Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2080

Regulamentul (CEE) nr. 2080/91 al Comisiei din 16 iulie 1991 de înlocuire în unele regulamente privind clasificarea mărfurilor a codurilor stabilite pe baza Nomenclaturii Tarifului Vamal Comun în vigoare la 31 decembrie 1987 cu cele stabilite pe baza Nomenclaturii Combinate

OJ L 193, 17.7.1991, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 25 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 25 - 28
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 208 - 211
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 208 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 208 - 211
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 208 - 211
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 208 - 211
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 208 - 211
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 208 - 211
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 208 - 211
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 208 - 211
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 245 - 248
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 245 - 248
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 51 - 54

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2080/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

245


31991R2080


L 193/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 2080/91 AL COMISIEI

din 16 iulie 1991

de înlocuire în unele regulamente privind clasificarea mărfurilor a codurilor stabilite pe baza Nomenclaturii Tarifului Vamal Comun în vigoare la 31 decembrie 1987 cu cele stabilite pe baza Nomenclaturii Combinate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1056/91 al Comisiei (2), în special articolul 15,

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 950/68 al Consiliului din 28 iunie 1968 privind Tariful Vamal Comun (3), abrogat prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, a stabilit Nomenclatura Tarifului Vamal Comun pe baza Convenției din 15 decembrie 1950 asupra nomenclaturii pentru clasificarea mărfurilor din tarifele vamale;

întrucât, pe baza Regulamentului (CEE) nr. 97/69 al Consiliului din 16 ianuarie 1969 privind măsurile care urmează să fie luate pentru punerea în aplicare uniformă a Nomenclaturii Tarifului Vamal Comun (4), abrogat prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, au fost adoptate de către Comisiei mai multe regulamente privind clasificarea mărfurilor în Nomenclatura Tarifului Vamal Comun;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a constituit o nomenclatură a mărfurilor, denumită „Nomenclatură Combinată”, ce respectă în același timp prevederile Tarifului Vamal Comun și ale statisticilor de comerț exterior al Comunității, bazată pe o convenție asupra sistemului armonizat de codificare și de descriere a mărfurilor, care înlocuiește convenția din 15 decembrie 1950;

întrucât, în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, codurile și descrierea mărfurilor stabilite pe baza Nomenclaturii Combinate se substituie celor stabilite pe baza Nomenclaturii Tarifului Vamal Comun în vigoare la 31 decembrie 1987;

întrucât rezultă că este necesar să se modifice o parte a acestor regulamente care continuă să prezinte un interes concret și a căror transpunere nu comportă nici o modificare substanțială, aceasta adăugându-se la primele două serii de regulamente care au fost deja adaptate de Regulamentul (CEE) nr. 646/89 (5) și de Regulamentul (CEE) nr. 2723/90 (6),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În regulamentele menționate în coloana 1 din anexă, cele care se referă la mărfurile descrise în coloana 2, numerele Nomenclaturii Tarifului Vamal Comun din coloana 3 se înlocuiesc cu codurile din Nomenclatura Combinată menționate în coloana 4.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 1991.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 107, 27.4.1991, p. 10.

(3)  JO L 172, 22.7.1968, p. 1.

(4)  JO L 14, 21.1.1969, p. 1.

(5)  JO L 71, 15.3.1989, p. 20.

(6)  JO L 261, 25.9.1990, p. 24.


ANEXĂ

Regulamente (CEE) nr.

