Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R0440

Regulamentul (CEE) nr. 440/89 al Comisiei din 22 februarie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 51, 23.2.1989, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 10 - 11
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 10 - 11
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 50 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 50 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 50 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 50 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 50 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 50 - 51
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 50 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 50 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 50 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 101 - 102
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 101 - 102
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 19 - 20

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/440/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

101


31989R0440


L 051/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 440/89 AL COMISIEI

din 22 februarie 1989

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 din 23 iulie al Consiliului 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 20/89 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară stabilirea unor dispoziții privind clasificarea unei mărfi incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta parțial sau, eventual, îi adaugă subdiviziuni și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate, marfa descrisă în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament trebuie clasificată la codul NC corespunzător, indicat în coloana 2, în conformitate cu explicațiile incluse în coloana 3;

întrucât Comitetul pentru nomenclatură nu a emis nici un aviz în termenul acordat de către președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Marfa descrisă în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificată în Nomenclatura Combinată la codul NC corespunzător, indicat în coloana 2 din tabelul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 1989.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 4, 6.1.1989, p. 19.


ANEXĂ

Descrierea mărfii

Clasificare (Cod NC)

Explicație

(1)

(2)

(3)

Ghete pentru patinaj fără patine, în special din material plastic, dar care conțin părți accesorii din material textil sau din alt material

6402 19 00

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, în nota 1, litera (e) și în nota de la subpoziția 1 din capitolul 64, în nota 1, litera (g) din capitolul 95, precum și în textul de la codurile NC 6402 și 6402 19 00.

Produsele nu pot fi clasificate în capitolul 95, având în vedere notele 1 litera (e) și 1 litera (g) indicate mai sus.


Top