Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R3481

Regulamentul (CEE) nr. 3481/89 al Comisiei din 20 noiembrie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 338, 22.11.1989, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 101 - 102
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 101 - 102
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 131
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 169 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 169 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 78 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3481/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

169


31989R3481


L 338/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3481/89 AL COMISIEI

din 20 noiembrie 1989

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3469/89 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate Regulamentului (CEE) nr. 2658/87, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică de asemenea oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate anterior, marfa descrisă în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament trebuie încadrată la codul NC corespunzător, indicat în coloana 2, în temeiul explicațiilor incluse în coloana 3;

întrucât Comitetul pentru Nomenclatură nu a emis nici un aviz în termenul stabilit de către președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Marfa descrisă în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificată în Nomenclatura Combinată la codul NC corespunzător, indicat în coloana 2 din tabelul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 noiembrie 1989.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 337, 21.11.1989, p. 5.


ANEXĂ

Descrierea mărfii

Clasificare Cod NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

Capete și baza capului de homar constând în partea inferioară a capului, obținute prin înlăturarea carapacei superioare, precum și a ficatului, după ce au fost supuse albirii sau fierberii în apă, prezentate în stare congelată

Produsele sunt folosite la prepararea ciorbelor, a sosurilor și untului de crustacee

0306 12 90

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 0306, 0306 12 și 0306 12 90 (a se vedea și notele explicative din Sistemul armonizat, capitolul 3, considerații generale, primul paragraf).

Codul NC 0511 nu poate fi luat în considerare, prin aplicarea notei 1 litera (a) din capitolul 5


Top