Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2141

Regulamentul (CEE) nr. 2141/89 al Consiliului din 14 iulie 1989 privind clasificarea anumitor bunuri de la codurile 39211100 și 48101200 în Nomenclatura Combinată

OJ L 205, 18.7.1989, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 75 - 76
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 75 - 76
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 99 - 100
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 150 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 150 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 76 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2141/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

150


31989R2141


L 205/22

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 2141/89 AL CONSILIULUI

din 14 iulie 1989

privind clasificarea anumitor bunuri de la codurile 3921 11 00 și 4810 12 00 în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3469/89 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea următoarelor mărfuri:

1.

panouri ușoare, de formă pătrată sau dreptunghiulară, alcătuite dintr-o placă de polistiren expandat acoperită pe ambele fețe cu o coală de hârtie. Grosimea totală a hârtiei reprezintă mai puțin de 10 % din grosimea totală a articolului;

2.

panouri ușoare, de formă pătrată sau dreptunghiulară, alcătuite dintr-un strat de polistiren expandat acoperit pe ambele fețe cu o coală de hârtie albă peste care se aplică un strat de caolin, fără fibre obținute prin procedee mecanice și cu o greutate pe metru pătrat de peste 150 grame. Grosimea totală a hârtiei reprezintă cel puțin 10 % din grosimea totală a articolului;

întrucât Nomenclatura Combinată anexată la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 încadrează la codul 3921 11 00„alte plăci, foi, pelicule, benzi și lame din materiale plastice alveolare: din polimer stiren” și la codul 4810 12 00„hârtii și cartoane acoperite cu un strat de caolin sau cu alte substanțe anorganice, sub formă de suluri sau foi, de tipul celor folosite pentru scris, tipărit sau în alte scopuri grafice, fără fibre obținute prin procedee mecanice sau cu astfel de fibre care să reprezinte cel mult 10 % din greutatea compoziției fibroase totale, cu o greutate pe metru pătrat mai mare de 150 g”; întrucât, pentru clasificarea bunurilor mai sus menționate, este necesar să fie luate în considerare codurile precizate anterior;

întrucât mărfurile mai sus menționate se compun din două materiale diferite și întrucât este necesar ca ele să fie clasificate în funcție de materialul care le conferă caracterul de bază, în conformitate cu regula generală 3 (b) de interpretare a Nomenclaturii Combinate;

întrucât, fără îndoială, mărfurile menționate anterior nu pot fi încadrate decât la capitolele 39 sau 48, în funcție de compoziția lor; întrucât pare oportun să se delimiteze cele două capitole pe baza criteriului grosimii totale a foilor de hârtie care acoperă cele două fețe ale plăcii sau a stratului de polistiren în raport cu grosimea totală a mărfii; întrucât este necesar să se stabilească această grosime totală a hârtiei la mai puțin de 10 % (încadrare la capitolul 39), sau la cel mult 10 % (încadrare la capitolul 48);

întrucât, sub rezerva dispozițiilor din nota 10 din capitolul 39 și din nota 7 din capitolul 48, criteriul de clasificare aplicat în prezentul regulament rămâne valabil în mod independent, pe de o parte, de tipul de material plastic alveolar încadrat la codurile NC 3921 11 00-3921 19 90, și, pe de altă parte, de tipul de hârtie încadrate la pozițiile corespunzătoare din capitolul 48;

întrucât prezentul regulament include cifrele 1 și 2 din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3564/88 al Comisiei din 16 noiembrie 1988, privind clasificarea anumitor bunuri în Nomenclatura Combinată (3); întrucât, din această cauză, acestea trebuie să fie anulate;

întrucât Comitetul pentru Nomenclatură nu a emis nici un aviz în termenul stabilit de către președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile enumerate mai jos sunt încadrate la codurile din Nomenclatura Combinată indicate în dreptul fiecăreia dintre ele:


1.

panouri ușoare, de formă pătrată sau dreptunghiulară, alcătuite dintr-o placă de polistiren expandat acoperită pe ambele fețe cu o coală de hârtie. Grosimea totală a hârtiei reprezintă mai puțin de 10 % din grosimea totală a articolului

3921 11 00

2.

panouri ușoare, de formă pătrată sau dreptunghiulară, alcătuite dintr-o placă de polistiren expandat acoperită pe ambele fețe cu o coală de hârtie albă peste care se aplică un strat de caolin, fără fibre obținute prin procedee mecanice și cu o greutate pe metru pătrat care depășește 150 grame. Grosimea totală a hârtiei reprezintă cel puțin 10 % din grosimea totală a articolului

4810 12 00

Articolul 2

Punctele 1 și 2 din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3564/88 se elimină.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 1989.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 169, 17.6.1989, p. 1.

(3)  JO L 311, 17.11.1988, p. 23.


Top