EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(05)

Acordul de aderare a Republicii Portugheze la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze asupra eliminării treptate a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care Republica Italiană a aderat în temeiul Acordului semnat la Paris la 27 noiembrie 1990

OJ L 239, 22.9.2000, p. 76–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 241 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 241 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 63 - 69

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(4)/oj

19/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

241


42000A0922(05)


L 239/76

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORDUL DE ADERARE A REPUBLICII PORTUGHEZE

la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze asupra eliminării treptate a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care Republica Italiană a aderat în temeiul Acordului semnat la Paris la 27 noiembrie 1990


REGATUL BELGIEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA FRANCEZĂ, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI și REGATUL ȚĂRILOR DE JOS, părți semnatare ale Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor de la frontierele lor comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990 și numită în continuare „Convenția din 1990”, precum și Republica Italiană, care a aderat la Convenția din 1990 în temeiul Acordului semnat la Paris la 27 noiembrie 1990, pe de o parte

și REPUBLICA PORTUGHEZĂ, pe de altă parte

având în vedere semnarea la Bonn în ziua de douăzeci și cinci iunie o mie nouă sute nouăzeci și nouă a Protocolului privind aderarea Republicii Portugheze la Acordul Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze asupra renunțării treptate la controale la frontierele lor comune, modificat de Protocolul privind aderarea Guvernului Republicii Italiene semnat la Paris la 27 noiembrie 1990,

în temeiul articolului 140 din Convenția din 1990,

CONVIN URMĂTOARELE:

Articolul 1

Prin prezentul acord Republica Portugheză aderă la Convenția din 1990.

Articolul 2

(1)   Funcționarii menționați la articolul 40 alineatul (4) din Convenția din 1990 în ceea ce privește Republica Portugheză, sunt: membri ai Policia Judiciaria (Poliția Judiciară), precum și funcționari vamali în calitatea lor de funcționari auxiliari ai Parchetului, în condițiile stabilite prin acordurile bilaterale relevante menționate la articolul 40 alineatul (6) din Convenția din 1990, în ceea ce privește competențele acestora cu privire la traficul ilicit de narcotice și substanțe psihotrope, traficul de arme și explozibili și transportul ilegal al deșeurilor toxice și periculoase.

(2)   În ceea ce privește Republica Portugheză, autoritatea menționată la articolul 40 alineatul (5) din Convenția din 1990 este Direccão geral de la Polícia Judiciária (Direcția Generală a Poliției Judiciare).

Articolul 3

(1)   În ceea ce privește Republica Portugheză, funcționarii menționați la articolul 41 alineatul (7) din Convenți a din 1990 sunt membri ai Polícia Judiciária, precum și funcționari vamali în capacitatea lor de funcționari auxiliari ai Parchetului, în condițiile stabilite de acordurile bilaterale relevante menționate la articolul 41 alineatul (10) din Convenția din 1990 în ceea ce privește atribuțiile lor cu privire la traficul de narcotice și substanțe psihotrope, traficul de arme și explozibili, precum și transportul ilegal al deșeurilor toxice și periculoase.

(2)   La data semnării prezentului acord, Guvernul Republicii Portugheze face o declarație în beneficiul Guvernului Regatului Spaniei, definind, în temeiul articolului 41 alineatele (2), (3) și (4) din Convenția din 1990, metodele de realizare a urmăririi generale pe teritoriul portughez.

Articolul 4

În ceea ce privește Republica Portugheză, ministerul competent menționat la articolul 65 alineatul (2) din Convenția din 1990 este Ministerul Justiției.

Articolul 5

În ceea ce privește acțiunea de extrădare, între părțile contractante ale Convenției din 1990, litera (c) a Declarației făcute de Republica Portugheză cu privire la articolul 1 din Convenția europeană privind extrădarea din 13 decembrie 1957 se interpretează după cum urmează:

 

Republica Portugheză nu extrădează persoane urmărite pentru o infracțiune care se sancționează cu o condamnare sau o măsură de siguranță pe viață. Cu toate acestea, extrădarea se acordă atunci când statul care o solicită dă asigurări că va încuraja, în conformitate cu legislația și practica internă privitoare la executarea pedepselor, aplicarea unor măsuri de clemență la care ar putea avea dreptul persoana a cărei extrădare este cerută.

Articolul 6

În scopul asistenței reciproce judiciare în materie penală între părțile contractante ale Convenției din 1990, Republica Portugheză nu refuză cererile pe motivul că infracțiunile care au determinat cererea se sancționează cu o condamnare sau o măsură de siguranță pe viață în conformitate cu legislația statului care face solicitarea.

