Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3985

Regulamentul (CEE) nr. 3985/87 al Comisiei din 22 decembrie 1987 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

OJ L 376, 31.12.1987, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 002 P. 428 - 433
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 002 P. 428 - 433
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 002 P. 428 - 433
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 002 P. 428 - 433
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 002 P. 428 - 433
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 002 P. 428 - 433
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 002 P. 428 - 433
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 002 P. 428 - 433
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 002 P. 428 - 433
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 47 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 47 - 52

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3985/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

47


31987R3985


L 376/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3985/87 AL COMISIEI

din 22 decembrie 1987

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (1) din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, în special articolul 9,

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit o nomenclatură a mărfurilor, denumită în continuare „Nomenclatură Combinată”, pentru îndeplinirea, în același timp, a cerințelor Tarifului Vamal Comun și ale statisticii comerțului exterior al Comunității;

întrucât anumite regulamente privind organizarea comună a piețelor agricole prevăd că nomenclatura tarifară care rezultă din aplicarea lor este inclusă în Nomenclatura Combinată; întrucât acestea modifică, în cazul în care este necesar, drepturile vamale; întrucât, în consecință, este adecvat să se includă în prezentul regulament toate modificările din regulamentele adoptate în cadrul politicii agricole comune;

întrucât la 24 noiembrie 1987 Consiliul a decis cu privire la ratele convenționale ale drepturilor vamale care trebuie aplicate anumitor produse care intră sub incidența capitolului 85 din Nomenclatura Combinată; întrucât este adecvat să se includă aceste rate în Nomenclatura Combinată;

întrucât, pentru a se asigura interpretarea și aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate, este adecvat să se clarifice sensul anumitor termeni utilizați la secțiunea XI din nomenclatura menționată anterior prin introducerea a trei note complementare;

întrucât, pentru a îmbunătăți formularea Nomenclaturii Combinate, sunt necesare anumite modificări ale textului;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului nomenclaturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Nomenclatura Combinată anexată la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1988.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 1987.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANEXĂ

Cod NC

Descriere

Rata dreptului

Unitate suplimentară

autonomă (%) sau taxă (AGR)

convențională (%)

1

2

3

4

5

0302

(neschimbat)

 

 

 

0302 11 00

(neschimbat)

 

 

 

0302 12 00

— — Somon de Pacific (Oncorhynchus spp.), somon de Atlantic (Salmo salar) și somon de Dunăre (Hucho hucho) …

16

2

0302 19 00

la

0302 69 65

(neschimbat)

 

 

 

0303

la

0303 41 90

(neschimbat)

 

 

 

0303 42

— — Ton cu aripioare galbene (Thunnus albacares):

 

 

 

— — — Destinați fabricării industriale a produselor înregistrate la poziția nr. 1604 (1):

 

 

 

— — — — Întreg:

 

 

 

0303 42 11

— — — — — Cântărind nu mai mult de 10 kg fiecare …

25 (2)  (3)

20 (2)  (4)

0303 42 19

— — — — — Alții …

25 (2)  (3)

20 (2)  (4)

0303 42 31

la

0303 50 90

(neschimbat)

 

 

 

0303 60

— Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), cu excepția ficaților și icrelor:

 

 

 

0303 60 10

— — Din speciile Gadus morhuași Gadus ogac

15

15 (5)  (6)

0303 60 90

la

0303 78

(neschimbat)

 

 

 

0303 78 10

— — — Merluciu din genul Merluccius

15

15 (7)

0303 78 90

la

0303 79 37

(neschimbat)

 

 

 

0303 79 41

— — — — Pești din specia Boreogadus saida

15

12 (5)

0303 79 45

la

0303 80 00

(neschimbat)

 

 

 


Cod NC

Descriere

Rata dreptului

Unitate suplimentară

autonomă (%) sau taxă (AGR)

convențională (%)

1

2

3

4

5

0304

la

0304 20 19

(neschimbat)

 

 

 

 

— — De cod (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) și de pești din specia Boreogadus saida:

 

 

 

0304 20 21

(neschimbat)

 

 

 

0304 20 29

— — — Alții …

18

15 (8)  (9)

0304 20 31

la

0304 20 53

(neschimbat)

 

 

 

0304 20 57

— — — De merluciu din genul Merluccius

18

15 (10)  (11)

 

0304 20 59

la

0304 90 31

(neschimbat)

 

 

 

 

— — — De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) și de pești din specia Boreogadus saida:

 

 

 

0304 90 35

(neschimbat)

 

 

 

0304 90 37

— — — — Alții …

15

15 (8)  (12)

 

0304 90 41

la

0304 90 45

(neschimbat)

 

 

 

0304 90 47

— — — — De merluciu din genul Merluccius

15

15 (13)

 

0304 90 49

la

0304 90 99

(neschimbat)

 

 

 


Cod NC

Descriere

Rata dreptului

Unitate suplimentară

autonomă (%) sau taxă (AGR)

convențională (%)

