Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0339

Decizia Consiliului din 3 mai 1989 de acceptare, în numele Comunității, a recomandării din 5 iunie 1962 a Consiliului de Cooperare Vamală privind tratamentul vamal al bagajelor înregistrate transportate cu trenul, astfel cum a fost modificată la 21 iunie 1988

OJ L 142, 25.5.1989, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 41 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 41 - 43
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 167 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/339/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

130


31989D0339


L 142/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 3 mai 1989

de acceptare, în numele Comunității, a recomandării din 5 iunie 1962 a Consiliului de Cooperare Vamală privind tratamentul vamal al bagajelor înregistrate transportate cu trenul, astfel cum a fost modificată la 21 iunie 1988

(89/339/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât, la data de 21 iunie 1988, Consiliul de Cooperare Vamală adoptă unele modificări la recomandarea din 5 iunie 1962, introducând un nou model de formular de declarație vamală pentru bagajele înregistrate și permițând uniunilor vamale sau economice să accepte recomandarea;

întrucât noul model de formular de declarație vamală pentru bagajele înregistrate a fost aprobat de către Consiliul de Cooperare Vamală la propunerea Comunității; întrucât respectivul model de formular corespunde proiectului prezentat de către Comunitate și are ca scop să actualizeze conținutul declarației vamale pentru bagajele înregistrate și să faciliteze introducerea respectivului document de către țările care până acum nu au putut să-l utilizeze;

întrucât modificarea respectivă prezintă un interes fundamental pentru Comunitate, care ar trebui, în consecință, să adopte recomandarea din 5 iunie 1962, astfel cum a fost modificată,

DECIDE:

Articolul 1

Se acceptă în numele Comunității, cu efect imediat, recomandarea din 5 iunie 1962 a Consiliului de Cooperare Vamală privind tratamentul vamal al bagajelor înregistrate transportate cu trenul, astfel cum a fost modificată la 21 iunie 1988.

Textul recomandării se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana împuternicită să adreseze o notificare Secretarului General al Consiliului de Cooperare Vamală cu privire la acceptarea de către Comunitate a recomandării menționate la articolul 1.

Adoptată la Bruxelles, 3 mai 1989.

Pentru Consiliu

Președintele

P. SOLBES


RECOMANDAREA CONSILIULUI DE COOPERARE VAMALĂ

din 5 iunie 1962

privind tratamentul vamal al bagajelor înregistrate, transportate cu trenul

(modificată la 21 iunie 1988)

CONSILIUL DE COOPERARE VAMALĂ,

AVÂND ÎN VEDERE că este necesar să fie sprijinite eforturile depuse de către autoritățile feroviare pentru a asigura eficiența transportului internațional al bagajelor înregistrate,

DORIND, în acest scop, să faciliteze manipularea rapidă a acestor bagaje prin simplificarea formalităților vamale,

AVÂND ÎN VEDERE că, în măsura în care este posibil, nu ar trebui să li se ceară călătorilor să se adreseze personal autorităților vamale ale țărilor de plecare și de destinație pentru vămuirea bagajelor lor înregistrate și că acești călători ar trebui să poată dispune de bagaje imediat după sosirea lor la destinație,

RECOMANDĂ ca statele membre ale consiliului și ale uniunilor vamale și economice să aplice următoarele dispoziții cu privire la bagajele înregistrate:

1.

La înregistrarea bagajelor de către autoritățile feroviare, călătorii au posibilitatea de a face o declarație pe un formular ca cel anexat, în scopul înlesnirii formalităților vamale.

2.

Formularul se tipărește fie pe spatele scrisorii de trăsură întocmite de către autoritățile feroviare, fie pe o foaie separată care se lipește pe scrisoarea de trăsură; formularul se tipărește în limba țării de plecare (sau într-una din limbile oficiale ale acesteia), dar i se oferă călătorului posibilitatea de a obține o traducere într-o altă limbă.

3.

Declarația se prezintă de către autoritățile feroviare autorităților vamale ale țărilor de plecare și de destinație, în cazul în care aceasta este solicitată.

4.

Declarația scrisă are aceeași valoare și același efect ca declarația solicitată în mod obișnuit călătorilor.

5.

Autoritățile vamale, în măsura în care consideră că este posibil, renunță la examinarea conținutului bagajelor menționate în declarația scrisă.

6.

În cazul în care autoritățile vamale renunță la examinarea conținutului bagajelor, acestea se pun imediat la dispoziția autorităților feroviare pentru a fi trimise la destinație.

7.

Autoritățile vamale au libertatea de a adopta orice măsuri de control pe care le consideră necesare, cu scopul prevenirii abuzurilor,

FĂRĂ A ADUCE ATINGERE dispozițiilor punctului (1) de mai sus, modelul formularului de declarație poate fi adaptat, atunci când este cazul, pe bază de acord între administrațiile vamale,

CONSILIUL invită membrii și uniunile vamale și economice care acceptă prezenta recomandare să informeze Secretarul General al Consiliului și să specifice data și modalitățile de aplicare a acesteia. Secretarul General comunică această informație administrațiilor vamale ale statelor membre, uniunilor vamale și economice și Uniunii Internaționale a Căilor Ferate.

ANEXĂ

DECLARAȚIE VAMALĂ PENTRU BAGAJE ÎNREGISTRATE

1.

DECLAR PRIN PREZENTA:

(a)

că bagajele menționate mai jos conțin numai bunuri de uz personal utilizate în mod normal în timpul deplasărilor, cum ar fi: îmbrăcăminte, lenjerie, articole de toaletă, cărți și echipamente sportive și că aceste articole nu sunt importate în scopuri comerciale;

(b)

că bagajele nu conțin:

alimente, produse din tutun, băuturi alcoolice, anetol, arme de foc, arme albe, muniție, explozivi, droguri, animale vii, plante, emițătoare radio sau aparate de emisie-recepție, valută, specii protejate și produse obținute din specii protejate prin Convenția de la Washington din 3 martie 1973 privind comerțul internațional cu specii ale florei și faunei sălbatice pe cale de dispariție; articole interzise prin legislația țării de destinație privind moralitatea publică și bunele moravuri;

mărfuri destinate distribuirii gratuite sau nu sau destinate unor scopuri profesionale sau comerciale;

mărfuri cumpărate sau primite de mine în afara teritoriului vamal al țării mele și nedeclarate încă autorităților vamale ale țării unde am domiciliul stabil (prezenta restricție se aplică numai la revenirea în țara de domiciliu stabil).

2.

AUTORIZEZ PRIN PREZENTA autoritățile feroviare să îndeplinească toate formalitățile vamale.

3.

SUNT CONȘTIENT că o declarație falsă mă face pasibil de urmărire în justiție și de confiscare a mărfurilor.

Image


Top