EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0945

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/945 a Consiliului din 18 mai 2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia și de înlocuire a Deciziilor 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE

OJ L 142, 2.6.2017, p. 89–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/945/oj

2.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/89


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/945 A CONSILIULUI

din 18 mai 2017

privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia și de înlocuire a Deciziilor 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (1), în special articolul 33,

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI, transmiterea datelor cu caracter personal reglementată de respectiva decizie nu poate avea loc decât după ce dispozițiile generale privind protecția datelor prevăzute în capitolul 6 din respectiva decizie au fost puse în aplicare în legislația națională aplicabilă pe teritoriile statelor membre implicate în această transmitere.

(2)

Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului (3) prevede că verificarea îndeplinirii condiției menționate la considerentul 1 în ceea ce privește schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI se face pe baza unui raport de evaluare bazat pe un chestionar, o vizită de evaluare și un test-pilot.

(3)

Consiliului i-au fost prezentate rapoartele de evaluare globale, care sintetizează rezultatele chestionarului, ale vizitei de evaluare și ale testului-pilot referitoare la datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia.

(4)

Prin adoptarea Deciziei 2010/689/UE a Consiliului (4), Consiliul a concluzionat că Slovacia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din respectiva decizie începând cu 8 noiembrie 2010 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(5)

Prin adoptarea Deciziei 2011/472/UE a Consiliului (5), Consiliul a concluzionat că Portugalia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din respectiva decizie începând cu 19 iulie 2011 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(6)

Prin adoptarea Deciziei 2011/715/UE a Consiliului (6), Consiliul a concluzionat că Letonia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din respectiva decizie începând cu 27 octombrie 2011 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(7)

Prin adoptarea Deciziei 2011/887/UE a Consiliului (7), Consiliul a concluzionat că Lituania a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din respectiva decizie începând cu 13 decembrie 2011 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(8)

Prin adoptarea Deciziei 2012/58/UE a Consiliului (8), Consiliul a concluzionat că Republica Cehă a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din respectiva decizie începând cu 23 ianuarie 2012 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(9)

Prin adoptarea Deciziei 2012/299/UE a Consiliului (9), Consiliul a concluzionat că Estonia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din respectiva decizie începând cu 7 iunie 2012 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(10)

Prin adoptarea Deciziei 2012/445/UE a Consiliului (10), Consiliul a concluzionat că Ungaria a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din respectiva decizie începând cu 24 iulie 2012 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(11)

Prin adoptarea Deciziei 2012/673/UE a Consiliului (11), Consiliul a concluzionat că Cipru a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din respectiva decizie începând cu 25 octombrie 2012 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(12)

Prin adoptarea Deciziei 2013/3/UE a Consiliului (12), Consiliul a concluzionat că Polonia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din respectiva decizie începând cu 20 decembrie 2012 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(13)

Prin adoptarea Deciziei 2013/148/UE a Consiliului (13), Consiliul a concluzionat că Suedia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din respectiva decizie începând cu 21 martie 2013 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(14)

Prin adoptarea Deciziei 2013/152/UE a Consiliului (14), Consiliul a concluzionat că Malta a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din respectiva decizie începând cu 21 martie 2013 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(15)

Prin adoptarea Deciziei 2014/410/UE a Consiliului (15), Consiliul a concluzionat că Belgia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din respectiva decizie începând cu 24 iunie 2014 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(16)

În hotărârea sa din 22 septembrie 2016 în cauzele conexate C-14/15 și C-116/15, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI stabilește în mod nelegal cerința unanimității pentru adoptarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a respectivei decizii. Deciziile 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE au fost adoptate în temeiul articolului 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI și, în consecință, sunt afectate de un viciu procedural.

(17)

Pentru a asigura securitatea juridică a primirii și transmiterii datelor cu caracter personal în temeiul Deciziei 2008/615/JAI în ceea ce privește statele membre vizate de Deciziile 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE, deciziile respective ar trebui să fie înlocuite cu prezenta decizie.

