Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R4235

Regulamentul (CEE) nr. 4235/88 al Consiliului din 21 decembrie 1988 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

OJ L 373, 31.12.1988, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 006 P. 256 - 257
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 006 P. 256 - 257
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 41 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 41 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 41 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 41 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 41 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 41 - 42
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 41 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 41 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 41 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 92 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 92 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogare implicită prin 32009R1186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4235/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

92


31988R4235


L 373/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 4235/88 AL CONSILIULUI

din 21 decembrie 1988

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 28,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât cooperarea internațională în domeniul cercetării științifice se află în plină dezvoltare; întrucât este necesar să se încurajeze aceste contacte de o importanță considerabilă pentru lumea de astăzi și de mâine;

întrucât cooperarea menționată anterior constă în special în faptul că unitățile de cercetare care își au sediul într-un stat membru al Comunității își pun instalațiile, care de multe ori reprezintă o investiție considerabilă, la dispoziția cercetătorilor din alte țări, inclusiv din țările terțe; întrucât aceasta permite, de asemenea, executarea de programe comune de cercetare în cadrul acordurilor de cooperare încheiate între unitățile de cercetare din diferite țări; întrucât, pentru a-și putea finaliza lucrările, cercetătorii au nevoie de anumite echipamente pe care le importă în vederea unei utilizări de lungă durată, în cadrul unităților de cercetare comunitare;

întrucât importurile efectuate nu pot beneficia de regimul comunitar privind admiterea temporară prevăzut la Regulamentul (CEE) nr. 3599/82 (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1620/85 (2), având în vedere perioada lungă de utilizare a echipamentelor menționate anterior;

întrucât este vorba de cercetări cu caracter necomercial; întrucât importurile de echipamente nu au ca scop îmbunătățirea instalațiilor proprii unităților comunitare care servesc drept cadru acordurilor de cooperare menționate anterior; întrucât echipamentele importate rămân de fapt proprietatea unei persoane fizice sau juridice stabilite într-o țară terță; întrucât este vorba de situații sui generis care nu sunt reglementate de articolele 52-59 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1315/88 (4); întrucât, prin urmare, este necesar să se prevadă măsuri specifice de scutiri de drepturi vamale de import,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (CEE) nr. 918/83 se inserează următoarele articole:

„Articolul 59a

(1)   Sunt admise fără plata drepturilor de import echipamentele care sunt importate în scopuri necomerciale de către sau pentru o unitate sau un organism de cercetare științifică care își are sediul în afara Comunității.

(2)   Scutirea de drepturi vamale se acordă cu condiția ca echipamentele:

(a)

să fie destinate utilizării, de către membrii sau reprezentanții unităților și organismelor prevăzute la alineatul (1) sau cu acordul acestora, în cadrul și în limitele acordurilor de cooperare științifică care au ca obiect executarea de programe internaționale de cercetare științifică, în unități de cercetare științifică care își au sediul în Comunitate și sunt desemnate în acest scop de către autoritățile competente ale statelor membre;

(b)

să rămână, în timpul staționării lor pe teritoriul vamal al Comunității, proprietatea unei persoane fizice sau juridice stabilite în afara acesteia.

(3)   În sensul prezentului regulament:

se înțelege prin echipamente instrumentele, aparatele, mașinile și accesoriile acestora, inclusiv piesele de schimb și uneltele special concepute pentru întreținere, control, calibrare sau reparare utilizate în scopul cercetării științifice;

se consideră «importate în scopuri necomerciale» echipamentele destinate utilizării în scopuri de cercetare științifică, efectuată fără scop lucrativ.

Articolul 59b

(1)   Echipamentele menționate la articolul 59a, care au fost admise pentru a beneficia de scutire de drepturi vamale în condițiile prevăzute de articolul menționat anterior, nu pot face obiectul unui împrumut, unei închirieri sau al unei transmiteri cu titlu oneros sau gratuit fără ca autoritățile competente să fi fost în prealabil informate cu privire la aceasta.

(2)   În caz de împrumut, închiriere sau transmitere către o unitate sau un organism care poate beneficia în mod justificat de scutire de drepturi vamale în temeiul articolului 59a, scutirea rămâne dobândită cu condiția ca acesta să utilizeze echipamentul în scopuri care să dea dreptul la acordarea acestei scutiri.

În celelalte cazuri și fără a aduce atingere punerii în aplicare a articolelor 52 și 53, realizarea împrumutului, închirierii sau a transmiterii este condiționată de plata în prealabil a drepturilor de import în funcție de rata în vigoare la data împrumutului, închirierii sau transmiterii, în funcție de categoria și pe baza valorii în vamă recunoscute sau admise la această dată de către autoritățile competente.

(3)   Unitățile sau organismele menționate la articolul 59a alineatul (1), care nu mai îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de scutirea de drepturi vamale sau care intenționează să utilizeze echipamentul admis cu scutire de drepturi vamale în alte scopuri decât cele prevăzute de articolul menționat anterior, sunt obligate să informeze autoritățile competente cu privire la aceasta.

(4)   Echipamentele utilizate de către unități sau organisme care încetează să îndeplinească condițiile necesare pentru a beneficia de scutirea de drepturi vamale se supun punerii în aplicare a drepturilor de import care le sunt proprii, în funcție de rata în vigoare la data la care condițiile menționate anterior încetează să mai fie îndeplinite, în funcție de categorie și pe baza valorii în vamă recunoscute sau admise la această dată de către autoritățile competente.

Fără a aduce atingere articolelor 52 și 53, echipamentele utilizate de către unitatea sau de către organismul care beneficiază de scutirea de drepturi vamale în alte scopuri decât cele prevăzute la articolul 59a se supun aplicării drepturilor de import care le sunt proprii, în funcție de rata în vigoare la data la care sunt destinate unei alte utilizări, în funcție de categorie și pe baza valorii în vamă recunoscute sau admise la această dată de către autoritățile competente.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1989.

Se aplică începând cu 1 iulie 1989.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 1988.

Pentru Consiliu

Președintele

V. PAPANDREOU


(1)  JO L 376, 31.12.1982, p. 1.

(2)  JO L 155, 14.6.1985, p. 54.

(3)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.

(4)  JO L 123, 17.5.1988, p. 2.


Top