Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12012J

Aderarea Croaţiei - Cuprins

OJ L 112, 24.4.2012, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 300, 9.11.2013, p. 8–10 (HR)

In force

24.4.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 112/6


CUPRINS

A.

Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

B.

Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

Partea întâi:

Principii

Partea a doua:

Adaptări ale tratatelor

Titlul I:

Dispoziții instituționale

Titlul II:

Alte adaptări

Partea a treia:

Dispoziții permanente

Partea a patra:

Dispoziții temporare

Titlul I:

Măsuri tranzitorii

Titlul II:

Dispoziții instituționale

Titlul III:

Dispoziții financiare

Titlul IV:

Alte dispoziții

Partea a cincea:

Dispoziții privind punerea în aplicare a prezentului act

Titlul I:

Adaptări ale normelor de procedură ale instituțiilor și ale normelor și normelor de procedură ale comitetelor

Titlul II:

Aplicabilitatea actelor instituțiilor

Titlul III:

Dispoziții finale

ANEXE

ANEXA I:

Lista convențiilor și protocoalelor la care Republica Croația devine parte de la data aderării [menționată la articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare]

ANEXA II:

Lista dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este acesta integrat în cadrul Uniunii Europene, și ale actelor adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să fie obligatorii și aplicabile pe teritoriul Republicii Croația de la data aderării [menționată la articolul 4 alineatul (1) din Actul de aderare]

ANEXA III:

Lista menționată la articolul 15 din Actul de aderare: adaptări ale actelor adoptate de instituții

1.

Libertatea de a presta servicii

2.

Dreptul proprietății intelectuale

I.

Marca de comerț comunitară

II.

Certificatele suplimentare de protecție

III.

Desenele și modelele industriale comunitare

3.

Servicii financiare

4.

Agricultură

5.

Pescuit

6.

Impozitare

7.

Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale

8.

Mediu

ANEXA IV:

Lista menționată la articolul 16 din Actul de aderare: alte dispoziții permanente

1.

Dreptul proprietății intelectuale

2.

Politica concurenței

3.

Agricultură

4.

Pescuit

5.

Uniunea vamală

Apendice la anexa IV

ANEXA V:

Lista menționată la articolul 18 din Actul de aderare: măsuri tranzitorii

1.

Libera circulație a mărfurilor

2.

Libera circulație a persoanelor

3.

Libera circulație a capitalurilor

4.

Agricultură

I.

Măsuri tranzitorii pentru Croația

II.

Contingente tarifare tranzitorii pentru zahărul brut din trestie destinat rafinării

III.

Măsuri temporare privind plățile directe pentru Croația

5.

Siguranța alimentară, politica în domeniul veterinar și fitosanitar

I.

Găini ouătoare

II.

Unități (din sectorul cărnii, al laptelui, piscicol și al subproduselor de origine animală)

III.

Comercializarea semințelor

IV.

Neum

6.

Pescuit

7.

Politica în domeniul transportului

8.

Impozitare

9.

Libertate, securitate și justiție

10.

Mediu

I.

Legislația orizontală

II.

Calitatea aerului

III.

Gestionarea deșeurilor

IV.

Calitatea apei

V.

Prevenirea și controlul integrate ale poluării (IPPC)

VI.

Produse chimice

Apendice la anexa V

ANEXA VI:

Dezvoltarea rurală [menționată la articolul 35 alineatul (2) din Actul de aderare]

ANEXA VII:

Angajamente specifice asumate de Republica Croația în cadrul negocierilor de aderare [menționate la articolul 36 alineatul (1) paragraful al doilea din Actul de aderare]

ANEXA VIII:

Angajamente asumate de Republica Croația privind restructurarea industriei navale din Croația [menționate la articolul 36 alineatul (1) paragraful al treilea din Actul de aderare]

ANEXA IX:

Angajamente asumate de Republica Croația privind restructurarea sectorului siderurgic din Croația [menționate la articolul 36 alineatul (1) paragraful al treilea din Actul de aderare]

PROTOCOL

Protocol privind anumite modalități referitoare la un posibil transfer excepțional de unități ale cantității atribuite emise în temeiul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice către Republica Croația, precum și la compensația conexă

ACT FINAL

I.

Textul Actului final

II.

Declarații

A.

Declarația comună a actualelor statelor membre

Declarația comună privind aplicarea deplină a dispozițiilor acquis-ului Schengen

B.

Declarația comună a anumitor state membre actuale

Declarația Republicii Federale Germania și a Republicii Austria privind libera circulație a lucrătorilor: Croația

C.

Declarația comună a actualelor statelor membre și a Republicii Croația

Declarația comună privind Fondul european de dezvoltare

D.

Declarația Republicii Croația

Declarația Republicii Croația privind măsurile tranzitorii pentru liberalizarea pieței terenurilor agricole croate

III.

Schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Croația privind procedura de informare și consultare pentru adoptarea anumitor hotărâri și a altor măsuri care urmează a fi luate în cursul perioadei premergătoare aderării

Top