Descrierea mărfii

Poziții în Tariful Vamal Comun

Codul NC

(1)

(2)

(3)

(4)

2257/87 (1)

1.   Produsele de la poziția 27.07 B din Tariful Vamal Comun, destinate a fi supuse unui tratament din care rezultă și produsele care pot fi utilizate drept carburanți sau combustibili, se clasează la subpoziția 27.07 B II în cazul în care acest tratament este de tipul celor enumerate în nota suplimentară 5 din capitolul 27 din Tariful Vamal Comun

27.07 B II

2707 10 90

2707 20 90

2707 30 90

2707 50 91

2707 50 99

 

2.   Se clasifică la subpoziția 27.07 B II produsele de la subpoziția 27.07 B, în cazul în care acestea sunt destinate a fi supuse unui tratament diferit de cel indicat în alineatul precedent și din care rezultă și produse care pot fi utilizate drept carburanți sau combustibili, în cazul în care acestea din urmă sunt destinate unui tratament industrial ulterior

27.07 B II

2707 10 90

2707 20 90

2707 30 90

2707 50 91

2707 50 99

 

În cazul în care produsele derivate menționate anterior se utilizează drept carburanți sau combustibili, produsele utilizate de la subpoziția 27.07 B se clasifică proporțional la subpoziția 27.07 B I

27.07 B I

2707 10 10

2707 20 10

2707 30 10

2707 50 10

2585/86 (2)

Motorină destinată a fi supusă unui tratament cu acid sulfuric conținând adaosul la produsul de bază de acid sulfuric de 98 % în proporție de 10 litri pentru 100 metri cubi, adică 0,01 % în volum, urmat de o neutralizare a sodei caustice de 20 % în proporție de 38 litri pentru 100 metri cubi, adică 0,038 % în volum, precum și un tratament ulterior cu cărbune activ într-un filtru de aproximativ 5 metri cubi după un procedeu de circulație forțată sub presiune de refulare

27.10 C I (c)

2710 00 69

810/83 (3)

1.   Pușculiță din ceramică în formă de porc de aproximativ 15 centimetri lungime și 9 centimetri înălțime, decorată cu un motiv floral, având o fantă în spate pentru introducerea monedelor și o deschidere rotundă la bază, închisă cu un dop din cauciuc moale, permițând scoaterea lor

69.13

6913

 

2.   Pușculiță din ceramică în formă de figurină a unui bătrân (cerșetor) de aproximativ 18 centimetri înălțime, cu fața și hainele pictate, având o fantă care permite introducerea monedelor și o deschidere rotundă la bază, închisă cu un dop din cauciuc moale, permițând scoaterea lor

69.13

6913

 

3.   Pușculiță din ceramică, în formă de pinguin de aproximativ 30 centimetri înălțime, având o fantă în spate pentru introducerea monedelor și, în partea de jos, un lacăt

69.13

6913

 

4.   Pușculiță din plastic în formă de pinguin de aproximativ 16 centimetri înălțime, cu un fular roșu, având o fantă în spate pentru introducerea monedelor

39.07 B V d)

3926 40 00

 

5.   Pușculiță din lemn pictat în formă de figurină a unui copil, stilizată, de aproximativ 16 centimetri înălțime, având un recipient cilindric cu o fantă destinată introducerii monedelor și, în partea superioară, o baghetă care se poate scoate pentru a permite scoaterea monedelor, menținând trei sfere care reprezintă brațele și capul, care poate saluta

44.27

4420 10

 

6.   Pușculiță din tablă de fier în formă de cutie de scrisori miniaturală (de aproximativ 12 centimetri înălțime, baza în jur de 5 x 6 centimetri) pictată în roșu și cu o fantă în spate pentru a putea fi agățată de perete, având o fantă pentru introducerea monedelor și un mic chepeng cu o închizătoare

73.40 B

7326 90 98

2858/86 (4)

1.   Clasor alcătuit dintr-un carton în formă pătrată (aproximativ 530 x 310 milimetri și 1,84 milimetri grosime), acoperit pe ambele fețe cu o folie din material plastic artificial (aproximativ 0,23 milimetri grosime) îmbinat pe cele patru margini. Acest carton acoperit se pliază în două locuri pentru a forma spatele clasorului. În interior se află un mecanism de legare

39.07

3926 10 00

 

