoare la data împrumutului, închirierii sau transmiterii, în funcție de categorie și pe baza valorii în vamă recunoscute sau admise la această dată de către autoritățile competente.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică începând cu 1 ianuarie 1992.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 noiembrie 1991.

Pentru Consiliu

Președintele

P. DANKERT


(1)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.

(2)  JO L 373, 31.12.1988, p. 1.


Top