Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R3974

Regulamentul (CEE) nr. 3974/88 al Comisiei din 20 decembrie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 351, 21.12.1988, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 006 P. 254 - 255
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 006 P. 254 - 255
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 39 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 39 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 39 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 39 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 39 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 39 - 40
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 39 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 39 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 39 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3974/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

90


31988R3974


L 351/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3974/88 AL COMISIEI

din 20 decembrie 1988

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3174/88 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară stabilirea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta parțial sau, eventual, îi adaugă subdiviziuni și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate, mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament trebuie clasificate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în conformitate cu explicațiile incluse în coloana 3;

întrucât Comitetul pentru Nomenclatură nu a emis nici un aviz în termenul acordat de către președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 1988.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 298, 31.10.1988, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfii

Clasificare Cod NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Zeolit artificial de tip „y”, prezentat sub formă de pelete, cu un conținut de sodiu exprimat în oxid de sodiu care nu depășește 11 % din greutate. Acest produs este utilizat în fabricarea de catalizatori.

3823 90 20

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul de la codurile 3823, 3823 90 și 3823 90 20.

Acest produs trebuie considerat un schimbător de ioni (A se vedea, de asemenea, notele explicative din Nomenclatura Combinată, cod 3823 90 20).

2.

Amestec de sare de potasiu din acid clavulanic (DCI) (50 % din greutate) și de celuloză microcristalină, destinat încorporării în medicamente pe bază de antibiotice.

3823 90 91

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele de la codurile 3823, 3823 90 și 3823 90 91.

Produsul nu intră sub incidența dispozițiilor cuprinse în nota 1 litera (f) din capitolul 29. Este vorba despre un preparat intermediar care nu posedă caracteristicile de medicament din capitolul 30.

Acesta intră în sfera de aplicare a părții a doua din textul de la codul 3823.

3.

Policarbonat de tetrabrom (bifenol A) cu o greutate moleculară medie de 3 000.

3907 40 00

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, în nota 3 litera (c) din capitolul 39, precum și cu textul de la codurile 3907 și 3907 40 00.


Top