Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R1676

Regulamentul (CEE) nr. 1676/89 al Comisiei din 13 iunie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri la codurile 22060093 și 691110 00 din Nomenclatura Combinată

OJ L 164, 15.6.1989, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 52 - 53
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 52 - 53
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 141 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 141 - 142
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 74 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1676/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

141


31989R1676


L 164/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1676/89 AL COMISIEI

din 13 iunie 1989

privind clasificarea anumitor mărfuri la codurile 2206 00 93 și 6911 10 00 din Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1495/89 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate Regulamentului (CEE) nr. 2658/87, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea tarifară a unui recipient din sticlă care conține 0,7 litri de vin de orez (saké), a unei carafe mici din porțelan și a trei cupe mici, de asemenea din porțelan, toate ambalate în cutii de carton;

întrucât Nomenclatura Combinată anexată Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 prevede la codul NC 2206 00 93„alte băuturi fermentate, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conținut de maximum 2 litri” și la codul NC 6911 10 00„servicii de masă sau seturi de bucătărie”; întrucât, pentru clasificarea articolelor menționate mai sus, trebuie luate în considerare codurile precizate;

întrucât aceste articole nu trebuie privite ca „mărfuri la set” în sensul regulii generale 3 (b) de interpretare a Nomenclaturii Combinate, dat fiind faptul că aceste articole nu respectă condiția de la punctul X litera (b) din notele explicative stabilite de către Consiliul de cooperare vamală în ceea ce privește „regula 3 (b)” a Sistemului armonizat și anume „incluzând produse…ambalate împreună pentru satisfacerea unei nevoi specifice…”;

întrucât, într-adevăr, o interpretare corectă a textului regulii 3 (b) menționate anterior conduce la concluzia că utilizarea simultană a articolelor în cauză nu reprezintă un criteriu suficient pentru a considera că ele formează un set, ci că ea trebuie să se concretizeze în special fie printr-o prelucrare prin care să se obțină un produs nou, fie printr-o prezență simultană necesară în vederea exercitării activității în cauză; întrucât, altfel spus, este necesar ca articolele în cauză să fie complementare;

întrucât asocierile între vin și recipientele din porțelan respective nu corespund nici unuia dintre criteriile mai sus indicate; întrucât, într-adevăr, vinul de orez se păstrează încă de la început în sticla sa proprie și întrucât utilizarea recipientelor menționate anterior nu este nici necesară, nici complementară, și nu contribuie în nici un fel la satisfacerea unei nevoi specifice; întrucât în aceste condiții, este necesar să se efectueze o clasificare separată a articolelor în cauză;

întrucât Comitetul pentru Nomenclatură nu a emis nici un aviz în termenul stabilit de către președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Un recipient de sticlă care conține 0,7 litri de vin de orez (saké), o carafă mică de porțelan și trei cupe mici, tot din porțelan, ambalate toate într-o cutie de carton, trebuie clasificate în Nomenclatura Combinată în felul următor:

vinul de orez (saké), la codul NC:

2206 00

Alte băuturi fermentate (cidru, lichior de pere, hidromel, de exemplu):

 

— altele:

 

— — băuturi nespumoase, prezentate în recipiente cu un conținut:

2206 00 93

— — — de maximum 2 litri

carafa și cele trei cupe mici, din porțelan, la codul NC:

6911 00

Veselă, alte articole de menaj sau de casă și articole de igienă sau de toaletă, din porțelan:

6911 10 00

— articole pentru serviciul de masă sau de bucătărie.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 1989.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 148, 1.6.1989, p. 1.


Top