EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0254

Regulamentul delegat (UE) 2017/254 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013, (UE) nr. 812/2013, (UE) nr. 65/2014, (UE) nr. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 și (UE) 2015/1187 cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2016/7765

OJ L 38, 15.2.2017, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/254/oj

15.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/254 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2016

de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013, (UE) nr. 812/2013, (UE) nr. 65/2014, (UE) nr. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 și (UE) 2015/1187 cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Experiența dobândită în punerea în aplicare a regulamentelor delegate ale Comisiei adoptate pe baza Directivei 2010/30/UE a arătat că toleranțele de verificare prevăzute în actele delegate și destinate utilizării exclusive de către autoritățile de supraveghere a pieței au fost utilizate de anumiți furnizori pentru a stabili valorile care trebuie să fie furnizate în documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii unei clasificări mai bune la etichetarea energetică ori pentru a sugera, în alte moduri, performanțe superioare ale produselor lor.

(2)

Toleranțele de verificare sunt concepute pentru a permite variațiile care apar în cadrul măsurătorilor efectuate în cursul testelor de verificare, variații care se datorează diferențelor dintre echipamentele de măsurare utilizate de furnizorii și autoritățile de supraveghere din Uniune. Toleranțele de verificare nu ar trebui să fie utilizate de către furnizor pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii unei clasificări mai bune la etichetarea energetică ori pentru a sugera performanțe superioare celor măsurate și calculate efectiv. Parametrii declarați sau publicați de către furnizor nu ar trebui să fie mai avantajoși pentru furnizor decât valorile conținute în documentația tehnică.

(3)

Pentru a asigura o concurență loială, a realiza economiile de energie pe care regulamentele au fost concepute să le obțină și a furniza consumatorilor informații exacte despre eficiența energetică și performanța funcțională a produselor, ar trebui să se clarifice faptul că toleranțele de verificare prevăzute în actele delegate nu pot fi utilizate decât de autoritățile statelor membre, în scopul verificării conformității.

(4)

Prin urmare, Regulamentele delegate (UE) nr. 1059/2010 (2), (UE) nr. 1060/2010 (3), (UE) nr. 1061/2010 (4), (UE) nr. 1062/2010 (5), (UE) nr. 626/2011 (6), (UE) nr. 392/2012 (7), (UE) nr. 874/2012 (8), (UE) nr. 665/2013 (9), (UE) nr. 811/2013 (10), (UE) nr. 812/2013 (11), (UE) nr. 65/2014 (12), (UE) nr. 1254/2014 (13), (UE) 2015/1094 (14), (UE) 2015/1186 (15) și (UE) 2015/1187 (16) ale Comisiei ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 1059/2010

Anexa V la Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament delegat.

Articolul 2

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 1060/2010

Anexa VII la Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament delegat.

Articolul 3

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 1061/2010

Anexa V la Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament delegat.

Articolul 4

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2010

Anexele VII și VIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 se modifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament delegat.

Articolul 5

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 626/2011

Anexa VIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011 se modifică în conformitate cu anexa V la prezentul regulament delegat.

Articolul 6

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 392/2012

Anexa V la Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 se modifică în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament delegat.

Articolul 7

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 874/2012

Anexa V la Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 se modifică în conformitate cu anexa VII la prezentul regulament delegat.

Articolul 8

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2013

Anexa VII la Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 se modifică în conformitate cu anexa VIII la prezentul regulament delegat.

Articolul 9

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 811/2013

Anexa VIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 se modifică în conformitate cu anexa IX la prezentul regulament delegat.

Articolul 10

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 812/2013

Anexa IX la Regulamentul delegat (UE) nr. 812/2013 se modifică în conformitate cu anexa X la prezentul regulament delegat.

Articolul 11

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 65/2014

Anexa VIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 65/2014 se modifică în conformitate cu anexa XI la prezentul regulament delegat.

Articolul 12

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 1254/2014

Anexa IX la Regulamentul delegat (UE) nr. 1254/2014 se modifică în conformitate cu anexa XII la prezentul regulament delegat.

Articolul 13

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2015/1094

Anexa X la Regulamentul delegat (UE) 2015/1094 se modifică în conformitate cu anexa XIII la prezentul regulament delegat.

Articolul 14

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2015/1186

Anexa IX la Regulamentul delegat (UE) 2015/1186 se modifică în conformitate cu anexa XIV la prezentul regulament delegat.

Articolul 15

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2015/1187

Anexa X la Regulamentul delegat (UE) 2015/1187 se modifică în conformitate cu anexa XV la prezentul regulament delegat.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 17).

(4)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 47).

(5)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV (JO L 314, 30.11.2010, p. 64).

(6)  Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor de climatizare (JO L 178, 6.7.2011, p. 1).

(7)  Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 al Comisiei din 1 martie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur (JO L 123, 9.5.2012, p. 1).

