Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R0313

Regulamentul (CEE) nr. 313/90 al Comisiei din 5 februarie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri la codul 27100069 din Nomenclatura Combinată

OJ L 35, 7.2.1990, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 115 - 116
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 115 - 116
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 148 - 149
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 148 - 149
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 148 - 149
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 148 - 149
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 148 - 149
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 148 - 149
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 148 - 149
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 148 - 149
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 148 - 149
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 187 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 187 - 188
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 174 - 175

No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2013; abrogat prin 32013R0441

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/313/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

187


31990R0313


L 035/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 313/90 AL COMISIEI

din 5 februarie 1990

privind clasificarea anumitor mărfuri la codul 2710 00 69 din Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) 3345/89 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea tarifară a unui tip de motorină care are punctul de aprindere mai mare sau egal cu 55 °C și care urmează să fie supusă unui tratament de distilare în vid în vederea ridicării punctului de aprindere pentru a se asigura că punctul de aprindere al produsului finit, după punerea sa în liberă circulație, ca urmare a transportării în cisterne care pot fi necurățate sau a adăugării de petrol lampant (kerosen) pentru a i se mări fluiditatea, nu coboară sub 55 °C, reprezentând minimul general cerut la comercializarea produsului ca motorină;

întrucât Nomenclatura Combinată anexată la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se referă la codul NC 2710 00 61 la motorina „care urmează să fie supusă unui tratament specific”, textul fiind însoțit de o trimitere la următoarea notă de subsol: „Încadrarea la această subpoziție este subordonată condițiilor prevăzute de reglementările comunitare în materie”, iar la codul NC 2710 00 69, la motorina „destinată” altor utilizări; întrucât pentru clasificarea motorinei în cauză, codurile menționate anterior pot fi luate în considerare;

întrucât nota adițională nr. 4 din capitolul 27 enumeră operațiile pe care le presupune acest „tratament specific”; întrucât, la litera (a) a acestei note, figurează următorul text: „distilare în vid”; întrucât, în consecință, clasificarea motorinei în cauză la codul NC 2710 00 61 sau la codul NC 2710 00 69 depinde de posibilitatea, respectiv, de imposibilitatea de a considera tratamentul indicat la primul motiv drept „tratament specific” în sensul notei 4 litera (a) menționată anterior;

întrucât dacă este adevărat că nota 4 litera (a) se limitează la enunțarea prelucrării prin „distilare în vid” și că nota explicativă din Nomenclatura Combinată referitoare la această notă 4 litera (a) precizează că „prin distilare în vid se înțelege distilarea la o presiune care nu depășește 400 milibari, măsurată la capătul coloanei”, structura și conținutul capitolului 27 precizează faptul că un tratament nu poate fi considerat ca „tratament specific”, implicând astfel dreptul la scutirea de taxe vamale, decât dacă modifică sensibil caracteristicile produsului de bază;

întrucât tratamentul în cauză, prin distilare în vid, nu are ca efect modificarea sensibilă a caracteristicilor produsului de bază; întrucât, de fapt, acest proces nu este justificat nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere economic, în special datorită faptului că punctul de aprindere al produsului de bază importat este superior celui cerut la comercializarea produsului drept motorină; întrucât, într-adevăr, motorina în cauză poate fi folosită ca și carburant diesel sau ca și combustibil ușor pentru încălzire, atât înainte, cât și după tratamentul indicat la primul motiv; întrucât, pe de altă parte, în ceea ce privește existența notei explicative menționate anterior, dacă este adevărat că aceasta practic include textul legal, este de asemenea acceptat și faptul că acesta din urmă trebuie interpretat și aplicat ținându-se seama de restricțiile care decurg din nota de trimitere care stabilește „destinația particulară” și, prin urmare, de reglementarea comunitară în domeniu;

întrucât, în consecință, tratamentul la care este supusă motorina în cauză nu poate fi considerat drept „tratament specific” în sensul notei 4 litera (a) menționate anterior; întrucât, prin urmare, această motorină trebuie clasificată la codul NC 2710 00 69;

întrucât Comitetul pentru nomenclatură nu a emis nici un aviz în termenul stabilit de către președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Un tip de motorină care are punctul de aprindere mai mare sau egal cu 55 °C și care urmează să fie supusă un tratament prin distilare în vid în vederea ridicării punctului de aprindere cu scopul de a se asigura că punctul de aprindere al produsului finit, după punerea sa în liberă circulație, ca urmare a transportării în cisterne care pot fi necurățate sau a adăugării de petrol lampant (kerosen) pentru a i se mări fluiditatea, nu coboară sub 55 °C, reprezentând minimul general cerut la comercializarea produsului ca motorină, trebuie clasificată, în Nomenclatura Combinată, în modul următor:

 

„— Uleiuri grele:

 

— — Motorină:

2710 00 69

— — — destinată altor utilizări.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 februarie 1990.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 374, 22.12.1989, p. 2.


Top