EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2282

Regulamentul (UE) 2016/2282 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1275/2008, (CE) nr. 107/2009, (CE) nr. 278/2009, (CE) nr. 640/2009, (CE) nr. 641/2009, (CE) nr. 642/2009, (CE) nr. 643/2009, (UE) nr. 1015/2010, (UE) nr. 1016/2010, (UE) nr. 327/2011, (UE) nr. 206/2012, (UE) nr. 547/2012, (UE) nr. 932/2012, (UE) nr. 617/2013, (UE) nr. 666/2013, (UE) nr. 813/2013, (UE) nr. 814/2013, (UE) nr. 66/2014, (UE) nr. 548/2014, (UE) nr. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 și (UE) 2016/2281 cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare (Text cu relevanță pentru SEE )

C/2016/7767

OJ L 346, 20.12.2016, p. 51–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2282/oj

20.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/51


REGULAMENTUL (UE) 2016/2282 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2016

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1275/2008, (CE) nr. 107/2009, (CE) nr. 278/2009, (CE) nr. 640/2009, (CE) nr. 641/2009, (CE) nr. 642/2009, (CE) nr. 643/2009, (UE) nr. 1015/2010, (UE) nr. 1016/2010, (UE) nr. 327/2011, (UE) nr. 206/2012, (UE) nr. 547/2012, (UE) nr. 932/2012, (UE) nr. 617/2013, (UE) nr. 666/2013, (UE) nr. 813/2013, (UE) nr. 814/2013, (UE) nr. 66/2014, (UE) nr. 548/2014, (UE) nr. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 și (UE) 2016/2281 cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

Experiența în punerea în aplicare a regulamentelor Comisiei privind cerințele în materie de proiectare ecologică adoptate pe baza Directivei 2009/125/CE a arătat că toleranțele de verificare prevăzute în măsurile de punere în aplicare și destinate utilizării exclusive de către autoritățile de supraveghere a pieței au fost utilizate de anumiți producători și importatori pentru a stabili valorile care trebuie să fie furnizate în documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare ale produselor lor.

(2)

Toleranțele de verificare sunt concepute pentru a permite variațiile care apar în cadrul măsurătorilor efectuate în cursul testelor de verificare, variații care se datorează diferențelor dintre echipamentele de măsurare utilizate de producătorii, importatorii și autoritățile de supraveghere din Uniune. Toleranțele de verificare nu ar trebui să fie utilizate de către producător sau importator pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității cu normele în materie de proiectare ecologică ori pentru a comunica performanțe superioare celor măsurate și calculate efectiv. Parametrii declarați sau publicați de către producător sau importator nu ar trebui să fie mai avantajoși pentru producător sau importator decât valorile conținute în documentația tehnică.

(3)

Pentru a asigura o concurență loială, a realiza economiile de energie pe care regulamentele au fost concepute să le obțină și a furniza consumatorilor informații exacte despre performanța de mediu și cea funcțională a produselor, ar trebui să se clarifice faptul că toleranțele de verificare prevăzute în măsurile de punere în aplicare nu pot fi utilizate decât de autoritățile statelor membre, în scopul verificării conformității.

(4)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 1275/2008 (2), (CE) nr. 107/2009 (3), (CE) nr. 278/2009 (4), (CE) nr. 640/2009 (5), (CE) nr. 641/2009 (6), (CE) nr. 642/2009 (7), (CE) nr. 643/2009 (8), (UE) nr. 1015/2010 (9), (UE) nr. 1016/2010 (10), (UE) nr. 327/2011 (11), (UE) nr. 206/2012 (12), (UE) nr. 547/2012 (13), (UE) nr. 932/2012 (14), (UE) nr. 617/2013 (15), (UE) nr. 666/2013 (16), (UE) nr. 813/2013 (17), (UE) nr. 814/2013 (18), (UE) nr. 66/2014 (19), (UE) nr. 548/2014 (20), (UE) nr. 1253/2014 (21), (UE) 2015/1095 (22), (UE) 2015/1185 (23), (UE) 2015/1188 (24), (UE) 2015/1189 (25) și (UE) 2016/2281 (26) ar trebui modificate în consecință.

(5)

Datele furnizate de actorii din industria de iluminat arată că multe tipuri de lămpi destinate să constituie alternative pentru tipurile interzise cel mai puțin eficiente (cum ar fi becurile cu halogen care funcționează la tensiunea rețelei destinate să înlocuiască becurile cu incandescență) ar fi complet retrase de pe piață prin Regulamentele (CE) nr. 244/2009 (27), (CE) nr. 245/2009 (28) și (UE) nr. 1194/2012 (29) dacă producătorilor li s-ar interzice să utilizeze în modul care reprezintă practica curentă în întreaga industrie abordarea privind declararea datelor și informațiilor descrisă în standardele de măsurare care susțin toleranțele de verificare prevăzute în aceste regulamente. Prin urmare, este adecvat să nu se modifice aceste trei regulamente prin prezentul regulament, ci să se clarifice utilizarea prevăzută a toleranțelor în coroborare cu o reevaluare a cerințelor minime aferente cu ocazia următoarei reexaminări a regulamentelor respective.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 1275/2008

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 107/2009

Anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 107/2009 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 278/2009

Anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 278/2009 se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 4

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 640/2009

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 640/2009 se modifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 5

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 641/2009

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 641/2009 se modifică în conformitate cu anexa V la prezentul regulament.

Articolul 6

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 642/2009

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 642/2009 se modifică în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 7

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 643/2009

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 643/2009 se modifică în conformitate cu anexa VII la prezentul regulament.

Articolul 8

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 1015/2010

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1015/2010 se modifică în conformitate cu anexa VIII la prezentul regulament.

Articolul 9

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 1016/2010

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1016/2010 se modifică în conformitate cu anexa IX la prezentul regulament.