(8)  Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a lămpilor electrice și a corpurilor de iluminat (JO L 258, 26.9.2012, p. 1).

(9)  Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aspiratoarelor (JO L 192, 13.7.2013, p. 1).

(10)  Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar (JO L 239, 6.9.2013, p. 1).

(11)  Regulamentul delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar (JO L 239, 6.9.2013, p. 83).

(12)  Regulamentul delegat (UE) nr. 65/2014 al Comisiei din 1 octombrie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a cuptoarelor și a hotelor de bucătărie de uz casnic (JO L 29, 31.1.2014, p. 1).

(13)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile unităților de ventilație rezidențiale (JO L 337, 25.11.2014, p. 27).

(14)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1094 al Comisiei din 5 mai 2015 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale (JO L 177, 8.7.2015, p. 2).

(15)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1186 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor pentru încălzire locală (JO L 193, 21.7.2015, p. 20).

(16)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1187 al Comisiei din 27 aprilie 2015 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a cazanelor cu combustibil solid și a pachetelor de cazan cu combustibil solid, instalații de încălzire suplimentare, regulatoare de temperatură și dispozitive solare (JO L 193, 21.7.2015, p. 43).


ANEXA I

Modificări aduse anexei V la Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010

Anexa V se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA V

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele de mașini de spălat vase de uz casnic echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 1.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele de mașini de spălat vase de uz casnic echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează proceduri de măsurare care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, fiabile, exacte și reproductibile, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VII.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul anual de energie (AEC )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru AEC cu mai mult de 10 %.

Consumul de apă (Wt )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Wt cu mai mult de 10 %.

Indicele de eficiență a uscării (ID )

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate pentru ID cu mai mult de 19 %.

Consumul de energie (Et )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Et cu mai mult de 10 %. În cazul în care trebuie selectate trei unități suplimentare, media aritmetică a valorilor obținute pentru aceste trei unități nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Et cu mai mult de 6 %.

Durata programului (Tt )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Tt cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv (Po și Pl )

Valoarea obținută pentru consumul de putere Po și Pl , în cazul în care aceasta este mai mare de 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Po și Pl cu mai mult de 10 %. Valoarea obținută pentru consumul de putere Po și Pl , în cazul în care aceasta este de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Po și Pl cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv (Tl )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Tl cu mai mult de 10 %.

Emisiile de zgomot transmis prin aer

Valoarea obținută trebuie să corespundă valorii declarate.”


ANEXA II

Modificări aduse anexei VII la Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010

Anexa VII se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VII

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele de aparate frigorifice de uz casnic echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 1.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele de aparate frigorifice de uz casnic echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexele VI și VIII.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Volumul brut

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate cu mai mult de 3 % sau 1 litru, folosindu-se valoarea cea mai mare dintre acestea două.

Volumul de depozitare

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate cu mai mult de 3 % sau 1 litru, folosindu-se valoarea cea mai mare dintre acestea două. În cazul în care volumul compartimentului cramă și volumul compartimentului de păstrare a alimentelor proaspete pot fi reglate, unul față de celălalt, de către utilizator, volumul trebuie testat atunci când compartimentul cramă este reglat la volumul său minim.

Capacitatea de congelare

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate cu mai mult de 10 %.

Consumul de energie

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată (E24h ) cu mai mult de 10 %.

Umiditatea aparatelor pentru păstrarea vinului

Valoarea obținută pentru umiditatea relativă constatată în cadrul testării nu trebuie să depășească intervalul declarat cu mai mult de 10 % în nicio direcție.

Emisiile de zgomot transmis prin aer

Valoarea obținută trebuie să corespundă valorii declarate.”


ANEXA III

Modificări aduse anexei V la Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010

Anexa V se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA V

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele de mașini de spălat rufe de uz casnic echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 1.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele de mașini de spălat rufe de uz casnic echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează proceduri de măsurare care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, fiabile, exacte și reproductibile, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VII.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul anual de energie (AEC )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru AEC cu mai mult de 10 %.

Consumul de energie (Et )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Et cu mai mult de 10 %. În cazul în care trebuie selectate trei unități suplimentare, media aritmetică a valorilor obținute pentru aceste trei unități nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Et cu mai mult de 6 %.

Durata programului (Tt )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Tt cu mai mult de 10 %.

Consumul de apă (Wt )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Wt cu mai mult de 10 %.

Gradul de umiditate reziduală (D)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru D cu mai mult de 10 %.

Viteza de centrifugare

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv (Po și Pl )

Valorile obținute pentru consumul de putere Po și Pl , în cazul în care acestea sunt mai mari de 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Po și Pl cu mai mult de 10 %. Valorile obținute pentru consumul de putere Po și Pl , în cazul în care acestea sunt de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Po și Pl cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv (Tl )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Tl cu mai mult de 10 %.