(18)

Pentru a asigura continuitatea primirii și transmiterii datelor cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din Decizia 2008/615/JAI, Deciziile 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE încetează să producă efecte începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii.

(19)

Din același motiv, intrarea în vigoare a prezentei decizii nu ar trebui să aducă atingere validității schimbului automatizat de date efectuat de către statele membre în temeiul Deciziilor 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE.

(20)

În plus, statele membre care au obținut date cu caracter personal în temeiul Deciziilor 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE ar trebui să continue să aibă dreptul să prelucreze ulterior datele respective la nivel național sau între statele membre în scopurile prevăzute la articolul 26 din Decizia 2008/615/JAI.

(21)

Articolul 33 din Decizia 2008/615/JAI conferă Consiliului competențe de executare pentru a adopta măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei respective, în special în ceea ce privește primirea și transmiterea datelor cu caracter personal reglementate de respectiva decizie. Întrucât condițiile pentru începerea exercitării acestor competențe de executare au fost întrunite și procedura în acest sens a fost respectată, ar trebui adoptată o decizie de punere în aplicare privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia, pentru a permite respectivelor state membre să continue să primească și să transmită date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din Decizia 2008/615/JAI.

(22)

Danemarca are obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii, care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI.

(23)

Regatul Unit și Irlanda au obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii, care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În scopul căutării și comparării automatizate a datelor ADN, Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia continuă să aibă dreptul să primească și să transmită date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din Decizia 2008/615/JAI.

Articolul 2

(1)   Deciziile 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE încetează să producă efecte de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, fără a aduce atingere validității schimbului automatizat de date efectuat în temeiul respectivelor decizii de către statele membre.

(2)   Statele membre care au obținut date cu caracter personal în temeiul deciziilor menționate la alineatul (1) continuă să aibă dreptul să prelucreze ulterior datele respective la nivel național sau între statele membre în scopurile prevăzute la articolul 26 din Decizia 2008/615/JAI.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles, 18 mai 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ABELA


(1)  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avizul din 5 aprilie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12).

(4)  Decizia 2010/689/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2010 privind lansarea schimbului automat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia (JO L 294, 12.11.2010, p. 14).

(5)  Decizia 2011/472/UE a Consiliului din 19 iulie 2011 privind lansarea schimbului automat de date în ceea ce privește datele ADN în Portugalia (JO L 195, 27.7.2011, p. 71).

(6)  Decizia 2011/715/UE Consiliului din 27 octombrie 2011 privind lansarea schimbului automat de date în ceea ce privește datele ADN în Letonia (JO L 285, 1.11.2011, p. 24).

(7)  Decizia 2011/887/UE a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind lansarea schimbului automat de date în ceea ce privește datele ADN în Lituania (JO L 344, 28.12.2011, p. 36).

(8)  Decizia 2012/58/UE a Consiliului din 23 ianuarie 2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Republica Cehă (JO L 30, 2.2.2012, p. 15).

(9)  Decizia 2012/299/UE a Consiliului din 7 iunie 2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Estonia (JO L 151, 12.6.2012, p. 31).

(10)  Decizia 2012/445/UE a Consiliului din 24 iulie 2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Ungaria (JO L 202, 28.7.2012, p. 22).

(11)  Decizia 2012/673/UE a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Cipru (JO L 302, 31.10.2012, p. 12).

(12)  Decizia 2013/3/UE a Consiliului din 20 decembrie 2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Polonia (JO L 3, 8.1.2013, p. 5).

(13)  Decizia 2013/148/UE a Consiliului din 21 martie 2013 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Suedia (JO L 84, 23.3.2013, p. 26).

(14)  Decizia 2013/152/UE a Consiliului din 21 martie 2013 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Malta (JO L 86, 26.3.2013, p. 20).

(15)  Decizia 2014/410/UE a Consiliului din 24 iunie 2014 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Belgia (JO L 190, 28.6.2014, p. 80).


Top