1

2

3

4

5

0306

la

0306 11

(neschimbat)

 

 

 

0306 12

— — Homari (Homarus spp.):

 

 

 

0306 12 10

— — — Întregi …

25

8 (14)

0306 12 90

La

0306 21 00

(neschimbat)

 

 

 

0306 22

— — Homari (Homarus spp.):

 

 

 

0306 22 10

— — — Vii …

25

8 (14)

— — — Alții:

 

 

 

0306 22 91

— — — — Întregi …

25

8 (14)

Se efectuează următoarele modificări la notele de subsol din capitolul 3:

A se înlocui nota de subsol 4 la pagina 46, nota de subsol 5 la paginile 47 și 48, nota de subsol 3 la pagina 49 și nota de subsol 4 la pagina 51 cu următorul text:

„Autoritățile comunitare competente urmează să acorde scutiri de drepturi pentru ton și pești din genul Euthynnus, înregistrați la pozițiile nr. 0302 și 0303, destinați industriei conservelor, în limitele unui contingent tarifar anual global de 17 250 tone, sub rezerva respectării prețului de referință. Calificarea pentru acest contingent se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare relevante.”

A se înlocui nota de subsol 1 la pagina 48, nota de subsol 3 la pagina 50 și nota de subsol 4 la pagina 53 cu următorul text:

„Autoritățile comunitare competente urmează să acorde o rată a dreptului redusă la 8 % pentru merluciul argintiu (Merluccius bilinearis), înregistrat la subpozițiile 0302 69 65, 0303 78 10 și 0304 90 47, în limitele unui contingent tarifar anual global de 2 000 de tone.”

A se înlocui nota de subsol 5 la paginile 46 și 49, nota de subsol 1 la pagina 52 și nota de subsol 2 la pagina 53 cu următorul text:

„Autoritățile comunitare competente urmează să acorde scutiri de drepturi pentru heringul înregistrat la subpozițiile 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 99 și 0304 90 25, în limitele unui contingent tarifar anual global de 34 000 de tone, sub rezerva respectării prețului de referință.”

A se înlocui nota de subsol 1 la pagina 47 și nota de subsol 2 la pagina 50 cu următorul text:

„Autoritățile comunitare competente urmează să acorde o rată a dreptului redusă la 6 % pentru câinele de mare (squalus acanthias), înregistrat la subpozițiile 0302 65 10 și 0303 75 10, în limitele unui contingent tarifar anual global de 5 000 de tone.”

Cod NC

Descriere

Rata dreptului

Unitate suplimentară

Autonomă (%) sau taxă (AGR)

convențională

(%)

1

2

3

4

5

1604

la

1604 11 00

(neschimbat)

 

 

 

1604 12

— — Heringi:

 

 

 

1604 12 10

— — — Fileuri, crud, acoperit doar cu aluat sau pesmet (pané), chiar preprăjit in ulei, congelat …

18

15

1604 12 90

la

1604 19 50

(neschimbat)

 

 

 

 

— — — Alții:

 

 

 

1604 19 91

— — — Fileuri, crud, acoperit doar cu aluat sau pesmet (pané), chiar preprăjit in ulei, congelat …

18

15

1604 19 99

la

1604 30 90

(neschimbat)

 

 

 

Se introduc următoarele note complementare.

(a)

SECȚIUNEA XI

Notă complementară

Pentru aplicarea notei 13 la prezenta secțiune, termenul «articole de îmbrăcăminte din textile» înseamnă articole de îmbrăcăminte de la pozițiile nr. 6101-6114 și de la pozițiile nr. 6201-6211.”

(b)

CAPITOLUL 53

Notă complementară

(A)

Sub rezerva excepțiilor prevăzute la litera B de mai jos, expresia «condiționate pentru vânzarea cu amănuntul», în sensul subpozițiilor 5306 10 90, 5306 20 90 și 5308 20 90, înseamnă fire textile (simple, răsucite sau cablate) prezentate:

(a)

în gheme sau pe cartele, bobine, tuburi sau suporturi similare, cu o greutate maximă (inclusiv suportul) de 200 grame;

(b)

în sculuri sau jurubițe cu o greutate maximă de 125 de grame;

(c)

în sculuri sau jurubițe subdivizate în sculuri sau jurubițe mai mici cu ajutorul unor fire de separare prin care devin independente unele de altele, având fiecare o greutate uniformă maximă de 125 de grame.

(B)

Excepții:

(a)

fire textile răsucite sau cablate, nealbite, în sculuri sau jurubițe;

(b)

fire textile răsucite sau cablate, prezentate:

(i)

în sculuri sau jurubițe cu depănare încrucișată sau

(ii)

pe suporți sau sub altă formă condiționată care indică utilizarea lor în industria textilă (de exemplu: pe copsuri, tuburi pentru mașini de răsucit, țevi cu fir, bobine conice sau conuri pentru războaiele de țesut sau prezentate sub formă de gogoși de mătase pentru mașini de brodat).”