Articolul 7

(1)   Prezentul acord este supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare sunt depuse la Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului, care notifică părțile contractante în legătură cu aceasta.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni de după depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare de către statele semnatare ale Convenției din 1990 și de către Republica Portugheză și cel mai devreme în ziua în care Convenția din 1990 intră în vigoare. Privind Republica Italiană, prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni de după depunerea instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare și cel mai devreme în ziua în care prezentul acord intră în vigoare între celelalte părți contractante.

(3)   Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului notifică fiecare dintre părțile contractante privind data intrării în vigoare.

Articolul 8

(1)   Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului transmite Guvernului Republicii Portugheze o copie certificată a Convenției din 1990 în limbile franceză, germană, italiană și olandeză.

(2)   Textul Convenției din 1990 redactat în limba portugheză este anexat prezentului acord și este autentic în aceleași condiții ca și Convenția din 1990 redactată în limbile franceză, germană, italiană și olandeză.

Drept care, subsemnații, pe deplin autorizați, au semnat prezentul acord.

Semnat la Bonn în ziua de douăzeci și cinci iunie a anului una mie nouă sute nouăzeci și unu într-un singur exemplar original în limbile franceză, germană, italiană, olandeză și portugheză, toate cele cinci texte fiind autentice în aceeași măsură, acest original fiind depozitat la arhivele Guvernului Marelui Ducat al Luxemburgului, care transmite câte o copie certificată tuturor părților contractante.

Pentru Guvernul Regatului Belgiei

Image

Pentru Guvernul Republicii Federale Germania

Image

Pentru Guvernul Republicii Franceze

Image

Pentru Guvernul Republicii Italiene

Image

Pentru Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului

Image

Pentru Guvernul Regatului Țărilor de Jos

Image

Pentru Guvernul Republicii Portugheze

Image


ACTUL FINAL

I.   La data semnării Acordului privind aderarea Republicii Portugheze la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze asupra eliminării treptate a controale la frontierele lor comune, semnat la Schengen la 19 iunie 1990, la care Republica Italiană a aderat în temeiul Acordului semnat la Paris la 27 noiembrie 1990, Republica Portugheză a subscris la Actul final, procesele verbale și la Declarația Comună a miniștrilor și secretarilor de stat, care au fost semnate în același timp cu Convenția din 1990.

Republica Portugheză a subscris la declarațiile comune și a luat notă de declarațiile unilaterale incluse în declarațiile comune.

Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului transmite Guvernului Republicii Portugheze o copie certificată a Actului Final, a proceselor verbale și a Declarației Comune a miniștrilor și secretarilor de stat, care au fost semnate la data semnării Convenției din 1990, în limbile franceză, germană, italiană și olandeză.

Textele Actului final, ale proceselor verbale și Declarației Comune a miniștrilor și secretarilor de stat, care au fost semnate la data semnării Convenției din 1990, redactate în limba portugheză, sunt anexate prezentului Act final și sunt originale în aceleași condiții ca textele redactate în limbile franceză, germană, italiană și olandeză.

II.   La data semnării Acordului de aderare a Republicii Portugheze la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze asupra eliminării treptate a controalelor la frontierele lor comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care Republica Italiană a aderat în temeiul Acordului semnat la Paris la 27 noiembrie 1990, părțile contractante adoptă următoarele declarații:

1.

Declarația comună privind articolul 7 din Acordul de aderare

 

Înainte de intrarea în vigoare a Acordului de aderare, statele semnatare se vor informa reciproc asupra tuturor circumstanțelor care ar putea avea semnificație pentru domeniile reglementate de Convenția din 1990 și pentru intrarea în vigoare a Acordului de aderare.

 

Acordul de aderare nu intră în vigoare între cele cinci state semnatare ale Convenției din 1990 și Republica Portugheză înainte de îndeplinirea condițiilor prealabile pentru punerea în aplicare a Convenției din 1990 în aceste șase state și de instituirea efectivă a controalelor la frontierele externe. În ceea ce privește Republica Italiană, prezentul acord de aderare nu intră în vigoare înainte de îndeplinirea în statele semnatare a condițiilor pentru punerea în aplicare a Convenției din 1990 și de instituirea efectivă a controalelor la frontierele externe.

2.

Declarația Comună privind articolul 9 alineatul (2) din Convenția din 1990

 

Părțile contractante specifică faptul că la data semnării Acordului de aderare a Republicii Portugheze la Convenția din 1990, se consideră că regimul comun privind vizele menționat la articolul 9 alineatul (2) din Convenția din 1990 este acel regim comun aplicat după 19 iunie 1990 de statele semnatare ale Convenției.

3.

Declarația Comună privind protecția datelor

 

Părțile contractante iau notă de faptul că Republica Portugheză a publicat o lege privind protecția datelor personale supuse prelucrării informatizate pe 29 aprilie 1991.

