EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0414

Regulamentul (UE) 2015/414 al Comisiei din 12 martie 2015 de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește acidul (6 S )-5-metiltetrahidrofolic, sarea de glucozamină, utilizat la producerea suplimentelor alimentare Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 68, 13.3.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/414/oj

13.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 68/26


REGULAMENTUL (UE) 2015/414 AL COMISIEI

din 12 martie 2015

de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește acidul (6S)-5-metiltetrahidrofolic, sarea de glucozamină, utilizat la producerea suplimentelor alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (1), în special articolul 4 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa II la Directiva 2002/46/CE stabilește lista de vitamine și substanțe minerale și, pentru fiecare dintre acestea, formele care pot fi utilizate la producerea suplimentelor alimentare. Regulamentul (CE) nr. 1170/2009 al Comisiei (2) a înlocuit anexele I și II la Directiva 2002/46/CE.

(2)

În conformitate cu articolul 14 din Directiva 2002/46/CE, dispozițiile cu privire la vitaminele și substanțele minerale din suplimentele alimentare care pot avea un efect asupra sănătății publice se adoptă după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”).

(3)

În urma unei cereri de adăugare a acidului (6S)-5-metiltetrahidrofolic, sarea de glucozamină, ca sursă de folat pe lista prevăzută în anexa II la Directiva 2002/46/CE, autoritatea a adoptat la 11 septembrie 2013 un aviz științific privind acidul (6S)-5-metiltetrahidrofolic, sarea de glucozamină, ca sursă de folat adăugat în scopuri nutritive în suplimentele alimentare și privind biodisponibilitatea folatului din această sursă (3).

(4)

Din avizul autorității rezultă că utilizarea acidului (6S)-5-metiltetrahidrofolic, sarea de glucozamină, în suplimentele alimentare nu prezintă probleme legate de siguranță ca sursă de folat.

(5)

În urma avizului favorabil al autorității, acidul (6S)-5-metiltetrahidrofolic, sarea de glucozamină, ar trebui adăugat la lista prevăzută în anexa II la Directiva 2002/46/CE.

(6)

Acidul (6S)-5-metiltetrahidrofolic, sarea de glucozamină, este un ingredient alimentar nou a cărui introducere pe piață a fost autorizată prin Decizia de punere în aplicare 2014/154/UE a Comisiei (4).

(7)

Părțile interesate au fost consultate prin intermediul Grupului consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor, iar observațiile oferite au fost luate în considerare.

(8)

Prin urmare, Directiva 2002/46/CE ar trebui modificată în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa II la Directiva 2002/46/CE, se adaugă următoarea literă (c) la rubrica 10 („FOLAT”) de la secțiunea A:

„(c)

acid (6S)-5-metiltetrahidrofolic, sarea de glucozamină”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 183, 12.7.2002, p. 51.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1170/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește listele de vitamine și minerale și formele sub care pot fi adăugate în produsele alimentare, inclusiv în suplimentele alimentare (JO L 314, 1.12.2009, p. 36).

(3)  EFSA Journal 2013;11(10): 3358.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/154/UE a Comisiei din 19 martie 2014 de autorizare a introducerii pe piață a acidului (6S)-5-metiltetrahidrofolic, sarea de glucozamină, ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 85, 21.3.2014, p. 10).


Top