Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R0546

Regulamentul (CEE) nr. 546/91 al Comisiei din 5 martie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 60, 7.3.1991, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 10 - 11
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 10 - 11
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 193 - 194
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 193 - 194
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 193 - 194
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 193 - 194
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 193 - 194
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 193 - 194
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 193 - 194
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 193 - 194
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 193 - 194
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 230 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 230 - 231
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 47 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/546/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

230


31991R0546


L 060/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 546/91 AL COMISIEI

din 5 martie 1991

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 315/91 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate anterior, este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament să fie încadrate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în temeiul explicațiilor incluse în coloana 3;

întrucât dispozițiile din prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru nomenclatură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat anterior.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 1991.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 37, 9.2.1991, p. 24.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare Cod NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Set care cuprinde:

un articol dreptunghiular (dimensiuni 183 × 274 cm) confecționat din pânză (100 % bumbac) ale cărui margini prezintă tivuri rotunjite și festonate.

În partea centrală și în fiecare colț prezintă incrustații din dantelă croșetată, aplicații din țesătură și broderii de diferite culori (față de masă);

douăsprezece articole de formă pătrată (dimensiuni 46 × 46 cm) confecționate din același tip de țesătură din bumbac. Ele sunt tivite și prezintă într-un singur colț unul din motivele brodate pe fața de masă (șervete).

6302 51 90

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 7 din secțiunea XI, cu nota 1 din capitolul 63, precum și cu textele codurilor NC 6302, 6302 51 și 6302 51 90

2.

Set care cuprinde:

un articol dreptunghiular (dimensiuni 234 × 279 cm) confecționat din pânză (100 % in) ale cărui margini prezintă tivuri rotunjite și festonate.

Pe întreaga suprafață prezintă broderii, dintre care un mare număr sunt ajurate (față de masă);

douăsprezece articole de formă pătrată (dimensiuni 41 × 41 cm) confecționate din același tip de țesătură din in. Prezintă margini tivite, precum și o broderie ajurată asemănătoare cu cele care apar într-un singur colț pe fața de masă.

6302 52 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 7 din secțiunea XI, cu nota 1 din capitolul 63, precum și cu textele codurilor NC 6302 și 6302 52 00


Top