Articolul 10

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 327/2011

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 327/2011 se modifică în conformitate cu anexa X la prezentul regulament.

Articolul 11

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 206/2012

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 206/2012 se modifică în conformitate cu anexa XI la prezentul regulament.

Articolul 12

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 547/2012

Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 547/2012 se modifică în conformitate cu anexa XII la prezentul regulament.

Articolul 13

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 932/2012

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 932/2012 se modifică în conformitate cu anexa XIII la prezentul regulament.

Articolul 14

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 617/2013

Regulamentul (UE) nr. 617/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 alineatul (20) a doua literă (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

împărțirea la 1 000 transformă mega în giga;”.

2.

Anexele II și III se modifică în conformitate cu anexa XIV la prezentul regulament.

Articolul 15

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 666/2013

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 666/2013 se modifică în conformitate cu anexa XV la prezentul regulament.

Articolul 16

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 813/2013

Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 813/2013 se modifică în conformitate cu anexa XVI la prezentul regulament.

Articolul 17

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 814/2013

Anexa V la Regulamentul (UE) nr. 814/2013 se modifică în conformitate cu anexa XVII la prezentul regulament.

Articolul 18

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 66/2014

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 66/2014 se modifică în conformitate cu anexa XVIII la prezentul regulament.

Articolul 19

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 548/2014

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 548/2014 se modifică în conformitate cu anexa XIX la prezentul regulament.

Articolul 20

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 1253/2014

Anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 1253/2014 se modifică în conformitate cu anexa XX la prezentul regulament.

Articolul 21

Modificări aduse Regulamentului (UE) 2015/1095

Anexele IX, X și XI la Regulamentul (UE) 2015/1095 se modifică în conformitate cu anexa XXI la prezentul regulament.

Articolul 22

Modificări aduse Regulamentului (UE) 2015/1185

Anexa IV la Regulamentul (UE) 2015/1185 se modifică în conformitate cu anexa XXII la prezentul regulament.

Articolul 23

Modificări aduse Regulamentului (UE) 2015/1188

Anexa IV la Regulamentul (UE) 2015/1188 se modifică în conformitate cu anexa XXIII la prezentul regulament.

Articolul 24

Modificări aduse Regulamentului (UE) 2015/1189

Anexa IV la Regulamentul (UE) 2015/1189 se modifică în conformitate cu anexa XXIV la prezentul regulament.

Articolul 25

Modificări aduse Regulamentului (UE) 2016/2281

Anexa IV la Regulamentul (UE) 2016/2281 se modifică în conformitate cu anexa XXV la prezentul regulament.

Articolul 26

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea consumată în modurile standby, oprit și standby în rețea de echipamentele electrice și electronice de uz casnic și de birou (JO L 339, 18.12.2008, p. 45).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din 4 februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile simple de conversie semnal (JO L 36, 5.2.2009, p. 8).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără sarcină și pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare (JO L 93, 7.4.2009, p. 3).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 640/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru motoarele electrice (JO L 191, 23.7.2009, p. 26).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 641/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulație fără etanșare independente și pompelor de circulație fără etanșare integrate în produse (JO L 191, 23.7.2009, p. 35).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV (JO L 191, 23.7.2009, p. 42).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic (JO L 191, 23.7.2009, p. 53).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (JO L 293, 11.11.2010, p. 21).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 1016/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic (JO L 293, 11.11.2010, p. 31).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 327/2011 al Comisiei din 30 martie 2011 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acționate de motoare cu o putere la intrare între 125 W și 500 kW (JO L 90, 6.4.2011, p. 8).

(12)  Regulamentul (UE) nr. 206/2012 al Comisiei din 6 martie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare și ventilatoarele de confort (JO L 72, 10.3.2012, p. 7).

(13)  Regulamentul (UE) nr. 547/2012 al Comisiei din 25 iunie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru pompele de apă (JO L 165, 26.6.2012, p. 28).

(14)  Regulamentul (UE) nr. 932/2012 al Comisiei din 3 octombrie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur (JO L 278, 12.10.2012, p. 41).

(15)  Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei din 26 iunie 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice (JO L 175, 27.6.2013, p. 13).

(16)  Regulamentul (UE) nr. 666/2013 al Comisiei din 8 iulie 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aspiratoare (JO L 192, 13.7.2013, p. 24).

(17)  Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă (JO L 239, 6.9.2013, p. 136).

(18)  Regulamentul (UE) nr. 814/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea apei și rezervoarele de apă caldă (JO L 239, 6.9.2013, p. 162).

(19)  Regulamentul (UE) nr. 66/2014 al Comisiei din 14 ianuarie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile cuptoarelor, plitelor de gătit și hotelor de bucătărie de uz casnic (JO L 29, 31.1.2014, p. 33).

(20)  Regulamentul (UE) nr. 548/2014 al Comisiei din 21 mai 2014 privind punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește transformatoarele de putere mici, medii și mari (JO L 152, 22.5.2014, p. 1).

(21)  Regulamentul (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei din 7 iulie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile de ventilație (JO L 337, 25.11.2014, p. 8).

(22)  Regulamentul (UE) 2015/1095 al Comisiei din 5 mai 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale, dulapurilor frigorifice de răcire și congelare rapidă, unităților de condensare și răcitoarelor pentru procese (JO L 177, 8.7.2015, p. 19).

(23)  Regulamentul (UE) 2015/1185 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid (JO L 193, 21.7.2015, p. 1).

(24)  Regulamentul (UE) 2015/1188 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală (JO L 193, 21.7.2015, p. 76).

(25)  Regulamentul (UE) 2015/1189 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid (JO L 193, 21.7.2015, p. 100).

(26)  Regulamentul (UE) 2016/2281 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile produselor pentru încălzirea aerului, produselor pentru răcire, răcitoarelor industriale cu temperaturi înalte și ventiloconvectoarelor (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(27)  Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale (JO L 76, 24.3.2009, p. 3).

