Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3356

Regulamentul (CEE) nr. 3356/91 al Consiliului din 7 noiembrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 4060/89 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere și pe căi navigabile interioare

OJ L 318, 20.11.1991, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 94 - 95
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 94 - 95
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 234 - 235
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 260 - 261
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 260 - 261

No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3356/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

260


31991R3356


L 318/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3356/91 AL CONSILIULUI

din 7 noiembrie 1991

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 4060/89 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere și pe căi navigabile interioare

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 75,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 4060/89 (4) prevede că, în cazul unei operațiuni de transport între statele membre, controalele privind mijloacele de transport și documentele aferente trebuie să fie efectuate în cadrul controalelor normale aplicate în mod nediscriminatoriu pe întreg teritoriul unui stat membru;

întrucât, în conformitate cu dispozițiile Acordului european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR) și ale Acordului european privind transportul internațional de mărfuri perisabile și echipamentele speciale care trebuie utilizate pentru acest tip de transport (ATP), statele membre au dreptul de a organiza și de a efectua controale și verificări ale mijloacelor de transport și documentelor aferente oriunde doresc; întrucât, în practică, în temeiul legislației naționale de transpunere a dispozițiilor acordurilor în cauză în legislația națională sau, în cazul în care nu sunt părți contractante la unul sau altul dintre aceste acorduri, în conformitate cu legislația lor națională care reglementează aceste tipuri de transporturi în cadrul traficul internațional, statele membre efectuează, în mod normal, aceste controale și verificări la frontiere;

întrucât, în perspectiva instituirii pieței unice a transporturilor, este necesară o mai bună promovare a fluidității circulației mijloacelor de transport între statele membre;

întrucât a doua parte, „Legislația națională”, din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 4060/89 trebuie modificată pentru a se ține seama de controalele care vizează mijloacele de transport și documentele aferente destinate transportului de mărfuri periculoase și perisabile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 4060/89 se modifică după cum urmează:

1.

Se inserează următorul articol:

„Articolul 3a

Comisia propune, în măsura în care este nevoie, modificări ale anexei pentru a se ține seama de evoluția tehnologică în domeniul prevăzut de prezentul regulament.”

2.

A doua parte a anexei se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1992.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 noiembrie 1991.

Pentru Consiliu

Președintele

P. DANKERT


(1)  JO C 117, 1.5.1991, p. 6.

(2)  JO C 267, 14.10.1991.

(3)  JO C 269, 14.10.1991, p. 34.

(4)  JO L 390, 30.12.1989, p. 18.


ANEXĂ

„PARTEA A DOUA

LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

(a)

Controale privind permisele de conducere ale conducătorilor auto ai vehiculelor destinate transportului de mărfuri și de persoane.

(b)

Controale privind mijloacele de transport folosite pentru transportul mărfurilor periculoase, în special:

(i)

documente:

certificat de atestare profesională a conducătorului auto;

instrucțiuni de siguranță;

certificat de agreare (ADR sau norme echivalente);

copie a unei eventuale derogări (ADR sau norme echivalente);

(ii)

identificarea vehiculului care transportă mărfurile periculoase:

panoul portocaliu:

conformitate;

amplasarea pe vehicul;

eticheta de pericol pe vehicul:

conformitate;

amplasarea pe vehicul;

plăcuța de identificare a cisternelor (pentru cisterne fixe, demontabile sau pentru containere-cisterne):

prezență și lizibilitate;

data ultimei inspecții;

poansonul organismului de control;

(iii)

echipamentul vehiculului (ADR sau norme echivalente):

extinctor suplimentar;

echipamente speciale;

(iv)

încărcarea vehiculelor:

supraîncărcare (în funcție de capacitatea cisternelor);

ancorarea coletelor;

interdicția de încărcare mixtă.

(c)

Controale privind mijloacele de transport destinate transportului de mărfuri perisabile, în special:

(i)

documente:

atestat de conformitate a echipamentelor;

(ii)

echipamente speciale utilizate pentru transportul mărfurilor perisabile:

plăcuța de atestare de conformitate;

marcaje de identificare;

(iii)

funcționarea echipamentelor speciale:

condițiile de temperatură ale echipamentelor.”


Top