Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0545

Decizia Consiliului din 21 iunie 1989 privind încheierea Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda, referitor la eliminarea și prevenirea restricțiilor cantitative la export sau a măsurilor cu efect echivalent

OJ L 295, 13.10.1989, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 88 - 88
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 88 - 88
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 108 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 108 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 108 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 108 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 108 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 108 - 108
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 108 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 108 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 108 - 108
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 159 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 159 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 26 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/545/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

159


31989D0545


L 295/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 21 iunie 1989

privind încheierea Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda, referitor la eliminarea și prevenirea restricțiilor cantitative la export sau a măsurilor cu efect echivalent

(89/545/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda (1), semnat la Bruxelles la 22 iulie 1972, nu prevede interzicerea restricțiilor cantitative la export sau a măsurilor cu efect echivalent;

întrucât este în interesul Comunității Economice Europene și al Republicii Islanda să se dezvolte libera circulație a materiilor prime și a mărfurilor, eliminându-se astfel de restricții și măsuri, care afectează schimburile comerciale reciproce, și prevenindu-se instituirea acestora pe viitor;

întrucât este totodată necesar să se elimine progresiv restricțiile și măsurile cu efect echivalent actuale care afectează anumite produse și să se prevadă măsuri de salvgardare în cazul unei reexportări către țări terțe pentru care partea contractantă exportatoare menține restricții sau măsuri cu efect echivalent sau în cazul unei lipse substanțiale a unui anumit produs;

întrucât, în temeiul articolului 33 alineatul (1) din acord, părțile contractante pot, în interesul economiilor lor, să dezvolte relațiile stabilite prin acord, extinzându-le la domenii care nu sunt reglementate de acesta;

întrucât Comisia a purtat cu Republica Islanda negocieri care au avut ca rezultat încheierea unui protocol,

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Comunității, Protocolul adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda, referitor la eliminarea și prevenirea restricțiilor cantitative la export sau a măsurilor cu efect echivalent.

Textul protocolului este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează la notificarea prevăzută la articolul 4 din Protocolul adițional.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Luxemburg, 21 iunie 1989.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ARANZADI


(1)  JO L 301, 31.12.1972, p. 2.


Top