(28)  Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 76, 24.3.2009, p. 17).

(29)  Regulamentul (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile direcționale, lămpile cu diode electroluminiscente și echipamentele aferente (JO L 342, 14.12.2012, p. 1).


ANEXA I

Modificări aduse anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1275/2008

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

1.   PROCEDURA DE VERIFICARE

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul de mai jos.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul de mai jos.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite la punctul 8 din anexa II și în partea 2 din prezenta anexă. Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul de mai jos și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Toleranțe de verificare

Tip de cerință

Categorie

Toleranță

Anexa II punctul 1 literele (a) și (b) sau punctul 2 literele (a) și (b)

Pentru cerințele privind consumul de putere mai mare de 1,00 W

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Pentru cerințele privind consumul de putere mai mic sau egal cu 1,00 W

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.

Anexa II punctul 3 litera (c) și punctul 4 litera (a)

Nu se aplică

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

2.   PROCEDURA DE TESTARE PENTRU ECHIPAMENTELE DE REȚEA

Pentru verificarea conformității cu cerințele prevăzute la punctul 3 litera (c) și la punctul 4 litera (a) din anexa II, autoritățile statelor membre utilizează procedura stabilită în partea 1 din prezenta anexă după dezactivarea și/sau deconectarea, după caz, a tuturor porturilor de rețea ale unității.

Pentru verificarea conformității cu celelalte cerințe prevăzute la punctele 3 și 4 din anexa II, autoritățile statelor membre testează o singură unitate, după cum urmează:

Dacă echipamentul este prevăzut, conform documentației tehnice, cu un singur tip de port de rețea și are disponibile două sau mai multe porturi de acest tip, se alege în mod aleatoriu unul dintre aceste porturi și se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Dacă este vorba despre mai multe porturi de rețea fără fir de același tip, celelalte porturi fără fir se dezactivează dacă este posibil. Dacă este vorba despre mai multe porturi de rețea cu fir de același tip, pentru a verifica respectarea cerințelor prevăzute la punctul 3 din anexa II, celelalte porturi de rețea se dezactivează dacă este posibil. Dacă este disponibil un singur port de rețea, acesta se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv.

Unitatea se trece în modul activ. Îndată ce unitatea se află în modul activ și funcționează corespunzător, aceasta se lasă să treacă în starea care asigură modul standby în rețea și se măsoară consumul de putere. Apoi se transmite echipamentului semnalul corespunzător de activare prin portul de rețea și se verifică dacă echipamentul se reactivează.

Dacă echipamentul este prevăzut, conform documentației tehnice, cu mai multe tipuri de port de rețea, pentru fiecare tip de port de rețea se repetă procedura următoare. Dacă sunt disponibile două sau mai multe porturi de rețea de același tip, se alege în mod aleatoriu câte un port din fiecare tip de port de rețea și se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv.

Dacă pentru un anumit tip de port de rețea este disponibil un singur port, acesta se conectează la o rețea corespunzătoare care respectă specificațiile maxime pentru portul respectiv. Porturile fără fir care nu se utilizează se dezactivează dacă este posibil. Pentru a verifica respectarea cerințelor prevăzute la punctul 3 din anexa II, porturile de rețea cu fir care nu se utilizează se dezactivează dacă este posibil.

Unitatea se trece în modul activ. Îndată ce unitatea se află în modul activ și funcționează corespunzător, aceasta se lasă să treacă în starea care asigură modul standby în rețea și se măsoară consumul de putere. Apoi se transmite echipamentului semnalul corespunzător de activare prin portul de rețea și se verifică dacă echipamentul se reactivează. Dacă un singur port de rețea fizic este partajat de două sau mai multe tipuri de porturi de rețea (logice), se repetă această procedură pentru fiecare tip de port de rețea logic, celelalte porturi de rețea logice fiind deconectate logic.”


ANEXA II

Modificări aduse anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 107/2009

1.

În anexa I, se elimină al doilea paragraf de la punctul 5.

2.

Anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa I.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Dispozițiile din anexa I punctele 1 și 2, după caz

Toleranțe de verificare

Pentru consumul de putere mai mare de 1,00 W

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Pentru consumul de putere mai mic sau egal cu 1,00 W

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.”


ANEXA III

Modificări aduse anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 278/2009

1.

În anexa I, se elimină al doilea paragraf de la punctul 2.

2.

Anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul de mai jos.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul de mai jos.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa I.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul de mai jos și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Regim fără sarcină

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.

Media aritmetică a randamentului în regimurile de sarcină 1-4, astfel cum sunt definite în anexa I

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 5 %.”


ANEXA IV

Modificări aduse anexei III la Regulamentul (CE) nr. 640/2009

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători), incluzând pierderile totale (1-η) drept criteriu decisiv pentru randament, sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 3.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins:

(a)

pentru modele fabricate în cantități mai mici de cinci unități pe an, se consideră că modelul nu este conform cu prezentul regulament;

(b)

pentru modele fabricate în cantități de minimum cinci unități pe an, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute, incluzând pierderile totale (1-η) drept criteriu decisiv pentru randament, este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 3.

5.

Dacă rezultatul menționat la punctul 4 litera (b) nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

6.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3, 4 litera (a) și 5, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 3 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-6 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 3

Toleranțe de verificare

Parametri

Motoare cu un interval de putere cuprins între 0,75 și 150 kW

Motoare cu un interval de putere cuprins între 150 și 375 kW

Pierderi totale (1-η)

Maximum 15 % peste valorile rezultate din valorile declarate în conformitate cu anexa I

Maximum 10 % peste valorile rezultate din valorile declarate în conformitate cu anexa I”


ANEXA V

Modificări aduse anexei III la Regulamentul (CE) nr. 641/2009

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametru

Toleranță de verificare

Indice de eficiență energetică

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 7 %.”


