Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R0314

Regulamentul (CEE) nr. 314/90 al Comisiei din 5 februarie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 35, 7.2.1990, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 117 - 119
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 117 - 119
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 150 - 152
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 150 - 152
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 150 - 152
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 150 - 152
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 150 - 152
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 150 - 152
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 150 - 152
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 150 - 152
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 150 - 152
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 189 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 189 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 19 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/314/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

189


31990R0314


L 035/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 314/90 AL COMISIEI

din 5 februarie 1990

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3485/89 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate Regulamentului (CEE) nr. 2658/87, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate anterior, mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament trebuie încadrate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în temeiul explicațiilor incluse în coloana 3;

întrucât Comitetul pentru Nomenclatură nu a emis nici un aviz în termenul acordat de către președintele său în ceea ce privește produsul nr. 4 din tabelul inclus în anexă;

întrucât dispozițiile din prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Nomenclatură în ceea ce privește produsele nr. 1, 2, 3, 5 și 6 din tabelul inclus în anexă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat anterior.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 februarie 1990.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 374, 22.12.1989, p. 2.


ANEXĂ

Descrierea mărfii

Clasificare

Cod NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Blocuri congelate de filé crud de piept de cocoș și de pui într-un bulion preparat din apă, carcase de pasăre, legume și praf pentru supă. Blocurile cântăresc aproximativ 15 kg și conțin cantități aproximativ egale de filé și de bulion.

1602 39 30

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 1602 și 1602 39 și 1602 39 30.

Prezentarea filé-urilor în bulion exclude includerea lor în capitolul 2 (a se vedea notele explicative la Sistemul armonizat, capitolul 2, titlul „Deosebire între carnea și organele comestibile din prezentul capitol și produsele din capitolul 16” primul paragraf).

Nu este vorba despre preparate pentru supe, ciorbe sau bulion, nici despre supe, ciorbe sau bulion, preparate în sensul codului NC 2104 10 00 (a se vedea notele explicative la Sistemul armonizat, poziția 2104, partea A primul paragraf).

2.

Preparat alimentar pe bază de roșii, care conține bucăți vizibile de roșii, sirop de glucoză, ulei vegetal, mirodenii și verdețuri, în cantități mici. Produsul este sub formă de sos și este ambalat în scopul vânzării cu amănuntul.

2103 20 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 2103 și 2103 20 00.

Datorită faptului că produsul este sub formă de sos și conține bucăți vizibile de roșii, în cantități mici, el nu poate fi considerat drept un preparat pe bază de legume de tipul celui prevăzut la capitolul 20 din Nomenclatura Combinată (a se vedea notele explicative la Sistemul armonizat privind poziția 2103, partea A paragraful al doilea).

3.

Preparat sub formă de praf, destinat pregătirii unui sos pentru paste alimentare, prin simpla adăugare de lapte sau apă

Compoziție:

brânzeturi praf, 48 % din greutate;

zer praf, 20 % din greutate;

diverse condimente și verdețuri comestibile, 8 % din greutate;

zară praf, 6 % din greutate;

feculă modificată, 6 % din greutate;

smântână praf, 4 % din greutate;

făină de grâu, 4 % din greutate;

diverse substanțe aromatizante, inclusiv sare, 4 % din greutate,

2103 90 90

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 2103, 2103 90 și 6211 90 90.

Datorită prezenței făinii și a feculei care servesc la îngroșare, produsul este un preparat pentru sosuri și nu brânză rasă sau brânzeturi praf condimentate.

4.

Amestec lichid de hidrocarburi care conține aproximativ 87 % din greutate, parafine lineare cu o catenă formată din 8 până la 16 atomi de carbon și aproximativ 13 % din greutate, alchibenzene cu o catenă laterală formată din 10 până la 12 atomi de carbon

2710 00 59

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 2710 și 2710 00 59.

Încadrarea în categoria gazului lampant se exclude din cauza conținutului de alchilbenzen

5.

Produs folosit drept component pentru lubrifianți, care conține poli(alpha)olefine isoparafinice sintetice, care prezintă următoarele caracteristici analitice:

Aspect:

lichid incolor, limpede, puțin vâscos, uleios

Indice de refracție la 20 °C:

1,4562

Cenușă:

inexistente

Heteroatomi:

sulf, halogeni, azot și fosfor negativ

Indice de brom:

0,3

Distilare în vid (1,5 mbari):

punct de fierbere la peste 121 °C (echivalent cu 300 °C la 1 013 mbari)

Spectru infraroșu:

prezintă benzi de hidrocarburi alifatice saturate

Masa volumetrică la 20 °C:

0,8225 k/l

3902 90 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu notele 3 litera (a) și 6 litera (a) din capitolul 39, precum și cu textele codurilor NC 3902 și3902 90 00.

6.

Foi alveolare compuse din copolimer etilenă- acetat de vinil (substanță sintetică saturată), aproximativ 60 %, precum și din substanță de sarcină și pigmenți, aproximativ 40 %. Foile au o formă rectangulară și o lățime care variază între 4 și 16 mm.

3921 19 90

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 4 litera (a) din capitolul 40, precum și cu textele codurilor NC 3921, 3921 19 și 3921 19 90.

Copolimerul etilenă-acetat de vinil, datorită faptului că este o substanță saturată, nu poate fi vulcanizat cu sulf. Dispozițiile notei 4 litera (a) din capitolul 40 nu sunt prin urmare respectate.


Top