(c)

CAPITOLUL 61

Notă complementară

În sensul poziției nr. 6109, expresia «maiou de corp» cuprinde articole de îmbrăcăminte, chiar de un model «fantezie», purtate pe piele, fără guler, cu sau fără mâneci, chiar cu bretele.

Aceste articole de îmbrăcăminte, care sunt destinate să acopere partea de sus a corpului, au adesea multe caracteristici comune cu tricourile (T-shirts) sau cu alte tipuri mai tradiționale de maiouri de corp de la poziția nr. 6109.

Cu toate acestea, articolele de îmbrăcăminte cu borduri în relief, cordon culisant sau alte mijloace de strângere la bază sunt excluse de la poziția nr. 6109.”

Cod NC

Descriere

Rata dreptului

Unitate suplimentară

autonomă (%) sau taxă (AGR)

convențională

(%)

1

2

3

4

5

8516

la

8516 40 90

(neschimbat)

 

 

 

8516 50 00

— Cuptoare cu microunde …

19

5,1

p/st

8516 60

la

8516 90 00

(neschimbat)

 

 

 

8518

la

8518 30 90

(neschimbat)

 

 

 

8518 40

— Amplificatoare electrice de audiofrecvență:

 

 

 

8518 40 10

la

8518 40 91

(neschimbat)

 

 

 

8518 40 99

— — — — Altele: …

18

4,9

p/st

8519

la

8519 40 00

(neschimbat)

 

 

 

 

— Alte aparate de reproducere a sunetului:

 

 

 

8519 91 10

la

8519 99

(neschimbat)

 

 

 

8519 99 10

— — — Cu sistem de citire optică prin fascicul laser …

=19 …

13,5

p/st

8519 99 90

(neschimbat)

 

 

 

8520

la

8520 20 00

(neschimbat)

 

 

 

 

— Alte aparate de înregistrare și de reproducere a sunetului, pe bandă magnetică:

 

 

 

8520 31

— — Cu casete:

 

 

 

 

— — — Cu amplificator și unul sau mai multe difuzoare încorporate:

 

 

 

8520 31 11

— — — — Care pot să funcționeze fără o sursă de energie exterioară …

16

Scutire

p/st

8520 31 19

— — — — Altele …

16

7

p/st

8520 31 30

— — — Cu amplificator încorporat, fără difuzor încorporat, care pot să funcționeze fără o sursă de energie exterioară și având dimensiuni care nu depășesc 170 × 100 × 45 mm …

16

Scutire

p/st

8520 31 90

— — — Altele …

16

7

p/st

8520 39

la

8520 90 90

(neschimbat)

 

 

 


(1)  Încadrarea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite de dispozițiile comunitare relevante.

(2)  Sub rezerva respectării prețului de referință. Se aplică o taxă compensatorie în cazul nerespectării prețului de referință.

(3)  Suspendare totală pe o perioadă nedeterminată.

(4)  Autoritățile comunitare competente urmează să acorde scutiri de drepturi vamale pentru ton și pești din genul Euthynnus înregistrați la pozițiile nr. 0302 și 0303, destinați industriei conservelor, în limitele unui contingent tarifar anual global de 17 250 de tone, sub rezerva respectării prețului de referință. De asemenea, calificarea pentru acest contingent se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare relevante.

(5)  Sub rezerva limitelor și condițiilor care urmează a fi determinate de autoritățile competente.

(6)  Rata dreptului redusă la 12 % pentru codul din specia Gadus morhua.

(7)  Autoritățile comunitare competente urmează să acorde o rată a dreptului redusă la 8 % pentru merluciul argintiu (Merluccius bilinearis) înregistrat la subpozițiile 0302 69 65, 0303 78 10 și 0304 90 47, în limitele unui contingent tarifar anual global de 2 000 de tone.

(8)  Sub rezerva limitelor și condițiilor care urmează a fi determinate de autoritățile competente.

(9)  Autoritățile comunitare competente urmează să acorde o rată a dreptului redusă la 8 % pentru codul din specia Gadus morhua, în limitele unui contingent tarifar anual de 10 000 de tone.

(10)  Sub rezerva respectării prețului de referință.

(11)  Autoritățile comunitare competente urmează să acorde o rată a dreptului redusă la 10 %, sub rezerva respectării prețului de referință, pentru fileurile congelate prezentate ca blocuri industriale, cu oase (standard), în limitele unui contingent tarifar anual de 5 000 de tone, pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie.

(12)  Rata dreptului redusă la 12 % pentru codul din specia Gadus morhua.

(13)  Autoritățile comunitare competente urmează să acorde o rată a dreptului redusă la 8 % pentru merluciul argintiu (Merluccius bilinearis) înregistrat la subpozițiile 0302 69 65, 0303 78 10 și 0304 90 47, în limitele unui contingent tarifar anual global de 2 000 de tone.

(14)  Sub rezerva limitelor și condițiilor care urmează a fi determinate de autoritățile competente.


Top