ANEXA VI

Modificări aduse anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 642/2009

1.

În anexa II, cea de a patra liniuță de la litera (c) din partea 1 se elimină.

2.

Titlul anexei III se înlocuiește cu „Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței”.

3.

Anexa III partea A se înlocuiește cu următorul text:

„A.

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură. De asemenea, ele aplică măsurile stabilite la punctul 2 literele (a) și (b) și la punctul 3 de mai jos în cursul procedurii de verificare prevăzute în partea B din prezenta anexă.

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de calcul stabilite în anexa I și condițiile de măsurare prevăzute în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul de putere în modul activ indicat în anexa I partea 1 punctele 1 și 2

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 7 %.

Modurile oprit/standby, după caz, indicate în anexa I partea 2 punctul 1 literele (a) și (b) și punctul 2 literele (a) și (b)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.

Raportul luminanței maxime indicat în anexa I partea 5

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică de 60 % din luminanța maximă a luminozității celei mai mari pe care o poate oferi aparatul TV în modul activ.”

4.

Al nouălea, al zecelea, al unsprezecelea și al doisprezecelea paragraf din anexa III partea B se înlocuiesc după cum urmează:

„Modelul este considerat conform cu prezentul regulament dacă rezultatele pentru fiecare tip de port de rețea nu depășesc valoarea declarată cu mai mult de 7 %.

În caz contrar, se testează încă trei unități. Modelul este considerat conform cu prezentul regulament dacă media aritmetică a valorilor obținute nu depășește valoarea declarată cu mai mult de 7 %.

În caz contrar, modelul este considerat neconform.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei rezultatele testelor și alte informații relevante.”


ANEXA VII

Modificări aduse anexei V la Regulamentul (CE) nr. 643/2009

Anexa V se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA V

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele de aparate frigorifice de uz casnic echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele de aparate frigorifice de uz casnic echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexele III și IV.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Volumul brut

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate cu mai mult de 3 % sau 1 litru, folosindu-se valoarea cea mai mare dintre acestea două.

Volumul de depozitare

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate cu mai mult de 3 % sau 1 litru, folosindu-se valoarea cea mai mare dintre acestea două. În cazul în care volumul compartimentului cramă și volumul compartimentului de păstrare a alimentelor proaspete pot fi reglate, unul față de celălalt, de către utilizator, volumul trebuie testat atunci când compartimentul cramă este reglat la volumul său minim.

Capacitatea de congelare

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate cu mai mult de 10 %.

Consumul de energie

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată (E 24h) cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere al aparatelor frigorifice de uz casnic cu un volum de depozitare mai mic de 10 litri

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.

Umiditatea aparatelor pentru păstrarea vinului

Valoarea obținută pentru umiditatea relativă nu trebuie să depășească intervalul declarat cu mai mult de 10 % în nicio direcție.”


ANEXA VIII

Modificări aduse anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1015/2010

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele de mașini de spălat rufe de uz casnic echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele de mașini de spălat rufe de uz casnic echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează proceduri de măsurare care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, fiabile, exacte și reproductibile, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul anual de energie (AE C)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru AE C cu mai mult de 10 %.

Indicele de eficiență a spălării (I W)

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate pentru I W cu mai mult de 4 %.

Consumul de energie (E t)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru E t cu mai mult de 10 %. În cazul în care trebuie selectate trei unități suplimentare, media aritmetică a valorilor obținute pentru aceste trei unități nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru E t cu mai mult de 6 %.

Durata programului (T t)

Valorile obținute nu trebuie să depășească valorile declarate pentru T t cu mai mult de 10 %.

Consumul de apă (W t)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru W t cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv (P o și P l)

Valorile obținute pentru consumul de putere P o și P l, în cazul în care acestea sunt mai mari de 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru P o și P l cu mai mult de 10 %. Valorile obținute pentru consumul de putere P o și P l, în cazul în care acestea sunt de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru P o și P l cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv (T l)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru T l cu mai mult de 10 %.”


ANEXA IX

Modificări aduse anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1016/2010

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele de mașini de spălat vase de uz casnic echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele de mașini de spălat vase de uz casnic echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează proceduri de măsurare care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, fiabile, exacte și reproductibile, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul anual de energie (AE C)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru AE C cu mai mult de 10 %.

Indicele de eficiență a spălării (I C)

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate pentru I C cu mai mult de 10 %.

Indicele de eficiență a uscării (I D)

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate pentru I D cu mai mult de 19 %.

Consumul de energie (E t)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru E t cu mai mult de 10 %. În cazul în care trebuie selectate trei unități suplimentare, media aritmetică a valorilor obținute pentru aceste trei unități nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru E t cu mai mult de 6 %.

Durata programului (T t)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valorile declarate pentru T t cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv (P o și P l)

Valorile obținute pentru consumul de putere P o și P l, în cazul în care acestea sunt mai mari de 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru P o și P l cu mai mult de 10 %. Valorile obținute pentru consumul de putere P o și P l, în cazul în care acestea sunt de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru P o și P l cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv (T l)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru T l cu mai mult de 10 %.”


ANEXA X

Modificări aduse anexei III la Regulamentul (UE) nr. 327/2011

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 3.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins:

(a)

pentru modele fabricate în cantități mai mici de cinci unități pe an, se consideră că modelul nu este conform cu prezentul regulament;

(b)

pentru modele fabricate în cantități de minimum cinci unități pe an, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Modelele sunt considerate conforme cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 3.

5.

Dacă rezultatul menționat la punctul 4 litera (b) nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

6.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3, 4 litera (a) și 5, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 3 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-6 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 3

Toleranțe de verificare

Parametru

Toleranță de verificare

Randamentul total (η e)

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea care reprezintă 90 % din valoarea declarată corespunzătoare.”


