Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1288

Regulamentul (CEE) nr. 1288/91 al Comisiei din 14 mai 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 122, 17.5.1991, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 202 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 239 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 239 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1288/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

239


31991R1288


L 122/11

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1288/91 AL COMISIEI

din 14 mai 1991

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1056/91 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate anterior, este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexa la prezentul regulament să fie încadrate la codurile NC corespunzătoare indicate în coloana 2, în temeiul explicațiilor incluse în coloana 3;

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru nomenclatură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 a tabelului menționat anterior.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 mai 1991.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 107, 27.4.1991, p. 10.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

Cod NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Plăcuță pentru instrumente interșanjabile, alcătuită dintr-un strat compact de diamant sintetic fixat permanent pe un substrat de carbură metalică.

8207 90 10

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 2 litera (a) și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textele codurilor NC 8207, 8207 90 și 8207 90 10.

Dat fiind faptul că suprafața de lucru este alcătuită din diamante sintetice, articolul nu poate fi încadrat la codul NC 8209.

2.

Monitor color, care primește numai semnale care provin de la unitatea centrală a unui dispozitiv automat de procesare a datelor. Acest monitor nu poate reproduce o imagine color pornind de la un semnal video compozit.

8471 92 90

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 5 litera (B) din capitolul 84 și cu textele codurilor NC 8471, 8471 92 și 8471 92 90.

3.

Tastatură pentru dispozitive automate de procesare a datelor, cu carcasă proprie. Această unitate de introducere a datelor nu are sursă de alimentare proprie și, pentru a funcționa, este necesar să fie racordată, prin cablul de conectare, la unitatea centrală a unui dispozitiv automat de procesare a datelor.

8471 92 90

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 5 litera (B) din capitolul 84 și cu textele codurilor NC 8471, 8471 92 și 8471 92 90. (a se vedea de asemenea notele explicative la Sistemul armonizat de la poziția nr. 84.71).

4.

Benzi de încălzire care asigură autoreglarea temperaturii lichidelor, formate din două conductoare din cupru cu o secțiune transversală de 1,9 mm2, o fibră conductoare autoreglatoare, o mufă izolatoare din fluoropolimer, o împletitură de cupru cositorit cu o secțiune transversală de 2,8 mm2și un manșon exterior din fluoropolimer care acoperă împletitura. Aceste benzi de încălzire fac să varieze puterea de încălzire în fiecare punct al circuitului, în funcție de temperatura la care sunt supuse. În general acestea sunt destinate să fie înfășurate pe conducte.

8516 80 90

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textele codurilor NC 8516, 8516 80 și 8516 80 90.

5.

Capete de citire optică pentru unitățile de citire a compact- discurilor, alcătuite dintr-o diodă laser și o fotodiodă, incluse într-o cutie metalică cu maxim zece pini de conectare.

8522 90 91

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textele codurilor NC 8522, 8522 90 și 8522 90 91.

Aceste capete de citire optică reprezintă ansambluri de diode și, în consecință, nu pot fi încadrate la codul NC 8541.

6.

Aparat de fotografiat de unică folosință alcătuit dintr-o cutie din material plastic, cu dimensiuni de 98 x 58 x 35 mm, care conține o peliculă fotografică sensibilizată, de 35 mm, 24 poziții, și care prezintă un obiectiv, un obturator comandat de un declanșator, un vizor, un indicator al numărului de poziții și o pârghie de derulare a filmului. După deschidere, cutia nu mai poate fi reutilizată.

9006 53 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textele codurilor NC 9006 și 9006 53 00.

7.

Aparat denumit „acordor cromatic” care prezintă următoarele caracteristici: oferă mai multe metode de acordaj și două funcții de transpunere adaptate la o gamă de instrumente muzicale; include un microfon, un oscilator cu cuarț, un frecvențmetru cu ac și diode electroluminescente; de asemenea, acesta poate să includă și o porta-voce. Aparatul prezintă o gamă de acord de 7 octave (de la 32,7 la 395,1 Hz).

9209 10 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 4 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textele codurilor NC 9209 și 9209 10 00.


Top