2.   Clasor alcătuit din două cartoane în formă dreptunghiulară (copertele au aproximativ 310 × 220 milimetri fiecare și 1,64 milimetri grosime), o bandă de carton (spatele de aproximativ 310 × 45 milimetri și 1,64 milimetri grosime) și două benzi de o parte și de alta a spatelui (întărituri ce au aproximativ 310 × 14 milimetri fiecare și 1,64 milimetri grosime), acoperite pe cele două fețe cu o folie din material plastic artificial (aproximativ 0,42 milimetri grosime) îmbinată pe cele patru margini, precum și de-a lungul benzii care constituie spatele clasorului și de-a lungul întăriturilor. În interior se află un mecanism de legare

39.07

3926 10 00

 

3.   Clasor alcătuit din două cartoane în formă dreptunghiulară (copertele au aproximativ 255 × 310 milimetri fiecare și 2,05 milimetri grosime) și o bandă de carton (spatele de aproximativ 51 × 310 milimetri și 2,05 milimetri grosime), acoperite pe cele două fețe cu o folie din material plastic artificial (aproximativ 0,40 milimetri grosime) îmbinate pe cele patru margini, precum și de-a lungul benzii care constituie spatele clasorului. În interior se află un mecanism de legare

39.07

3926 10 00

 

4.   Clasor constituit dintr-un carton în formă dreptunghiulară (aproximativ 520 × 310 milimetri) având în partea centrală, la locul celor două linii de pliere, două deschideri dreptunghiulare (aproximativ 290 × 6 milimetri) la o distanță de aproximativ 18 milimetri. Cartonul este acoperit pe cele două fețe cu o folie din material plastic artificial îmbinată pe cele patru margini, precum și pe locul deschiderilor. În interior se află un mecanism de legare

39.07

3926 10 00

3929/86 (5)

Panou cu o lungime de 1 981-2 400 milimetri, cu o lățime de 762-1 220 milimetri și o grosime de aproximativ 44 milimetri, constituit dintr-o bucată cuprinsă între două panouri de furnir formate fiecare din trei cute, acest panou având amândouă marginile de pe lungime (eventual) furniruite și, după caz, o singură sau amândouă marginile de pe lățime (eventual) furniruite, care, de asemenea, constă în principal dintr-o piesă unică din lemn denumită „șipcă”, panoul menționat nefiind prelucrat în nici un fel

44.15

4412

3557/81 (6)

Produs prezentat sub formă de rulou constituit din două foi lipite una de alta, una din carton kraft semialbit, cu o greutate de 320 grame pe metru pătrat, acoperită pe cele două fețe cu un strat de polietilenă cu o greutate de 14 și, respectiv, 18 grame pe metru pătrat, cealaltă din aluminiu, cu o greutate de 26 grame pe metru pătrat și cu o grosime mai mică de 0,20 milimetri, acoperită pe o față cu un strat de polietilenă cu o greutate de 35 sau 50 grame pe metru pătrat

48.07 D

4811 39 00

1592/71 (7)

Articole de acoperire (în special pentru acoperișuri) prezentate în rulouri sau sub formă de plăci sau de foi eventual decupate într-un anumit fel (de exemplu „shingles” sau „șindrile”), constituite dintr-un suport din hârtie sau carton fetru, impregnat sau nu cu asfalt sau cu un produs similar, dar acoperit pe cele două fețe cu un strat din această materie sau bine impregnat cu aceeași materie, chiar acoperite cu materii minerale (nisip, resturi de ardezie, de piatră etc.) sau, pe una dintre fețele lor, cu o folie subțire de metal (aramă sau aluminiu, în special)

68.08

6807 10 11

6807 90 00

679/72 (8)

Produse de tipul „vitreous china” sau „semi vitreous china”, care sunt produse ceramice semivitrificate, dintr-un material ceramic alb, cu o ușoară nuanță de gri sau colorat artificial, neabrazive, clasificate în Tariful Vamal Comun la pozițiile sau subpozițiile 69.09 A, 69.11, 69.13 B sau 69.14 A, după caz, atunci când prezintă simultan:

(a)

o porozitate (coeficient de absorbție a apei) mai mic sau egal cu 3 %, prin metoda menționată în anexa I;