ANEXA XI

Modificări aduse anexei III la Regulamentul (UE) nr. 206/2012

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Rata de eficiență energetică sezonieră (SEER)

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 8 %.

Coeficientul de performanță sezonier (SCOP)

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 8 %.

Consumul de putere în modul oprit

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere în modul standby

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Rata de eficiență energetică (EER rated)

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Coeficientul de performanță (COP rated)

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Nivelul de putere acustică

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 2 dB(A).”


ANEXA XII

Modificări aduse anexei IV la Regulamentul (UE) nr. 547/2012

Anexa IV se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IV

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în anexa II la prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 2.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 2.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa III.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 2 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 2

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Randamentul la punctul de randament maxim BEP (η ΒΕΡ)

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Randamentul la sarcina parțială PL (η ΡL)

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Randamentul la suprasarcina OL (η ΟL)

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 5 %.”


ANEXA XIII

Modificări aduse anexei III la Regulamentul (UE) nr. 932/2012

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează proceduri de măsurare care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, fiabile, exacte și reproductibile, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul anual ponderat de energie (AE C)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru AE C cu mai mult de 6 %.

Consumul ponderat de energie (E t)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru E t cu mai mult de 6 %.

Eficiența ponderată a condensării (C t)

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate pentru C t cu mai mult de 6 %.

Durata ponderată a programului (T t)

Valorile obținute nu trebuie să depășească valorile declarate pentru T t cu mai mult de 6 %.

Consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv (P o și P l)

Valorile obținute pentru consumul de putere P o și P l, în cazul în care acestea sunt mai mari de 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru P o și P l cu mai mult de 6 %. Valorile obținute pentru consumul de putere P o și P l, în cazul în care acestea sunt de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru P o și P l cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv (T l)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru T l cu mai mult de 6 %.”


ANEXA XIV

Modificări aduse anexelor II și III la Regulamentul (UE) nr. 617/2013

(1)

În anexa II, punctul 6.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„6.2.1.

Computerul reduce viteza de minimum 1 gigabit pe secundă (Gb/s) a oricărei conexiuni active prin rețeaua Ethernet în momentul trecerii în modul de veghe sau în modul oprit cu WOL.”

(2)

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Măsurători realizate de autoritățile de supraveghere a pieței și verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

1.   MĂSURĂTORI

Pentru măsurătorile și calculele efectuate în scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele aplicabile din prezentul regulament, se utilizează standardele armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile care țin seama de stadiul actual al tehnologiei general recunoscut și ale căror rezultate sunt considerate a avea un grad de incertitudine scăzut.

Computerele introduse pe piață fără un sistem de operare care să poată suporta un sistem ACPI (interfață avansată de configurare și alimentare) sau un sistem similar trebuie să fie testate cu un sistem de operare care suportă ACPI (sau un sistem similar).

2.   VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR DE CĂTRE AUTORITĂȚILE DE SUPRAVEGHERE A PIEȚEI

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în anexa II la prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model sau din configurația modelului.

2.

Modelul sau configurația modelului sunt considerate conforme cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model sau din configurația modelului conform părților 3-5 ale prezentei anexe, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective indicate în părțile 3 și 4 ale prezentei anexe și unitatea îndeplinește cerințele pentru activarea funcției de gestionare a consumului de putere prevăzute în partea 5 a prezentei anexe.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate configurațiile de modele care fac obiectul acelorași informații despre produs (conform anexei II punctele 7.1.2 și 7.3.2) sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model sau din una ori mai multe configurații de modele care fac obiectul acelorași informații despre produs (conform anexei II punctele 7.1.2 și 7.3.2).

5.

Modelul sau configurația modelului sunt considerate conforme cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective indicate în părțile 3 și 4 ale prezentei anexe și dacă toate unitățile îndeplinesc cerințele pentru activarea funcției de gestionare a consumului de putere prevăzute în partea 5 a prezentei anexe.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate configurațiile de modele care fac obiectul acelorași informații despre produs (furnizate în temeiul anexei II punctele 7.1.2 și 7.3.2) sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în prezenta anexă.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în părțile 3 și 4 ale prezentei anexe și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe.

3.   ETEC, MODUL DE VEGHE, MODUL OPRIT ȘI STAREA CU CEL MAI REDUS CONSUM DE PUTERE

1.

Pentru cerințele privind un consum de putere mai mare de 1,00 W sau dacă cerințele în materie de consum de energie electrică formulate în TEC duc la o cerință privind un consum de putere mai mare de 1,00 W în cel puțin un mod, configurația modelului este considerată conformă cu cerințele aplicabile stabilite la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 și 2.3 din anexa II dacă rezultatele testelor nu depășesc toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul de mai jos.

Toleranțe de verificare pentru cerințele privind un consum de putere mai mare de 1,00 W

Cerințele prevăzute

Toleranțe de verificare

Punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 și 2.3 din anexa II

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 7 %.

Punctul 2.2 din anexa II (cu și fără cota suplimentară prevăzută la punctul 2.4)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 7 %.

Cotele suplimentare prevăzute la punctul 2.4 din anexa II pot fi adăugate la cerința precizată la punctul 2.2 în cazul în care configurația modelului este introdusă pe piață împreună cu o funcție WOL activată în modul de veghe. Configurația modelului trebuie testată cu funcția WOL deopotrivă activată și dezactivată și trebuie să respecte ambele cerințe. Configurația modelului introdus pe piață fără capacitate Ethernet trebuie testată fără funcția WOL activată.

2.

Pentru cerințele privind un consum de putere mai mic sau egal cu 1,00 W, configurația modelului este considerată conformă cu cerințele aplicabile stabilite la punctele 3.1 și 4.1 din anexa II dacă rezultatele testelor nu depășesc toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul de mai jos.

