EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0943

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/943 a Consiliului din 18 mai 2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia și de înlocuire a Deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE

OJ L 142, 2.6.2017, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/943/oj

2.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/84


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/943 A CONSILIULUI

din 18 mai 2017

privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia și de înlocuire a Deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (1), în special articolul 33,

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI, transmiterea datelor cu caracter personal reglementată de respectiva decizie nu poate avea loc decât după ce dispozițiile generale privind protecția datelor prevăzute în capitolul 6 din respectiva decizie au fost puse în aplicare în legislația națională aplicabilă pe teritoriile statelor membre implicate în această transmitere.

(2)

Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului (3) prevede că verificarea îndeplinirii condiției menționate la considerentul 1 în ceea ce privește schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI se face pe baza unui raport de evaluare bazat pe un chestionar, o vizită de evaluare și un test-pilot.

(3)

Consiliului i-au fost prezentate rapoartele de evaluare globale, care sintetizează rezultatele chestionarului, vizita de evaluare și testul-pilot referitor la datele privind înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia.

(4)

Prin adoptarea Deciziei 2014/731/UE a Consiliului (4), Consiliul a concluzionat că Malta a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolului 12 din respectiva decizie începând cu 9 octombrie 2014 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(5)

Prin adoptarea Deciziei 2014/743/UE a Consiliului (5), Consiliul a concluzionat că Cipru a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolului 12 din respectiva decizie începând cu 21 octombrie 2014 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(6)

Prin adoptarea Deciziei 2014/744/UE a Consiliului (6), Consiliul a concluzionat că Estonia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și transmite date cu caracter personal în temeiul articolului 12 din respectiva decizie începând cu 21 octombrie 2014 și a concluzionat, de asemenea, că raportul de evaluare a fost aprobat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI.

(7)

Prezenta decizie înlocuiește Deciziile 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE, care au fost anulate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) prin hotărârea sa din 22 septembrie 2016 în cauzele conexate C-14/15 și C-116/15. În hotărârea respectivă, Curtea a menținut efectele Deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE până la intrarea în vigoare a unor noi acte destinate să le înlocuiască. Prin urmare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Deciziile 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE încetează să producă efecte.

(8)

Pentru a asigura continuitatea primirii și transmiterii datelor cu caracter personal în temeiul articolului 12 din Decizia 2008/615/JAI, intrarea în vigoare a prezentei decizii nu ar trebui să aducă atingere validității schimbului automatizat de date efectuat de către statele membre în temeiul Deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE. Statele membre care au obținut date cu caracter personal în temeiul Deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE ar trebui să continue să aibă dreptul să prelucreze ulterior datele respective la nivel național sau între statele membre în scopurile prevăzute la articolul 26 din Decizia 2008/615/JAI.

(9)

Articolul 33 din Decizia 2008/615/JAI conferă Consiliului competențe de executare pentru a adopta măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei respective, în special în ceea ce privește primirea și transmiterea datelor cu caracter personal reglementate de respectiva decizie. Întrucât condițiile pentru începerea exercitării acestor competențe de executare au fost întrunite și procedura în acest sens a fost respectată, ar trebui adoptată o decizie de punere în aplicare privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia pentru a înlocui Deciziile 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE, care au fost anulate, și a permite respectivelor state membre să continue să primească și să transmită date cu caracter personal în temeiul articolului 12 din Decizia 2008/615/JAI.

(10)

Danemarca are obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii, care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI.

(11)

Regatul Unit și Irlanda au obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii, care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În scopul căutării automatizate a datelor privind înmatricularea vehiculelor (VRD), Malta, Cipru și Estonia continuă să aibă dreptul să primească și să transmită date cu caracter personal în temeiul articolului 12 din Decizia 2008/615/JAI.

Articolul 2

(1)   Deciziile 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE încetează să producă efecte de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, fără a aduce atingere validității schimbului automatizat de date efectuat în temeiul respectivelor decizii de către statele membre.

(2)   Statele membre care au obținut date cu caracter personal în temeiul deciziilor menționate la alineatul (1) continuă să aibă dreptul să prelucreze ulterior datele respective la nivel național sau între statele membre în scopurile prevăzute la articolul 26 din Decizia 2008/615/JAI.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles, 18 mai 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ABELA


(1)  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avizul din 5 aprilie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12).

(4)  Decizia 2014/731/UE a Consiliului din 9 octombrie 2014 privind lansarea schimbului automatizat de date privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Malta (JO L 302, 22.10.2014, p. 56).

(5)  Decizia 2014/743/UE a Consiliului din 21 octombrie 2014 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor (VRD) în Cipru (JO L 308, 29.10.2014, p. 100).

(6)  Decizia Consiliului din 21 octombrie 2014 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor (VRD) în Estonia (JO L 308, 29.10.2014, p. 102).


Top