Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R3417

Regulamentul (CEE) nr. 3417/88 al Comisiei din 31 octombrie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

OJ L 301, 4.11.1988, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 006 P. 240 - 241
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 006 P. 240 - 241
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 26 - 27
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 26 - 27
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 26 - 27
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 26 - 27
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 26 - 27
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 26 - 27
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 26 - 27
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 26 - 27
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 26 - 27
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 77 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 77 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 159 - 160

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3417/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

77


31988R3417


L 301/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3417/88 AL COMISIEI

din 31 octombrie 1988

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1858/88 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate regulamentului menționat anterior, trebuie stabilite dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexa la prezentul regulament trebuie clasificate în codurile NC corespunzătoare indicate în coloana 2, în conformitate cu explicațiile incluse în coloana 3;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Nomenclaturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificate în Nomenclatura Combinată sub codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 1988.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 166, 1.7.1988, p. 10.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Codul NC)

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Aparat electromecanic de uz alimentar cu o greutate totală de 9 kg, cu o putere de 1 000 wați și prevăzut cu o cuvă cu capacitatea de 3,5 l

8438 80 99

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regula generală 1 și cu textul de la codurile NC 8438 și 8438 80 99.

Având în vedere puterea și capacitatea sa mare, în mod normal acest aparat nu este folosit în gospodării și în consecință nu corespunde textului de la codul NC 8509.

2.

Sistem electronic de imprimare pe bază de date digitale

8472 90 90

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regula generală 1 și cu textul de la codurile NC 8472 și 8472 90 90.

O rază laser descarcă selectiv o suprafață electrosensibilă, încărcată în prealabil, conform imaginii dorite. Apoi, particulele de pudră de cerneală încărcate negativ se aplică pe fotoreceptor și aderă la acesta în zonele pozitive pentru a forma imaginea dorită. Această imagine este apoi transferată pe o foaie de hârtie încărcată pozitiv și fixată în final printr-un procedeu termic. Prin urmare, poziția 9009 nu este corespunzătoare, deoarece imprimarea se face pe bază de date digitale și nu plecând de la un document original.


Top