Toleranțe de verificare pentru cerințele privind un consum de putere de maximum 1,00 W

Cerințele prevăzute

Toleranțe de verificare

Punctul 3.1 din anexa II (cu și fără cota suplimentară precizată la punctul 3.3)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.

Punctul 4.1 din anexa II (cu și fără cotele suplimentare prevăzute la punctul 4.3)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.

Cota suplimentară prevăzută la punctul 3.3 din anexa II poate fi adăugată la cerința precizată la punctul 3.1 în cazul în care configurația modelului este introdusă pe piață împreună cu o funcție de „afișare a unor informații sau a stării”.

Cota suplimentară prevăzută la punctul 4.3 din anexa II poate fi adăugată la cerința stabilită la punctul 4.1 în cazul în care configurația modelului este introdusă pe piață împreună cu o funcție WOL activată în modul oprit. Configurația modelului trebuie testată cu funcția WOL deopotrivă activată și dezactivată și trebuie să respecte ambele cerințe. Configurația modelului introdus pe piață fără capacitate Ethernet trebuie testată fără funcția WOL activată.

4.   RANDAMENTUL SURSEI INTERNE DE ALIMENTARE

Modelul este considerat conform cu cerințele stabilite la punctul 5 din anexa II dacă rezultatele testelor nu depășesc toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul de mai jos.

Toleranțe de verificare pentru randamentul sursei interne de alimentare

Cerințele prevăzute

Toleranțe de verificare

Media aritmetică a randamentului în condițiile de sarcină definite în anexa II se situează sub cerințele aplicabile pentru randamentul mediu în regim activ.

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 2 %.

Media aritmetică a factorului de putere astfel cum este definit în anexa II se situează sub cerințele aplicabile pentru factorul de putere.

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

5.   ACTIVAREA FUNCȚIEI DE GESTIONARE A CONSUMULUI DE PUTERE

La verificarea conformității cu cerințele stabilite la punctul 6.1 din anexa II, autoritățile statelor membre trebuie să utilizeze procedura aplicabilă pentru măsurarea consumului de putere după ce funcția de gestionare a consumului de putere sau o funcție similară a trecut echipamentul în modul aplicabil.

La verificarea conformității cu cerințele stabilite la punctele 6.2.1-6.2.6 din anexa II, configurația modelului este considerată conformă cu cerințele aplicabile stabilite la:

punctul 6.2.1, dacă viteza de minimum 1 gigabit pe secundă (Gb/s) a oricărei conexiuni active a unui computer de birou, a unui computer de birou integrat sau a unui computer de tip notebook prin rețeaua Ethernet este redusă în momentul trecerii computerului în modul de veghe sau în modul oprit cu WOL;

punctul 6.2.2, dacă un computer de birou, un computer de birou integrat sau un computer de tip notebook devine complet utilizabil, inclusiv realizează afișajul pe un ecran conectat, la 5 secunde după intervenția unui eveniment de reactivare în timpul modului de veghe;

punctul 6.2.3, dacă un ecran conectat la un computer de birou, la un computer de birou integrat sau la un computer de tip notebook intră în modul de veghe după 10 minute de inactivitate a utilizatorului;

punctul 6.2.4, dacă se poate activa și dezactiva o funcție WOL pentru modul de veghe și modul oprit;

punctul 6.2.5, dacă un computer de birou, un computer de birou integrat sau un computer de tip notebook intră în modul de veghe după 30 minute de inactivitate a utilizatorului;

punctul 6.2.6, dacă utilizatorii pot activa și dezactiva cu ușurință orice fel de conexiuni la o rețea fără fir și utilizatorii primesc o indicație clară cu ajutorul unui simbol, al unui semnal luminos sau al unui echivalent în momentul în care conexiunile la rețeaua fără fir au fost activate sau dezactivate.”


ANEXA XV

Modificări aduse anexei III la Regulamentul (UE) nr. 666/2013

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele de aspiratoare echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca aspiratoare echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele de aspiratoare echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul anual de energie

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Nivelul de absorbție a prafului pe covoare

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 0,03.

Nivelul de absorbție a prafului pe pardoseli tari

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 0,03.

Emisiile de praf

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 15 %.

Nivelul de putere acustică

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată.

Durata de viață operațională a motorului

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 5 %.”


ANEXA XVI

Modificări aduse anexei IV la Regulamentul (UE) nr. 813/2013

Anexa IV se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IV

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 8.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate celelalte modele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele echivalente diferite.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 8.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate celelalte modele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa III.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 8 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 8

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, η s

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 8 %.

Randamentul energetic aferent încălzirii apei, η wh

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 8 %.

Nivelul de putere acustică, L WA

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 2 dB(A).

Emisiile de oxizi de azot

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 20 %.”


ANEXA XVII

Modificări aduse anexei V la Regulamentul (UE) nr. 814/2013

Anexa V se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA V

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 7.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente de instalații pentru încălzirea apei sau de rezervoare de apă caldă în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 7.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente de instalații pentru încălzirea apei sau de rezervoare de apă caldă în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexele III și IV.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 7 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 7

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul zilnic de energie electrică, Q elec

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Nivelul de putere acustică, L WA, în interior și/sau în exterior

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 2 dB.

Consumul zilnic de combustibil, Q fuel

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Emisiile de oxizi de azot

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 20 %.

Consumul săptămânal de combustibil cu controale inteligente, Q fuel,week,smart

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Consumul săptămânal de energie electrică cu controale inteligente, Q elec,week,smart

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Consumul săptămânal de combustibil fără controale inteligente, Q fuel,week

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Consumul săptămânal de energie electrică fără controale inteligente, Q elec,week

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Volumul de depozitare, V

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 2 %.

Apă mixtă la 40 °C, V40

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 3 %.

Zona de deschidere a colectorului, A sol

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 2 %.

Consumul de energie electrică al pompei, solpump

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 3 %.