Emisiile de zgomot transmis prin aer

Valoarea obținută trebuie să corespundă valorii declarate.”


ANEXA IV

Modificări aduse anexelor VII și VIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010

1.

Anexa VII se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 2, se elimină punctul (iv) de la litera (a);

(b)

partea 3 se elimină;

(c)

în partea 4, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„4.   

Măsurătorile pentru determinarea raportului luminanței maxime menționat în tabelul 2 din anexa VIII”.

2.

Anexa VIII se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VIII

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 2.

(3)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (a) sau (b) nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 2.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VII.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 2 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 2

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul de putere în modul activ

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 7 %.

Consumul de putere în modul oprit/modul standby

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.

Raportul luminanței maxime

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică de 60 % din luminanța maximă a luminozității celei mai mari pe care o poate oferi aparatul TV în modul activ.”


ANEXA V

Modificări aduse anexei VIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011

Anexa VIII se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VIII

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 1.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VII.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Rata de eficiență energetică sezonieră (SEER)

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 8 %.

Coeficientul de performanță sezonier (SCOP)

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 8 %.

Consumul de putere în modul oprit

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere în modul standby

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Rata de eficiență energetică (EERrated )

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Coeficientul de performanță (COPrated )

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Nivelul de putere acustică

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 2 dB(A).”


ANEXA VI

Modificări aduse anexei V la Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012

Anexa V se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA V

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 1.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează proceduri de măsurare care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, fiabile, exacte și reproductibile, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VII.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul anual ponderat de energie (AEC )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru AEC cu mai mult de 6 %.

Consumul ponderat de energie (Et )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Et cu mai mult de 6 %.

Eficiența ponderată a condensării (Ct )

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate pentru Ct cu mai mult de 6 %.

Durata ponderată a programului (Tt )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Tt cu mai mult de 6 %.

Consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv (Po și Pl )

Valorile obținute pentru consumul de putere Po și Pl , în cazul în care acestea sunt mai mari de 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Po și Pl cu mai mult de 6 %. Valoarea obținută pentru consumul de putere Po și Pl , în cazul în care aceasta este de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Po și Pl cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv (Tl )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Tl cu mai mult de 6 %.

Nivelul de putere acustică, LWA

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru LWA .”


ANEXA VII

Modificări aduse anexei V la Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012

Anexa V se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA V

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.   PROCEDURA DE VERIFICARE PENTRU LĂMPILE ELECTRICE ȘI MODULELE CU LED-URI COMERCIALIZATE CA PRODUSE INDIVIDUALE

(1)

Autoritățile statelor membre verifică un lot eșantion de minimum 20 de lămpi din același model și care provin de la același furnizor, obținute, pe cât posibil, în proporții egale din patru surse selectate aleatoriu.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când unitățile din model sunt testate, media aritmetică a valorilor obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) se încadrează în toleranța respectivă de 10 %.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a), (b) sau (c) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament delegat.

(4)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctului 3, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează proceduri de măsurare care reflectă cele mai bune practici actuale și general recunoscute și care sunt fiabile, exacte și reproductibile, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VII.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranța de verificare de 10 % și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-4 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

2.   PROCEDURA DE VERIFICARE PENTRU CORPURILE DE ILUMINAT DESTINATE A FI COMERCIALIZATE SAU COMERCIALIZATE CĂTRE UTILIZATORUL FINAL

Corpul de iluminat este considerat conform cu cerințele prevăzute în prezentul regulament dacă este însoțit de informațiile despre produs cerute, dacă se declară că este compatibil cu toate clasele de eficiență energetică a lămpilor cu care este compatibil și dacă, în urma aplicării metodelor și criteriilor de ultimă generație pentru evaluarea compatibilității, se constată că este compatibil cu clasele de eficiență energetică a lămpilor cu care se declară că este compatibil în temeiul punctului 2 subpunctul IV literele (a) și (b) din partea 2 a anexei I.”


ANEXA VIII

Modificări aduse anexei VII la Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013

Anexa VII se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VII

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 4.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele de aspiratoare echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca aspiratoare echivalente în documentația tehnică a furnizorului.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 4.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele de aspiratoare echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VI.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 4 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 4

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul anual de energie

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Nivelul de absorbție a prafului pe covoare

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 0,03.

Nivelul de absorbție a prafului pe pardoseli tari

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 0,03.

Emisiile de praf

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 15 %.

Nivelul de putere acustică

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată.”


ANEXA IX

Modificări aduse anexei VIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013

Anexa VIII se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VIII

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 16.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 16.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VII.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 16 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 16

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Randamentul energetic aferent încălzirii incintelor, ηs

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 8 %.

Randamentul energetic aferent încălzirii apei, ηwh

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 8 %.

Nivelul de putere acustică

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 2 dB(A).

