Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2399

Regulamentul (CEE) nr. 2399/91 al Comisiei din 6 august 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 220, 8.8.1991, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 215 - 216
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 215 - 216
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 215 - 216
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 215 - 216
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 215 - 216
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 215 - 216
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 215 - 216
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 215 - 216
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 215 - 216
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 251 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 251 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 88 - 89

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2399/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

251


31991R2399


L 220/5

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 2399/91 AL COMISIEI

din 6 august 1991

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2242/91 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate anterior, este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament să fie încadrate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în temeiul explicațiilor incluse în coloana 3;

întrucât dispozițiile din prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru nomenclatură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat anterior.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 august 1991.

Pentru Comisie

Jean DONDELINGER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 204, 27.7.1991, p. 21.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare Cod NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Produs sub formă de praf pentru prepararea dulciurilor.

Compoziție:

albuș de ou deshidratat – 84,4 % din greutate (conținut total de proteine: 69,1 % din greutate),

maltodextrină – 14,6 % din greutate (exprimată în amidon/feculă: 9,3 % din greutate),

gelatină – 1 % din greutate

2106 90 99

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota adițională 1 din capitolul 21, precum și cu textele codurilor NC 2106, 2106 90 și 2106 90 99.

Produsul nu este un concentrat de proteine de tipul celor încadrate la codul 2106 10 90.

2.

Oxid de fier artificial cu un conținut de Fe2O3 de aproximativ 95 % și un conținut de aluminiu și siliciu de aproximativ 4 %, care rezultă din procesul de fabricație.

2821 10 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 1 litera (a) din capitolul 28 și cu textele codurilor NC 2821 și 2821 10 00 (a se vedea și notele explicative la Sistemul armonizat, poziția 28.21 partea A).


Top