Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R0184

Regulamentul (CEE) nr. 184/89 al Comisiei din 25 ianuarie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 23, 27.1.1989, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 94 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 94 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 8 - 9

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/184/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

94


31989R0184


L 023/19

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 184/89 AL COMISIEI

din 25 ianuarie 1989

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 20/89 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesară stabilirea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta parțial sau, eventual, îi adaugă subdiviziuni și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate, mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament trebuie clasificate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în conformitate cu explicațiile incluse în coloana 3;

întrucât dispozițiile prezentului regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Nomenclatură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 ianuarie 1989.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 4, 6.1.1989, p. 19.


ANEXĂ

Descrierea mărfii

Clasificare

(Cod NC)

Explicație

(1)

(2)

(3)

Preparat lichid conținând cazeinat de sodiu și cazeinat de calciu, proteine de soia, lecitină de soia, uleiuri de porumb și de soia, trigliceride cu lanțuri medii, maltodextrine, săruri minerale, vitamine și apă, putând fi administrat și prin sondă enterală.

2202 90 10

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, în anunțul juridic 1 litera (a) din capitolul 30, precum și cu textul de la codurile NC 2202, 2202 90 și 2202 90 10.


Top