Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R0316

Regulamentul (CEE) nr. 316/91 al Comisiei din 7 februarie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 37, 9.2.1991, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 184 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 184 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 184 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 184 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 184 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 184 - 185
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 184 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 184 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 184 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 221 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 221 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 41 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/316/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

221


31991R0316


L 037/25

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 316/91 AL COMISIEI

din 7 februarie 1991

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 53/91 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate anterior, este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament să fie încadrate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în temeiul explicațiilor incluse în coloana 3;

întrucât dispozițiile din prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru nomenclatură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Este necesar ca mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat anterior.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 februarie 1991.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 7, 10.1.1991, p. 14.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare Cod NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Brânză rasă care, datorită conținutului mare de umiditate și condițiilor de transport sau de ambalare (parțial vidată), se prezintă sub formă aglomerată.

0406 20 90

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 0406, 0406 20 și 0406 20 90.

2.

Masă albă de consistență păstoasă numită „creamed coconut”, obținută prin măcinarea fină a pulpei de nucă de cocos, pasteurizată. Produsul este prezentat în ambalaj cu conținut net de 200 g și se folosește în general în bucătărie la prepararea sosurilor etc.

2008 19 90

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 2008, 2008 19 și 2008 19 90.

Încadrarea în capitolul 8 este exclusă din cauza pasteurizării (a se vedea notele explicative ale sistemului armonizat, poziția 20.08, primul paragraf). Consistența păstoasă a produsului exclude și încadrarea la poziția 1106 (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Nomenclatura Combinată, de la codul 2008 11 10 la 2008 19 90, al doilea paragraf a doua liniuță).

3.

Produs obținut exclusiv prin eterficarea amidonului cu ajutorul epiclorohidrinei și a monocloracetatului de sodiu în prezența hidroxidului de sodiu, care prezintă următoarele caracteristici:

Aspect …

pudră albă, cu cocoloașe

Substanță uscată …

92,8 %

Cenușă (600 °C) …

15,1 %

Din care …

ioni, sodiu și clorură

Solubilitate …

se dizolvă în apă și provoacă o ușoară tulburare și o puternică creștere a volumului

PH-ul soluției …

11,6

Imagine microscopică …

tip de amidon irecognoscibil

Test de colorare cu iod …

albastru închis

Prezența amidonului eterificat (pe hârtie cromatografică) …

pozitivă

Spectru infraroșu …

benzi identificabile ale grupării carboximetil eter

3505 10 50

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 3505, 3505 10 și 3505 10 50.


Top