Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2084

Regulamentul (CEE) nr. 2084/91 al Comisiei din 12 iulie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 193, 17.7.1991, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 29 - 30
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 29 - 30
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 212 - 213
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 212 - 213
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 212 - 213
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 212 - 213
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 212 - 213
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 212 - 213
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 212 - 213
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 212 - 213
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 212 - 213
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 249 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 249 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 86 - 87

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2084/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

249


31991R2084


L 193/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 2084/91 AL COMISIEI

din 12 iulie 1991

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 2080/91 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate anterior, este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexa la prezentul regulament să fie încadrate la codurile NC corespunzătoare indicate în coloana 2, în temeiul explicațiilor incluse în coloana 3;

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru nomenclatură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 a tabelului menționat anterior.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 1991.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 193, 17.7.1991, p. 6.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

Cod NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Preparat care conține clorură de colină, aproximativ 50 % din greutate, dioxid de siliciu coloidal, aproximativ 35 % și apă, aproximativ 15 %, folosit în alimentația animală (preamestec).

2309 90 99

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textele codurilor NC 2309, 2309 90 și 2309 90 99.

2.

Tetraoxid de tricobalt, cu un conținut și o puritate de minim 96 %, obținut din hidroxid de cobalt.

2822 00 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota litera (a) din capitolul 28 și cu textul codului NC 2822 00 00.

3.

Preparat care conține acid colic (cu un conținut și o puritate mai mare de 95 %), acizi grași și săruri anorganice care rezultă din procesul de prelucrare.

2918 19 30

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textele codurilor NC 2918, 2918 19 și 2918 19 30.

4.

Bilă de bovine, curățată, uscată (ox bile extract), obținută prin purificarea lichidului biliar cu etanol, cu negru animal (dezodorizare și decolorare) și uscată prin evaporare.

Acest produs este folosit în scopuri terapeutice.

3001 20 90

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textele codurilor NC 3001, 3001 20 și 3001 20 90.

Produsele de acest tip care au fost supuse unui tratament nepermis pentru produsele de la poziția 0510 și care au fost folosite (direct) în scopuri terapeutice, trebuie încadrate la poziția 3001 [a se vedea de asemenea notele explicative la Sistemul armonizat, poziția 30.01, litera (B)].

5.

Produs intermediar obținut în procesul de preparare a acidului colic din bilă de bovine, alcătuit în principal dintr-un amestec de acid colic și dezoxicolic (cu un conținut de aproximativ 80 %), din acizi grași și săruri anorganice.

3823 90 91

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textele codurilor NC 3823, 3823 90 și 3823 90 91.

6.

Amestec de esteri ai acidului adipic și de alcooli, în special cei care conțin 12 și 13 atomi de carbon, folosit în special la prepararea lubrifianților sintetici.

3823 90 98

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textele codurilor NC 3823 ,3823 90 și 3823 90 98.


Top