Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R1843

Regulamentul (CEE) nr. 1843/89 al Comisiei din 26 iunie 1989 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2290/83 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a articolelor 50-59 și a articolelor 63a și 63b din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

OJ L 180, 27.6.1989, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 54 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 54 - 55
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 143 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 143 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2011; abrogat prin 32011R1225

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1843/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

143


31989R1843


L 180/22

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1843/89 AL COMISIEI

din 26 iunie 1989

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2290/83 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a articolelor 50-59 și a articolelor 63a și 63b din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 4235/88 (2), în special articolul 143,

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 4235/88 al Consiliului a introdus un nou caz de scutiri de drepturi vamale de import pentru echipamentele destinate utilizării în cadrul acordurilor de cooperare științifică încheiate între unitățile de cercetare terțe și comunitare;

întrucât este necesar să se stabilească condițiile necesare pentru corecta aplicare a acestor dispoziții; întrucât aceste dispoziții se pot, în anumite privințe, inspira din cele deja conținute de Regulamentul (CEE) nr. 2290/83 al Comisiei (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3893/88 (4); întrucât ar trebui să se trateze ansamblul acestor situații în cadrul aceluiași instrument;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru regimul de scutiri de drepturi vamale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 2290/83 se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Regulamentul (CEE) nr. 2290/83 al Comisiei din 29 iulie 1983 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a articolelor 50-59b și a articolelor 63a și 63b din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale”.

2.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Prezentul regulament stabilește dispozițiile de aplicare a articolelor 50-59b, 63a și 63b din Regulamentul (CEE) nr. 918/83, denumit în continuare «regulament de bază».”

3.

Se inserează titlul VIa:

„TITLUL VIa

DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND ADMITEREA CU SCUTIRE DE DREPTURI VAMALE A ECHIPAMENTELOR ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 59a ȘI 59b DIN REGULAMENTUL DE BAZĂ

Articolul 18a

(1)   În sensul obținerii admiterii cu scutire de drepturi vamale a echipamentelor în temeiul dispozițiilor articolelor 59a și 59b din regulamentul de bază, conducătorul unității sau al organismului de cercetare științifică care își are sediul în afara Comunității sau reprezentantul său împuternicit are obligația de a formula cererea pe lângă autoritatea competentă a statului membru în care este situată această unitate sau acest organism de cercetare care își are sediul în Comunitate.

(2)   Cererea menționată la alineatul (1) trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

o copie a acordului de cooperare științifică încheiat între unitățile de cercetare situate în Comunitate și în țări terțe;

(b)

descrierea comercială precisă a echipamentelor, precum și cantitatea și valoarea acestora și, după caz, clasificarea prezumată a acestora în nomenclatura tarifară;

(c)

țările de origine și de proveniență ale echipamentelor;

(d)

locul unde echipamentele trebuie utilizate;

(e)

scopul căruia îi sunt destinate echipamentele și durata utilizării acestora.

Articolul 18b

(1)   Atunci când autoritatea competentă a unui stat membru unde este situată unitatea sau organismul care își are sediul în Comunitate primește o cerere de admitere cu scutire de drepturi vamale a echipamentelor stabilite la articolul 59a din regulamentul de bază, cererea, precum și elementele de informare aferente acesteia sunt transmise Comisei pentru a permite, înainte de luarea deciziei de către autoritatea competentă menționată anterior, efectuarea unei examinări în cadrul Comitetului pentru regimul de scutiri de drepturi vamale.

Pentru nevoile acestei examinări, Comisiei îi sunt furnizate la cerere informații suplimentare.

(2)   Autoritatea competentă menționată la alineatul (1) informează Comisia despre decizia luată în legătură cu cererea de admitere cu scutire de drepturi vamale.

Articolul 18c

Dispozițiile articolului 7 alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf și alineatul (3), precum și ale articolului 8 se aplică mutatis mutandis.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 1989.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iunie 1989.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.

(2)  JO L 373, 31.12.1988, p. 1.

(3)  JO L 220, 11.8.1983, p. 20.

(4)  JO L 346, 15.12.1988, p. 32.


Top