Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R3564

Regulamentul (CEE) nr. 3564/88 al Comisiei din 16 noiembrie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 311, 17.11.1988, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 006 P. 242 - 243
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 006 P. 242 - 243
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 30 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 81 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 81 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3564/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

81


31988R3564


L 311/23

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3564/88 AL COMISIEI

din 16 noiembrie 1988

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1315/88 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară stabilirea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta parțial sau, eventual, îi adaugă subdiviziuni și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate, mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament trebuie clasificate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în conformitate cu explicațiile incluse în coloana 3;

întrucât Comitetul pentru Nomenclatură nu a emis nici un aviz în termenul acordat de către președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 1988.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 123, 17.5.1988, p. 2.


ANEXĂ

Descrierea mărfii

Clasificare (cod NC)

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Panouri ușoare cu dimensiuni minime de 75 × 100 cm (30 × 40 inch) și cu o grosime totală de 9,6 mm (3/8 inch) alcătuite dintr-o placă de polistiren expandat de aproximativ 9,5 mm grosime acoperită pe cele două fețe cu o foaie de hârtie sau carton.

3921 11 00

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6, precum și cu textul de la codurile NC 3921 și 3921 11 00.

Produsul nu poate fi clasificat în capitolul 48 deoarece caracterul esențial îi este conferit de materialul plastic care îi dă calitățile fizice și, în special, rezistența, hârtia neavând decât un rol secundar.

2.

Panouri ușoare cu dimensiuni minime de 80 × 100 cm (32 × 40 inch) și cu o grosime totală de 3,2 mm (1/8 inch) alcătuite dintr-un strat de polistiren expandat de aproximativ 3,1 mm grosime acoperit pe ambele fețe cu o folie de hârtie sau de carton alb acoperit cu un strat de caolin, fără fibre obținute printr-un procedeu mecanic și cu o greutate pe metru care depășește 150 g.

4810 12 00

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6, în anunțul juridic 7 din capitolul 48, precum și cu textul de la codurile NC 4810 și 4810 12 00.

Produsul nu poate fi clasificat în capitolul 39 deoarece caracterul esențial îi este conferit de hârtie sau carton, materialul plastic reprezentând doar o simplă întărire.

3.

Formulare de cambii de 29 × 10 cm strânse în pachete de 100 de unități. Aceste formulare tipărite și care conțin un text tipărit trebuie completate de mână sau la mașină.

4907 00 99

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6, precum și cu textul codurilor NC 4907 și 4907 00 99. Aceste articole sunt citate în „notele explicative din Sistemul Armonizat”, poziția 4907 litera E.


Top