 

Părțile contractante iau notă de faptul că Guvernul Republicii Portugheze se angajează să ia toate măsurile necesare înainte de ratificarea Acordului de aderare la Convenția din 1990 pentru ca legislația portugheză să fie completată astfel încât să se asigure aplicarea deplină a tuturor dispozițiilor Convenției din 1990 privind protecția datelor personale.

III.   Părțile contractante au luat notă de următoarele declarații făcute de Republica Portugheză:

1.

Declarația privind resortisanții brazilieni care intră în Portugalia în temeiul Acordului de ridicare a vizelor între Portugalia și Brazilia din 9 august 1960

 

Guvernul Republicii Portugheze se angajează să reprimească pe teritoriul său pe resortisanțiibrazilieni care, după ce au intrat pe teritoriile părților contractante trecând prin Portugalia în temeiul Acordului de ridicare a vizelor dintre Portugalia și Brazilia, sunt interceptați pe teritoriile părților contractante după expirarea perioadei menționate la articolul 20 alineatul (1) din Convenția din 1990.

 

Guvernul Republicii Portugheze se angajează să primească resortisanții brazilieni numai în măsura în care aceștia îndeplinesc condițiile stipulate la articolul 5 din Convenția din 1990 și să ia toate măsurile pentru a asigura ștampilarea documentelor lor de călătorie la trecerea frontierelor externe.

2.

Declarația asupra Convenției europene de asistență reciprocă judiciară în materie penală

 

Guvernul Republicii Portugheze se angajează să ratifice Convenția europeană de asistență reciprocă judiciară în materie penală din 20 aprilie 1959 și Protocolul suplimentar înainte de intrarea în vigoare a Convenției din 1990 în Portugalia.

3.

Declarația asupra regimului de control al tehnologiei de producere a rachetelor

 

În scopul aplicării articolului 123 din Convenția din 1990, Guvernul Republicii Portugheze se angajează se adere la Regimul de control al tehnologiei de producere a rachetelor, astfel cum a fost elaborat la 16 aprilie 1987, cât se poate de curând și cel mai târziu la data intrării în vigoare a Convenției din 1990 în Portugalia.

4.

Declarația privind articolul 121 din Convenția din 1990

 

Guvernul Republicii Portugheze declară că aplică, cu excepția cazului citricelor proaspete, simplificarea controalelor fitosanitare și cerințele menționate la articolul 121 din Convenția din 1990 începând de la data semnării Acordului de aderare la Convenția din 1990.

 

Guvernul Republicii Portugheze declară că întreprinde o evaluare a riscului de dăunători privind citricele proaspete înainte de 1 ianuarie 1992 și că, dacă aceasta indică riscul introducerii sau răspândirii unor organisme dăunătoare, poate justifica, după caz, derogarea menționată la articolul 121 alineatul (2) din Convenția din 1990 după intrarea în vigoare a Acordului de aderare a Republicii Portugheze.

5.

Declarația privind Acordul de aderare a Republicii Portugheze la Convenția din 1990

 

La data semnării prezentului Acord, Republica Portugheză ia notă de conținutul Acordului de aderare a Republicii Portugheze la Convenția din 1990 și la Actul final și Declarația legate de aceasta.

Semnat la Bonn în ziua de douăzeci și cinci iunie a anului o mie nouă sute nouăzeci și unu într-un singur exemplar original în limbile franceză, germană, italiană, olandeză și portugheză, toate cele cinci texte fiind autentice în aceeași măsură, acest original fiind depozitat la arhivele Guvernului Marelui Ducat de Luxemburg, care transmite o copie certificată fiecărei părți contractante.

Pentru Guvernul Regatului Belgiei

Image

Pentru Guvernul Republicii Federale Germania

Image

Pentru Guvernul Republicii Franceze

Image

Pentru Guvernul Republicii Italiene

Image

Pentru Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului

Image

Pentru Guvernul Regatului Țărilor de Jos

Image

Pentru Guvernul Republicii Portugheze

Image


DECLARAȚIA MINIȘTRILOR ȘI SECRETARILOR DE STAT

În ziua de douăzeci și cinci iunie a anului o mie nouă sute nouăzeci și unu, reprezentanții guvernelor Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos și Republicii Portugheze au semnat la Bonn Acordul de aderare a Republicii Portugheze la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor membre ale Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la Schengen la 19 iunie 1990, la care Republica Italiană a aderat în temeiul Acordului semnat la Paris la 27 noiembrie 1990.

Aceștia au luat notă de faptul că reprezentantul Guvernului Republicii Portugheze și-a exprimat sprijinul pentru Declarația făcută la Schengen la 19 iunie 1990 de către miniștrii și secretarii de stat care reprezentau guvernele Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania, Republicii Franceze, Marelui Ducat al Luxemburgului și Regatului Țărilor de Jos și pentru hotărârea confirmată la aceeași dată cu ocazia semnării Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen, care declarație și hotărâre au fost sprijinite și de Guvernul Republicii Italiene.


Top