Clasa regulatorului de temperatură

Clasa regulatorului de temperatură corespunde clasei declarate a unității.

Randamentul colectorului, ηcol

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Pierderea de căldură, S

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Consumul auxiliar de energie electrică, Qaux

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.”


ANEXA X

Modificări aduse anexei IX la Regulamentul delegat (UE) nr. 812/2013

Anexa IX se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IX

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 9.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate celelalte modele echivalente de instalații pentru încălzirea apei, de rezervoare de apă caldă, de dispozitive solare sau de pachete de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele echivalente diferite.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 9.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate celelalte modele echivalente de instalații pentru încălzirea apei, de rezervoare de apă caldă, de dispozitive solare sau de pachete de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexele VII și VIII.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 9 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 9

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul zilnic de energie electrică, Qelec

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Nivelul de putere acustică, LWA , în interior și/sau în exterior

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 2 dB.

Consumul zilnic de combustibil, Qfuel

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Consumul săptămânal de combustibil cu controale inteligente, Qfuel,week,smart

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Consumul săptămânal de energie electrică cu controale inteligente, Qelec,week,smart

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Consumul săptămânal de combustibil fără controale inteligente, Qfuel,week

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Consumul săptămânal de energie electrică fără controale inteligente, Qelec,week

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Capacitatea rezervorului, V

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 2 %.

Zona de deschidere a colectorului, Asol

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 2 %.

Consumul de energie electrică al pompei, solpump

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 3 %.

Consumul de energie electrică în standby, solstandby

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Pierderea de căldură, S

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.”


ANEXA XI

Modificări aduse anexei VIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 65/2014

Anexa VIII se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VIII

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 6.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 6.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 6 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 6

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Masa cuptorului, M

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru M cu mai mult de 5 %.

Volumul incintei cuptorului, V

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată pentru V cu mai mult de 5 %.

ECincintă electrică , ECincintă cu gaz

Valorile obținute nu trebuie să depășească valorile declarate pentru ECincintă electrică și ECincintă cu gaz cu mai mult de 5 %.

WBEP , WL

Valorile obținute nu trebuie să depășească valorile declarate pentru WBEP și WL cu mai mult de 5 %.

QBEP , PBEP

Valorile obținute nu trebuie să fie mai mici decât valorile declarate pentru QBEP și PBEP cu mai mult de 5 %.

Qmax

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Qmax cu mai mult de 8 %.

Emedie

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată pentru Emedie cu mai mult de 5 %.

GFEhotă

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată pentru GFEhotă cu mai mult de 5 %.

Po , Ps

Valorile obținute pentru consumul de putere Po și Ps nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Po și Ps cu mai mult de 10 %. Valorile obținute pentru consumul de putere Po și Ps, în cazul în care acestea sunt de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Po și Ps cu mai mult de 0,10 W.

Nivelul de putere acustică, LWA

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru LWA .”


ANEXA XII

Modificări aduse anexei IX la Regulamentul delegat (UE) nr. 1254/2014

Anexa IX se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IX

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate celelalte modele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele echivalente diferite.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 1.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate celelalte modele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VIII.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

SPI

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mare de 1,07 ori față de valoarea declarată.

Randamentul termic al UVR

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică de 0,93 ori față de valoarea declarată.

Nivelul de putere acustică

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mare decât valoarea declarată plus 2 dB.”


ANEXA XIII

Modificări aduse anexei X la Regulamentul delegat (UE) 2015/1094

Anexa X se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA X

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 4.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate dulapurile frigorifice de depozitare profesionale echivalente enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 4.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate dulapurile frigorifice de depozitare profesionale echivalente enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexele VIII și IX.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 4 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 4

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Volumul net

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 3 %.

Consumul de energie (E24h )

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.”


ANEXA XIV

Modificări aduse anexei IX la Regulamentul delegat (UE) 2015/1186

Anexa IX se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IX

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 6. Unitatea se testează cu un combustibil având caracteristici de același ordin ca și cele ale combustibilului utilizat de furnizor pentru a efectua măsurătorile descrise în anexa VIII.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 6.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VIII.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 6 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 6

Toleranțe de verificare

Parametru

Toleranță de verificare

Indice de eficiență energetică

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 8 %.”


ANEXA XV

Modificări aduse anexei X la Regulamentul delegat (UE) 2015/1187

Anexa X se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA X

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

(1)

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

(2)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 5. Unitatea se testează cu un combustibil având caracteristici de același ordin ca și cele ale combustibilului utilizat de furnizor pentru a efectua măsurători în conformitate cu anexa VIII.

(3)

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(4)

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului.

(5)

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 5.

(6)

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat.

(7)

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexele VIII și IX.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 5 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 5

Toleranțe de verificare

Parametru

Toleranță de verificare

Indice de eficiență energetică

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 6 %.”


Top