Consumul de energie electrică în standby, solstandby

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Pierderea de căldură, S

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.”


ANEXA XVIII

Modificări aduse anexei III la Regulamentul (UE) nr. 66/2014

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 7.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 7.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 7 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 7

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Masa cuptorului de uz casnic, M

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru M cu mai mult de 5 %.

Volumul incintei cuptorului de uz casnic, V

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată pentru V cu mai mult de 5 %.

EC incintă electrică, EC incintă cu gaz

Valorile obținute nu trebuie să depășească valorile declarate pentru EC incintă electrică și EC incintă cu gaz cu mai mult de 5 %.

ECplită de gătit electrică

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru EC plită de gătit electrică cu mai mult de 5 %.

EEplită de gătit cu gaz

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată pentru EE plită de gătit gaz cu mai mult de 5 %.

W BEP, W L

Valorile obținute nu trebuie să depășească valorile declarate pentru W BEP și W L cu mai mult de 5 %.

Q BEP, P BEP

Valorile obținute nu trebuie să fie mai mici decât valorile declarate pentru Q BEP și P BEP cu mai mult de 5 %.

Qmax

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Q max cu mai mult de 8 %.

Emedie

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată pentru E medie cu mai mult de 5 %.

Nivelul de putere acustică, L WA

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru L WA.

P o, P s

Valorile obținute pentru consumul de putere P o și P s nu trebuie să depășească valorile declarate pentru P o și P s cu mai mult de 10 %. Valorile obținute pentru consumul de putere P o și P s, în cazul în care acestea sunt de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru P o și P s cu mai mult de 0,10 W.”


ANEXA XIX

Modificări aduse anexei III la Regulamentul (UE) nr. 548/2014

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament și în anexele sale în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model. Ținând cont de limitările de greutate și dimensiune aferente transportului transformatoarelor de putere medie și mare, autoritățile statelor membre pot decide să efectueze procedura de verificare la sediul producătorilor, înainte ca acestea să fie puse în serviciu la destinația lor finală.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a), (b) sau (c) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

4.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctului 3, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-4 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Pierderi cu sarcină

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Pierderi fără sarcină

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Puterea electrică necesară sistemului de răcire pentru funcționarea fără sarcină

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.”


ANEXA XX

Modificări aduse anexei VI la Regulamentul (UE) nr. 1253/2014

Anexa VI se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VI

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele de unități de ventilație echivalente enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins:

(a)

pentru modele fabricate în cantități mai mici de cinci unități pe an, se consideră că modelul nu este conform cu prezentul regulament;

(b)

pentru modele fabricate în cantități de minimum cinci unități pe an, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.

5.

Dacă rezultatul menționat la punctul 4 litera (b) nu este atins, modelul și toate modelele de unități de ventilație echivalente enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

6.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3, 4 litera (a) și 5, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexele VIII și IX.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-6 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

SPI

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mare de 1,07 ori față de valoarea declarată.

Randamentul termic al UVR și al UVNR

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică de 0,93 ori față de valoarea declarată.

SFPint

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mare de 1,07 ori față de valoarea declarată.

Randamentul de ventilație al UVU nerezidențiale

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică de 0,93 ori față de valoarea declarată.

Nivelul de putere acustică al UVR

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mare decât valoarea declarată plus 2 dB.

Nivelul de putere acustică al UVNR

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mare decât valoarea declarată plus 5 dB.”


ANEXA XXI

Modificări aduse anexelor IX, X și XI la Regulamentul (UE) 2015/1095

1.

Anexa IX se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IX

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței în cazul dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 8.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate dulapurile frigorifice de depozitare profesionale echivalente enumerate ca produse echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca produse echivalente în documentația tehnică.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 8.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate dulapurile frigorifice de depozitare profesionale echivalente enumerate ca produse echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexele III și IV.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 8 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 8

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Volumul net

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 3 %.

Consumul de energie (E 24h)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.”

2.

Anexa X se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA X

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței în cazul unităților de condensare

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 9.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 9.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VI.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 9 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 9

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Rata de performanță energetică sezonieră (SEPR) a unităților de condensare cu o capacitate nominală de răcire mai mare de 2 kW la temperatură joasă și mai mare de 5 kW la temperatură medie

Valoarea obținută nu trebuie să fie cu mai mult de 10 % mai mică decât valoarea declarată, valoarea de la punctul A fiind măsurată la capacitatea nominală de răcire.

Coeficientul nominal de performanță (COP A) al unităților de condensare cu o capacitate nominală de răcire mai mică de 2 kW la temperatură joasă și mai mică de 5 kW la temperatură medie

Valoarea obținută nu trebuie să fie cu mai mult de 10 % mai mică decât valoarea declarată măsurată la capacitatea nominală de răcire.

Coeficienții de performanță COP B, COP C și COP D ai unităților de condensare cu o capacitate nominală de răcire mai mare de 2 kW la temperatură joasă și mai mare de 5 kW la temperatură medie

Valorile obținute nu trebuie să fie cu mai mult de 10 % mai mici decât valoarea declarată măsurată la capacitatea nominală de răcire.”

3.

Anexa XI se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA XI

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței în cazul răcitoarelor pentru procese

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 10.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 10.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul este considerat neconform cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VIII.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 10 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 10

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Rata de performanță energetică sezonieră (SEPR)

Valoarea obținută nu trebuie să fie cu mai mult de 10 % mai mică decât valoarea declarată, valoarea de la punctul A fiind măsurată la capacitatea nominală de răcire.

Rata nominală de eficiență energetică (EER A)

Valoarea obținută nu trebuie să fie cu mai mult de 10 % mai mică decât valoarea declarată, măsurată la capacitatea nominală de răcire.”


