EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2369

Decizia (UE) 2016/2369 a Consiliului din 11 noiembrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Protocolului de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului

OJ L 356, 24.12.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2369/oj

24.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 356/1


DECIZIA (UE) 2016/2369 A CONSILIULUI

din 11 noiembrie 2016

privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Protocolului de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91, articolul 100 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborate cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 19 ianuarie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord comercial multipartit în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia cu țările membre ale Comunității Andine care împărtășeau obiectivul de a încheia un acord comercial ambițios, cuprinzător și echilibrat.

(2)

La 26 iunie 2012, Uniunea a semnat Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”). Acordul a fost aplicat cu titlu provizoriu începând de la 1 martie 2013 pentru Peru și de la 1 august 2013 pentru Columbia.

(3)

Articolul 329 din acord conține dispoziții privind aderarea altor țări membre ale Comunității Andine la acord.

(4)

Negocierile pentru un protocol de aderare la acord au fost purtate între Uniune și Ecuador în 2014. Negocierile s-au finalizat la 17 iulie 2014.

(5)

Textul Protocolului de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului (denumit în continuare „protocolul”) a fost aprobat de Comitetul pentru comerț instituit în temeiul acordului, în cadrul reuniunii sale din 8 februarie 2016, astfel cum se prevede la articolul 329 alineatul (4) din acord.

(6)

Protocolul ar trebui semnat în numele Uniunii și aplicat cu titlu provizoriu, în așteptarea finalizării procedurilor necesare pentru încheierea acestuia. Articolul 27 alineatul (4) din protocol dispune punerea în aplicare cu titlu provizoriu a acestuia. Ca urmare a aplicării provizorii a protocolului, acordul urmează să se aplice cu titlu provizoriu.

(7)

Aplicarea cu titlu provizoriu prevăzută în prezenta decizie nu aduce atingere repartizării competențelor între Uniune și statele sale membre în conformitate cu tratatele.

(8)

Protocolul nu ar trebui interpretat în sensul că ar conferi drepturi sau ar impune obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se aprobă semnarea, în numele Uniunii, a Protocolului de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului, sub rezerva încheierii sale.

(2)   Textul protocolului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze protocolul în numele Uniunii.

Articolul 3

Protocolul se aplică între Uniune și Ecuador cu titlu provizoriu de către Uniune în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din protocol (2), în așteptarea finalizării procedurilor necesare pentru încheierea acestuia. În consecință, dispozițiile acordului se aplică cu titlu provizoriu de către Uniune, astfel cum se prevede la articolul 330 alineatul (3) din acord, în așteptarea finalizării procedurilor necesare pentru încheierea protocolului menționat, cu excepția articolului 2, a articolului 202 alineatul (1) și a articolelor 291 și 292 din acord.

Articolul 4

Protocolul nu se interpretează în sensul că ar conferi drepturi sau ar impune obligații care să poată fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 11 noiembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

P. ŽIGA


(1)  JO L 354, 21.12.2012, p. 3.

(2)  Data de la care protocolul se va aplica cu titlu provizoriu va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


Top