Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1214

Regulamentul (CEE) nr. 1214/91 al Comisiei din 7 mai 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 116, 9.5.1991, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 200 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 200 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 200 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 200 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 200 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 200 - 201
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 200 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 200 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 200 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 237 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 237 - 238
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 82 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1214/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

237


31991R1214


L 116/44

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1214/91 AL COMISIEI

din 7 mai 1991

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 315/91 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate anterior, este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament să fie încadrate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în temeiul explicațiilor incluse în coloana 3;

întrucât dispozițiile din prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Nomenclatură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat anterior.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 1991.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 37, 9.2.1991, p. 24.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare Cod NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Cutie din carton care conține 12 rulouri de leucoplast hipoalergenic, format dintr-un film de polietilenă extrudată microperforată (dimensiuni 9,14 x 2,50 cm), ambalat, destinat vânzării cu amănuntul, pentru uz medical.

3005 10 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 3005 și 3005 10 00 (a se vedea și notele explicative la Sistemul armonizat, poziția 30.05, al treilea paragraf).

2.

Poliester saturat sub formă de granule sau de dispersie apoasă, de tipul celui folosit ca agent de încleiere în industria textilă.

3907 99 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 6 din capitolul 39, precum și cu textele codurilor NC 3907 și 3907 99 00 [a se vedea și notele explicative la Sistemul armonizat, poziția 38.09, excluzând litera (g)].

Folosirea acestui produs nu îi afectează încadrarea.

3.

Agaroză

3913 90 90

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 3913, 3913 90 și 3913 90 90.


Top