Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1796

Regulamentul (CEE) nr. 1796/91 al Comisiei din 24 iunie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 160, 25.6.1991, p. 40–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 21 - 24
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 21 - 24
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 241 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 241 - 244
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 180 - 183

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1796/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

241


31991R1796


L 160/40

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1796/91 AL COMISIEI

din 24 iunie 1991

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1056/91 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate anterior, este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament să fie încadrate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în temeiul explicațiilor incluse în coloana 3;

întrucât dispozițiile din prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Nomenclatură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat anterior.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 1991.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 107, 27.4.1991, p. 10.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

Cod NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.   Material tricotat din urzeală.

Urzeala constă din:

un fir de culoare albă care formează ochiurile și

benzi translucide din material textil sintetic a căror lățime aparentă nu depășește 5 mm.

Bătătura este formată dintr-un fir de culoare albă. Firele (urzeală și bătătură), din fibre textile sintetice, reprezintă 54 % din greutatea totală. Lamele translucide reprezintă 46 % din greutatea totală. Această țesătură este de tipul celor folosite pentru confecționarea ecranelor pentru sere. (a se vedea schița A) (1)

6002 43 31

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu notele de la subpozițiile 1 litera (c) punctul (1o) și 2 litera (A) din secțiunea XI, precum și cu textele codurilor NC 6002, 6002 43 și 6002 43 31.

2.   Material tricotat din urzeală.

Urzeala constă din:

un fir de culoare albă care formează ochiurile și

benzi din material textil sintetic, acoperit cu aluminiu a căror lățime aparentă nu depășește 5 mm.

Bătătura este formată dintr-un fir de culoare albă. Firele (urzeală și bătătură), din fibre textile sintetice, reprezintă 36 % din greutatea totală. Benzile din material textil sintetic acoperit cu aluminiu reprezintă 64 % din greutatea totală. Această țesătură este de tipul celor folosite la confecționarea ecranelor pentru sere. (a se vedea schița B) (1)

6002 49 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu notele de la subpozițiile 1 litera (c) punctul (1o) și 2 litera (A) din secțiunea XI, precum și cu textele codurilor NC 6002 și 6002 49 00.

3.   Material tricotat din urzeală.

Urzeala constă din:

un fir de culoare albă care formează ochiurile;

benzi translucide din material textil sintetic a căror lățime aparentă nu depășește 5 mm și

benzi din material textil sintetic acoperit cu aluminiu a căror lățime aparentă nu depășește 5 mm.

Bătătura este formată dintr-un fir de culoare albă. Firele (urzeală și bătătură), din fibre textile sintetice, reprezintă 50 % din greutatea totală. Benzile translucide reprezintă 33 % din greutatea totală. Benzile din material textil sintetic acoperit cu aluminiu reprezintă 17 % din greutatea totală. Această țesătură este de tipul celor folosite la confecționarea ecranelor pentru sere.(a se vedea schița C) (1)

6002 43 31

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu notele de la subpozițiile 1 litera (c) punctul (1o) și 2 litera (A) din secțiunea XI, precum și cu textele codurilor NC 6002, 6002 43 și 6002 43 31.

4.   Bucăți din materiale nețesute și din țesătură tip tricot, din diverse fibre textile, de dimensiuni reduse, care nu sunt tăiate cu precizie, fie în formă pătrată sau dreptunghiulară (în general între 30 și 35 cm), fie tăiate în forme neregulate. Aceste bucăți, dintre care unele sunt uzate, murdare sau destrămate, se prezintă în stare netriată, în baloturi (cârpe).

6310 90 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 6310, 6310 90 00. Mărfurile nu pot fi reutilizate ca atare și nu pot fi refolosite decât la recuperarea fibrelor, la fabricarea hârtiei sau a materialelor plastice, la fabricarea articolelor pentru lustruit sau șters în industrie.

5.   Bucăți de materiale nețesute și din țesătură tip tricot, din diverse fibre textile, tăiate neregulat. Aceste bucăți, dintre care unele sunt uzate, murdare sau destrămate se prezintă în stare netriată, în baloturi. Baloturile conțin bucăți de dimensiuni reduse, tăiate în forme neregulate (între 30 și 35 cm) și o cantitate neglijabilă de bucăți de mari dimensiuni (cârpe).

6310 90 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 6310 și 6310 90 00. Mărfurile nu pot fi reutilizate ca atare și nu pot fi refolosite decât la recuperarea fibrelor, la fabricarea hârtiei sau a materialelor plastice, la fabricarea articolelor pentru lustruit sau șters în industrie.

Image


(1)  Schițele au un caracter pur orientativ.


Top