(b)

o densitate egală sau mai mare de 2,2;

(c)

o transparență până la o grosime de aproximativ 3 mm, în conformitate cu metoda menționată în anexa II. Acest criteriu nu se aplică în cazul în care materialul ceramic este colorat în masă sau este acoperit cu un lac sau un e-mail: colorate sau opace

69.09 A

69.11

69.13 B

69.14 A

6909 11 00

6911

6913 10 00

6914 10 00

1220/84 (9)

1.   Rozetă din sticlă („strass”) incoloră, în formă octogonală (cu un diametru de aproximativ 14 milimetri), tăiată și șlefuită mecanic, prezentând mai multe fațete pe părțile laterale, perforată pe o parte și pe alta în două locuri simetrice situate în apropierea marginii. Această rozetă se montează în mod normal pe corpurile de iluminat electric

70.14 A I

9405 91 11

 

2.   Ciucure din sticlă („strass”) incoloră, în formă ovală (de exemplu, cu dimensiuni de aproximativ 50 × 29 milimetri), tăiat și șlefuit mecanic, prezentând mai multe fațete pe cele două laturi, perforat pe fiecare parte, aproape de vârf. Acest ciucure se montează în mod normal pe corpurile de iluminat electric

70.14 A I

9405 91 11

 

3.   Bilă din sticlă („strass) incoloră (cu diametrul de aproximativ 30 milimetri), tăiată și șlefuită mecanic, cu mai multe fațete, având o mică agățătoare metalică. Această bilă se montează în mod normal pe corpurile de iluminat electric”

70.14 A I

9405 91 11

 

4.   Perlă din sticlă („strass”) incoloră (cu diametrul de aproximativ 10 milimetri), tăiată și șlefuită mecanic, cu mai multe fațete, perforată pe o parte și pe alta urmând axul central. Această perlă se utilizează în mod normal pentru fabricarea obiectelor de bijuterie și de fantezie

70.19 A I a)

7018 10 11

3558/81 (10)

Cercei, din oțel aurit sau argintat, chiar împachetați într-un ambalaj steril, constituiți dintr-o tijă dotată cu un cap decorativ și cu o teacă, tija fiind utilizată pentru străpungerea urechii datorită unui aparat special care o fixează în lobul urechii

71.16 A

7117 19 91

1030/86 (11)

Port-chei, constituit dintr-un lănțișor din oțel nichelat de aproximativ trei centimetri lungime, care are la una dintre extremități un inel din același metal dotat cu un sistem de deschidere și închidere, iar la cealaltă extremitate o mică husă de protecție din material plastic artificial (aproximativ 5 centimetri x aproximativ 2,5 centimetri) cuprinzând un carnet de adrese în miniatură, pe a cărui copertă există un mesaj publicitar

73.40 B

7326 20 90

1480/83 (12)

Garnituri pentru copii ce constă din:

1.

un lanț din metal comun, un breloc de tip „camee” din metal comun și din material plastic, doi cercei, o broșă și un inel din metal comun și din material plastic, prezentate în același ambalaj

2.

un lanț din metal comun, un breloc cu forma unui ceas, doi cercei, două brățări și două inele din material plastic, prezentate în același ambalaj

97.03 B

9503 70 00


(1)  JO L 208, 30.7.1987, p. 8.

(2)  JO L 232, 19.8.1986, p. 5.

(3)  JO L 90, 8.4.1983, p. 11.

(4)  JO L 265, 17.9.1986, p. 5.

(5)  JO L 356, 17.12.1986, p. 5.

(6)  JO L 356, 11.12.1981, p. 26.

(7)  JO L 166, 24.7.1971, p. 39.

(8)  JO L 81, 5.4.1972, p. 1.

(9)  JO L 117, 3.5.1984, p. 20.

(10)  JO L 356, 11.12.1981, p. 28.

(11)  JO L 95, 10.4.1986, p. 13.

(12)  JO L 151, 9.6.1983, p. 27.


Top