ANEXA XXII

Modificări aduse anexei IV la Regulamentul (UE) 2015/1185

Anexa IV se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IV

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 4. Unitatea se testează cu unul sau mai mulți combustibili având caracteristici de același ordin ca și cele ale combustibilului sau combustibililor utilizați de producător pentru a efectua măsurătorile descrise în anexa III.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 4.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa III.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 4 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 4

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor, η s

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Emisiile de particule

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 20 mg/m3 cu 13 % O2 pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid cu focar deschis frontal, pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid cu focar închis frontal care utilizează combustibil solid altul decât lemnul comprimat sub formă de pelete și pentru aparatele de gătit, atunci când este măsurată în conformitate cu metoda descrisă în anexa III punctul 4(a)(i)(1).

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 mg/m3 cu 13 % O2 pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid cu focar închis frontal care utilizează lemn comprimat sub formă de pelete, atunci când este măsurată în conformitate cu metoda descrisă în anexa III punctul 4(a)(i)(1).

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 1 g/kg atunci când este măsurată în conformitate cu metoda descrisă în anexa III punctul 4(a)(i)(2).

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,8 g/kg atunci când este măsurată în conformitate cu metoda descrisă în anexa III punctul 4(a)(i)(3).

Emisiile de compuși organici gazoși

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 25 mgC/m3 cu 13 % O2 pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid cu focar deschis frontal, pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid cu focar închis frontal care utilizează combustibil solid altul decât lemnul comprimat sub formă de pelete și pentru aparatele de gătit.

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 15 mgC/m3 cu 13 % O2 pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid cu focar închis frontal care utilizează lemn comprimat sub formă de pelete.

Emisiile de monoxid de carbon

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 275 mg/m3 cu 13 % O2 pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid cu focar deschis frontal, pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid cu focar închis frontal care utilizează combustibil solid altul decât lemnul comprimat sub formă de pelete și pentru aparatele de gătit.

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 60 mg/m3 cu 13 % O2 pentru aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid cu focar închis frontal care utilizează lemn comprimat sub formă de pelete.

Emisiile de oxizi de azot

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 30 mg/m3 exprimate ca NO2 cu 13 % O2.”


ANEXA XXIII

Modificări aduse anexei IV la Regulamentul (UE) 2015/1188

Anexa IV se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IV

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 9.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model, exceptând aparatele electrice pentru încălzire locală, a căror neconformitate este determinată fără teste suplimentare și în cazul cărora punctele 6 și 7 de mai jos se aplică imediat. În cazul altor modele, ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 9.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 4 sau 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa III.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 9 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 9

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor, η s, în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată la puterea termică nominală a unității.

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor, η s, în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz casnic cu combustibil lichid și gazos

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 8 %.

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor, η s, în cazul aparatelor pentru încălzire locală cu radiație luminoasă și cu tuburi

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Emisiile de oxizi de azot în cazul aparatelor pentru încălzire locală de uz casnic cu combustibil gazos și lichid și al aparatelor pentru încălzire locală cu radiație luminoasă și cu tuburi

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.”


ANEXA XXIV

Modificări aduse anexei IV la Regulamentul (UE) 2015/1189

Anexa IV se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IV

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 2. Unitatea se testează cu unul sau mai mulți combustibili având caracteristici de același ordin ca și cele ale combustibilului sau combustibililor utilizați de producător pentru a efectua măsurătorile descrise în anexa III.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 2.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa III.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 2 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 2

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranță de verificare

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor, η s

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 4 %.

Emisiile de particule

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 9 mg/m3.

Emisiile de compuși organici gazoși

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 7 mg/m3.

Emisiile de monoxid de carbon

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 30 mg/m3.

Emisiile de oxizi de azot

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 30 mg/m3.”


ANEXA XXV

Modificări aduse anexei IV la Regulamentul (UE) 2016/2281

Anexa IV se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IV

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 30.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și orice alt model pentru care informațiile incluse în documentația tehnică au fost obținute pe aceeași bază sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

În cazul modelelor de produse pentru încălzirea aerului, de produse pentru răcire, de răcitoare industriale cu temperaturi înalte sau de ventiloconvectoare cu o capacitate nominală de încălzire, răcire sau refrigerare ≥ 70 kW sau care sunt produse în cantități mai mici de cinci unități pe an, dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, modelul și orice alt model pentru care informațiile incluse în documentația tehnică au fost obținute pe aceeași bază sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

5.

În cazul modelelor de produse pentru încălzirea aerului, de produse pentru răcire, de răcitoare industriale cu temperaturi înalte sau de ventiloconvectoare cu o capacitate nominală de încălzire, răcire sau refrigerare < 70 kW sau care sunt produse în cantități de cinci sau mai multe unități pe an, dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model.

6.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 30.

7.

Dacă rezultatul menționat la punctul 6 nu este atins, modelul și orice alt model pentru care informațiile incluse în documentația tehnică au fost obținute pe aceeași bază sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

8.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3, 4 și 7, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa III.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 30 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-8 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 30

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranță de verificare

Eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii incintelor (η s,h) în cazul produselor pentru încălzirea aerului la capacitatea nominală de încălzire a unității

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 8 %.

Eficiența energetică sezonieră aferentă răcirii incintelor (η s,c) în cazul produselor pentru răcire la capacitatea nominală de răcire a unității

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 8 %.

Nivelul de putere acustică (L WA) în cazul produselor pentru încălzirea aerului și al produselor pentru răcire

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 1,5 dB.

Emisiile de oxizi de azot în cazul produselor pentru încălzirea aerului și al produselor pentru răcire cu combustibil, exprimate în dioxid de azot

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 20 %.

Rata de performanță energetică sezonieră (SEPR) a răcitoarelor industriale cu temperaturi înalte la capacitatea nominală de refrigerare a unității

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Rata nominală de eficiență energetică (EER A) a răcitoarelor industriale cu temperaturi înalte la capacitatea nominală de refrigerare

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 5 %.”


Top