EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0723

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/723 al Comisiei din 16 mai 2018 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului privind protecția animalelor în momentul uciderii în ceea ce privește aprobarea asomării prin presiune atmosferică scăzută (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2018/2821

OJ L 122, 17.5.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/723/oj

17.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/723 AL COMISIEI

din 16 mai 2018

de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului privind protecția animalelor în momentul uciderii în ceea ce privește aprobarea asomării prin presiune atmosferică scăzută

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii (1), în special articolul 4 alineatul (2) și articolul 14 alineatul (3) primul paragraf litera (b),

după consultarea Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 stabilește lista metodelor de asomare aprobate, specificațiile aferente și cerințele specifice pentru anumite metode.

(2)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 stabilește cerințele privind amenajarea, construcția și echiparea abatoarelor.

(3)

În urma unei solicitări din partea unui operator economic din sectorul privat, Comisia a solicitat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) să emită un aviz privind sistemul de presiune atmosferică scăzută (denumită în continuare „metoda”) pentru asomarea puilor de carne (pui destinați producției de carne).

(4)

În avizul său (2) din 25 octombrie 2017, EFSA a stabilit următoarele:

în ceea ce privește rezultatele legate de bunăstarea animalelor, metoda poate fi considerată a fi cel puțin echivalentă cu cel puțin una dintre metodele de asomare disponibile în prezent;

metoda este valabilă numai în anumite condiții și în special sub rezerva respectării: specificațiilor tehnice (cum ar fi rata de decompresie, durata fiecărei faze și timpul total de expunere), caracteristicile animalului (pui de carne) și a anumitor condiții ambientale (precum temperatura și umiditatea);

evaluarea se limitează doar la puii de carne destinați sacrificării cu greutatea de până la 4 kg, iar utilizarea sa nu poate fi extinsă la alte categorii de păsări.

(5)

Pentru a permite autorităților competente să efectueze controale regulate privind respectarea acestei metode, ar trebui stabilite cerințele specifice pentru această metodă.

(6)

Metoda este considerată ca fiind adecvată, nu numai pentru sacrificarea în scopuri comerciale, ci și pentru sacrificarea puilor în cazul depopulării.

(7)

Metoda este adecvată și în alte cazuri în care sacrificarea unui număr mare de pui este necesară din alte motive decât sănătatea publică, sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor sau din motive legate de mediu.

(8)

Având în vedere că metoda este echivalentă, în ceea ce privește rezultatele legate de bunăstarea animalelor, cel puțin uneia dintre metodele aprobate existente, este necesară modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1099/2009.

(9)

Pentru a permite funcționarea eficientă și monitorizarea metodei, ar trebui să se respecte anumite cerințe specifice privind amenajarea, construcția și echipamentul. Prin urmare, este necesar să se modifice, de asemenea,anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1099/2009.

(10)

Prin urmare, anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 ar trebui modificate în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

la capitolul I, tabelul 3 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 3 – Metode de asomare în atmosferă controlată”;

(ii)

se adaugă următorul rând 7:

Nr.

Nume

Descriere

Condiții de utilizare

Parametri cheie

Cerințe specifice capitolului II din prezenta anexă

„7

Asomare prin presiune atmosferică scăzută

Expunerea animalelor conștiente la o decompresie treptată, cu reducerea oxigenului disponibil la mai puțin de 5 %

Pui de carne cu o greutate în viu de până la 4 kg

Sacrificarea, depopularea și alte situații

Rata de decompresie

Durata de expunere

Temperatura și umiditatea ambiantă

Punctele 10.1-10.5”

(b)

la capitolul II, se adaugă următorul punct 10:

„10.   Asomare prin presiune atmosferică scăzută

10.1.   Pe parcursul prime faze, rata de decompresie nu trebuie să fie mai mare decât echivalentul unei reduceri a presiunii de la presiunea atmosferică standard la nivelul mării de 760 la 250 Torr pentru o durată de cel puțin 50 de secunde.

10.2.   Pe parcursul fazei a doua, trebuie să se atingă o presiune atmosferică standard la nivelul mării de 160 Torr în următoarele 210 de secunde.

10.3.   Curba presiune-timp trebuie ajustată pentru a se asigura că toate păsările sunt asomate ireversibil în timpul ciclului.

10.4.   Camera trebuie să fie supusă unei încercări de etanșeitate și manometrele trebuie să fie etalonate înainte de fiecare sesiune operațională și cel puțin o dată pe zi.

10.5.   Datele privind presiunea absolută a vidului, durata de expunere, temperatura și umiditatea trebuie înregistrate și păstrate timp de cel puțin un an.”

2.

La anexa II se adaugă următorul punct 7:

„7.   Asomare prin presiune atmosferică scăzută

7.1.   Echipamentele de asomare prin presiune atmosferică scăzută trebuie să fie proiectate și construite pentru a asigura un vid al camerei care să permită o decompresie lentă graduală, cu reducerea oxigenului disponibil și menținerea la o presiune minimă.

7.2.   Sistemul trebuie să fie echipat pentru măsurarea continuă, afișarea și înregistrarea presiunii absolute a vidului, a duratei de expunere, a temperaturii și a umidității și pentru a emite un avertisment vizibil și sonor în cazul în care presiunea nu este la nivelurile cerute. Dispozitivul trebuie să fie perfect vizibil pentru personal.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 303, 18.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal, 2017;15(12):5056.


Top